3 chuyên đề tổng hợp kiến thức hóa 8 ngắn gọn cho team siêu lười

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
3 chuyên đề tổng hợp kiến thức hóa 8 ngắn gọn cho team siêu lười

Môn Hóa khó nhằn? Phải nhớ quá nhiều? Dưới đây là tổng hợp ngắn gọn 3 chuyên đề Hóa quan trọng nhất mà các em phải nhớ. Không cần học nhiều vẫn có thể làm được tất cả các bài tập và đề thi chỉ với những mẹo dưới đây

 Chỉ cần vững vàng 3 chuyên đề này là em có thể tự tin với bất cứ bài tập Hóa nào

1, tổng hợp kiến thức hóa 8 chuyên đề 1: bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

Đây là nội dung quan trọng nhất mà học sinh lớp 8 cần phải nhớ. Chỉ cần nhớ được bảng tuần hoàn, chắc chắn em sẽ thấy môn Hóa học trở nên dễ dàng hơn. 

Bảng tuần hoàn các nguyên tố gồm rất nhiều mục. Với học sinh lớp 8, chỉ cần nhớ được ký hiệu hóa học, nguyên tử khối và hóa trị của khoảng 15 - 20 nguyên tố cơ bản là đủ. Do đó, các phần tổng hợp kiến thức hóa 8 cũng chỉ giới hạn trong 3 nội dung chính này

Do đó, các em không cần học thuộc lòng như vẹt mà nên sử dụng các mẹo dưới đây để nhớ nhanh bảng tuần hoàn nhé.

Học thuộc ký hiệu nguyên tố hóa học 

Mỗi nguyên tố hóa học sẽ được kí hiệu bằng 1 chữ cái in hoa và có thể có thêm 1 chữ cái in thường. Đó là tên viết tắt của các nguyên tố hóa học. Ví dụ Hidro sẽ có ký hiệu là H, Bari kí hiệu là Ba. 

Ngoài các phương pháp tổng hợp kiến thức hóa 8 bằng thẻ ghi nhớ hay sơ đồ tư duy, nếu vẫn còn thấy khó khăn khi học thuộc ký hiệu hóa học, hãy thử các bài thơ vui dưới đây

Thơ vui tổng hợp kiến thức hóa 8 phần ký hiệu hóa học

Ca là chú Canxi/ Ba là bác Bari họ hàng

Au tên gọi là Vàng/ Ag là Bạc cùng làng với nhau

Viết Đồng C trước u sau/ Pb mà đứng cùng nhau là Chì

Al tên gọi là gì/ Kêu Nhôm bác sẽ cười khì mà xem

 

Cacbon vốn tính nhọ nhem/ Kí hiệu C đó bạn đem nhóm lò

Cl là chú Clo/ Lưu huỳnh em nhớ viết cho S (ét sờ)

N (en nờ) ký hiệu nitơ/ Crom C (xê) trước chữ r theo sau

Flo thì khó gì đâu/ Chỉ giữ lại F ở đầu thôi nha

 

Hiđro khí bay rất xa/ H in đấy nhé để mà tặng em

Zn là kẽm chớ quên/ Sn là thiếc cũng nên học dần

Ni không được phân vân/ Niken mạ thép thêm phần bền lâu

Na thì có ở đâu/ Natri - muối biển rất giàu natri

 

Li kí hiệu Liti/ Trong hàng kim loại chẳng gì nhẹ hơn

Br tên gọi Brom/ Có trong phim ảnh sớm hôm chụp hình

Mg chắc hẳn linh tinh/ Cho nên họ gán tên mình Magie

Pt phụ nữ rất mê/ Platin đó thuộc về Bạch kim

 

Fe thật chẳng khó tìm/ Gọi tên là Sắt em ghim ngay vào

Hg chẳng khó tí nào/ Thuỷ ngân em đọc tự hào chẳng sai

Thiếu O chẳng có ngày mai/ Phổi kia hô hấp cần hoài oxi

Iot màu tím là I/ Thiếu nó bịt cổ trước khi rời nhà

Học thuộc nguyên tử khối

Nguyên tử khối là khối lượng của 1 mol chất tính theo đơn vị Cacbon. 

