Bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 kèm đáp án: Di truyền học người

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 kèm đáp án: Di truyền học người

Nằm trong chương V của sách giáo khoa Sinh học lớp 12, chương Di truyền học người sẽ giới thiệu tới các em học sinh chủ yếu về các kiến thức di truyền y học. Cụ thể đó là các bệnh do di truyền gen như hội chứng đao, tớc nơ,..

Dưới đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 về chương Di truyền học, từ lí thuyết cơ bản cho tới các câu hỏi nâng cao trích từ các đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học

I, Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 chương Di truyền người phần I

 

trắc nghiệm sinh học lớp 12-1

 

Câu 1: Phương pháp không được áp dụng trong nghiên cứu di truyền ở người là

 1. phương pháp lai phân tích.
 2. phương pháp nghiên cứu phả hệ.
 3. phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh.
 4. phương pháp nghiên cứu tế bào.

Đáp án: A. phương pháp lai phân tích.

Câu 2 bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh hoc lop 12: Khi nghiên cứu di truyền học người gặp phải khó khăn

 1. sinh sản chậm, đẻ ít con.
 2. số lượng nhiễm sắc thể nhiều, ít sai khác, khó đếm.
 3. sinh sản chậm, đẻ ít con, số lượng nhiễm sắc thể nhiều, ít sai khác về hình dạng, kích thước, khó khăn về mặt xã hội.
 4. sinh sản chậm, tuổi thọ dài nên khó nghiên cứu, khó khăn về mặt xã hội.

Đáp án: C. sinh sản chậm, đẻ ít con, số lượng nhiễm sắc thể nhiều, ít sai khác về hình dạng, kích thước, khó khăn về mặt xã hội.

Câu 3: Di truyền học đã dự đoán được khi bố mẹ có kiểu gen Aa x Aa, trong đó gen a gây bệnh ở người xác xuất đời con bị bệnh sẽ là

 1. 100%. B. 75%.           C. 50%.           D. 25%.

Đáp án: D. 25%.

Câu 4: Hội chứng Tơcnơ ở người có thể xác định bằng phương pháp nghiên cứu

 1. tế bào. B. trẻ đồng sinh.          C. phả hệ.        D di truyền phân tử.

Đáp án câu 4 lý thuyết sinh 12 chương 5: A. tế bào.

Câu 4: Hội chứng 3X ở người có thể được xác định bằng phương pháp

 

trắc nghiệm sinh học lớp 12-2

 

 1. nghiên cứu tế bào. B. nghiên cứu thể Barr.
 2. điện di.                         D. lai tế bào.

Đáp án: A. nghiên cứu tế bào.           

Câu 5: Ở người, bệnh máu khó đông do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên. Người phụ nữ bình thường nhưng mang gen gây bệnh kết hôn với người bình thường thì khả năng sinh con trai đầu lòng bị bệnh là

 1. 25%. B. 50%.           C. 75%.           D. 0%.

Đáp án: A. 25%.

Câu 6 sinh học lớp 12: Đặc điểm nào sau đây không đúng với trẻ đồng sinh cùng trứng?

 1. cùng giới hoặc khác giới.
 2. luôn cùng giới.
 3. giống nhau về kiểu gen trong nhân.
 4. cùng nhóm máu.

Đáp án: A. cùng giới hoặc khác giới.

Câu 7: Bệnh mù màu ở người do đột biến gen lặn m nằm trên nhiếm sắc thể giới tính X (Xm) gây nên. Một gia đình, cả bố và mẹ đều nhìn màu bình thường sinh ra một người con mắc hội chứng Tơcno và mù màu. Kiểu gen của người con này là

 

trắc nghiệm sinh học lớp 12-3

 

 1. 0Xm. B. XmXmY.               C. XmXmXm.            D. XmY.

Đáp án: A. 0Xm.

Câu 8: Hai trẻ đồng sinh cùng trứng là 2 trẻ được sinh ra do