Phân tử khối là tổng các nguyên tử khối có mặt trong phân tử hợp chất đó

Khác với ký hiệu hóa học, nguyên tử khối của các chất không có quy luật cụ thể mà buộc học sinh phải học thuộc lòng. Đây chắc chắn là phần gây ngán ngẩm nhất đối với các bạn học sinh khi học vfa tổng hợp kiến thức hóa 8 ôn tập thi học kỳ. 

Học theo từng cụm

Tuy nhiên, đừng nhìn cả bảng nguyên tố hóa học mà sợ, chúng ta KHÔNG CẦN học thuộc tất cả chúng mà chỉ phải nhớ 20 nguyên tố chính mà thôi. Cụ thể, chỉ cần nhớ những chất được liệt kê trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học sách giáo khoa trang 42 là đủ. Em có thể chia nhỏ thành 5 cụm, mỗi cụm 4-5 nguyên tố là dễ dàng học thuộc các nguyên tử khối của mỗi chất

Những nguyên tố hóa học chính phải nhớ

Hoặc sử dụng bài thơ vui về nguyên tử khối dưới đây

Thơ vui tổng hợp kiến thức hóa 8 phần nguyên tử khối

Hai ba Natri (Na=23) Nhớ ghi cho rõ

Kali chẳng khó/ Ba chín dễ dàng (K=39)

Khi nhắc đến Vàng/ Một trăm chín bảy (Au=197)

Oxi gây cháy/ Chỉ mười sáu thôi (O=16)

 

Còn Bạc dễ rồi/ Một trăm lẻ tám (Ag =108)

Sắt màu trắng xám/ Năm sáu có gì (Fe=56)

Nghĩ tới Beri/ Nhớ ngay là chín (Be=9)

Gấp ba lần chín/ Là của anh Nhôm (Al=27)

 

Còn của Crôm/ Là năm hai đó (Cr=52)

Của Đồng đã rõ/ Là sáu mươi tư (Cu =64)

Photpho không dư/ Là ba mươi mốt (P=31)

Hai trăm lẻ một/ Là của Thủy Ngân (Hg=201)

 

Chẳng phải ngại ngần/ Nitơ mười bốn (N=14)

Hai lần mười bốn/ Silic phi kim (Si=28)

Can xi dễ tìm/ Bốn mươi vừa chẵn (Ca=40) Mangan vừa vặn

Con số năm lăm (Mn=55)/ Ba lăm phẩy năm

 

Clo chất khí (Cl=35.5)/ Phải nhớ cho kỹ

Kẽm là sáu lăm (Zn=65)/ Lưu huỳnh chơi khăm

Ba hai đã rõ (S=32)/ Chẳng có gì khó

Cacbon mười hai (C=12)/ Bari hơi dài

 

Một trăm ba bảy (Ba=137)/ Phát nổ khi cháy

Cẩn thận vẫn hơn/ Khối lượng giản đơn

Hiđrô là một (H=1)/ Còn cậu Iốt

Ai hỏi nói ngay/ Một trăm hai bảy (I=127)

 

Nếu hai lẻ bảy/ Lại của anh Chì (Pb =207)

Brôm nhớ ghi/ Tám mươi đã tỏ (Br = 80)

Nhưng vẫn còn đó/ Magiê hai tư (Mg=24)

Chẳng phải chần chừ/ Flo mười chín (F=19).

Học thuộc hóa trị 

Hóa trị có liên quan chặt chẽ đến những kiến thức về sau, bao gồm cấu tạo chất và viết phương trình phản ứng cũng như tính chất hóa học. Ở phần tổng hợp kiến thức hóa 8 nội dung hóa trị chưa phức tạp, chỉ cần ghi nhớ giá trị hóa trị đơn lẻ của từng nguyên tố chứ. 

Cách học thuộc hóa trị theo tính chất

Đây là phương pháp học nền tảng, giúp em nắm được tính chất hóa học của từng nhóm chất được liệt kê

a/ Các nhóm chất chỉ có 01 hóa trị cố định: Thường là kim loại nhẹ 

Kim loại hóa trị I: Na, K, Ag

KIm loại hóa trị II: Mg, Zn, Hg, Ba, Cu (có hóa trị I nhưng thường biểu hiện hóa trị II)

Kim loại hóa trị III: Al

Phi kim 1 hóa trị: C (IV) 

b/ Các nhóm chất có nhiều hóa trị: Thường là phi kim

Phi kim có nhiều hóa trị nhưng thường chỉ biểu hiện 1 hóa trị: O (II)

Phi kim biểu hiện nhiều hóa trị: Cl (I, III, IV, VIII), N (I, II, II, IV, V), 

Kim loại nhiều hóa trị: Fe (II, III, riêng oxit sắt từ Fe3O4 có hóa trị 8/3)

Nhưng nếu em thấy hóa trị khó nhớ, một bài thơ vui dưới đây sẽ giúp em nhớ hóa trị nhanh hơn

Thơ vui tổng hợp kiến thức hóa 8 phần hóa trị

Kali (K), Iốt (I), Hidrô (H)

Natri (Na) với Bạc (Ag), Clo (Cl) một loài

Là hoá trị I hỡi ai

Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân

 

Magiê (Mg), Kẽm (Zn) với Thuỷ ngân (Hg)

Ôxi (O), Đồng(Cu), Thiếc (Sn) thêm phần Bari (Ba)

Cuối cùng thêm chữ Canxi (Ca)

Hoá trị II nhớ có gì khó khăn!

 

Này nhôm (Al) hoá trị III lần

In sâu trí nhớ khi cần có ngay

Cacbon (C), Silic (Si) này đây

Có hoá trị IV không ngày nào quên

 

Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền

II, III ta phải nhớ liền nhau thôi !

Lại gặp Nitơ (N) khổ rồi

I , II , III , IV khi thời lên V

 

Lưu huỳnh (S) lắm lúc chơi khăm

Xuống II lên IV khi thì VI luôn

Phốt pho (P) nói đến không dư

Có ai hỏi đến, thì ừ rằng V.

2, tổng hợp kiến thức hóa 8 chuyên đề 2: Phản ứng hóa học 

Định luật bảo toàn khối lượng

Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng với tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng

Ví dụ, ta có phản ứng A + B -> C + D

Thì tổng khối lượng của A và B phải bằng tổng khối lượng của C và D. 

Định luật BTKL rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng trong các bài tổng hợp kiến thức hóa 8 để tạo nền tảng cho chương trình Hóa 9

 Định luật BTKL rất đơn giản: tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng

Định luật bảo toàn nguyên tố

Trong một phản ứng, tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố X bất kỳ trước và sau phản ứng luôn bằng nhau

Ví dụ: 2KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

Ta thấy trước phản ứng hay sau phản ứng đều có đủ 2 nguyên tử K, 1 nguyên tử Mn và 8 nguyên tử O

Cân bằng phương trình hóa học 

3 bước lập phương trình hóa học

Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng, gồm công thức hóa học của các chất phản ứng và sản phẩm

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố

Bước 3: Viết phương trình hóa học

Chú ý

Không được thay đổi chỉ số dưới trong những công thức hóa học đã viết đúng. 

Viết hệ số cao bằng ký hiệu hóa học. Nếu hệ số là 1 thì có thể lược bỏ chữ số 1. Ví dụ Na2(CO3)1 thì có thể bỏ 1 đi chỉ còn Na2CO3

Mẹo cân bằng nhanh phương trình hóa học

Bước 1: Ưu tiên cân bằng kim loại trước

Bước 2: Trong các phi kim, ưu tiên các phi kim khác O và H; O và H cân bằng cuối cùng

3, tổng hợp kiến thức hóa 8 chuyên đề 3: Mol

Công thức tính số mol

Không cần nhớ các công thức phức tạp để làm được bài tập chỉ cần nhớ 2 công thức dưới đây

1/ tổng hợp kiến thức hóa 8 chuyên đề tính số mol dựa vào khối lượng chất: số mol = số gam chất/ phân tử khối

n = m/ M

Ví dụ: Có 8 gam CuO, hỏi đó là bao nhiêu mol CuO?

Đáp án: Phân tử khối của CuO là: M = M (Cu) + M (O) = 64 + 16 = 80 (gam)

số mol CuO là: n = m/ M (CuO) = 8/ 80 = 0,1 (mol)

2/ tổng hợp kiến thức hóa 8 chuyên đề tính số mol dựa vào thể tích: số mol = số lít/ 22,4 (tại điều kiện tiêu chuẩn)

n = V/ 22,4

Ví dụ: Có 448ml CO2 sinh ra sau phản ứng. Hỏi số mol CO2?

Quy đổi: 448ml = 0,448 l

Số mol khí sinh ra: n = 0,448: 22,4 = 0,02 (mol)

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: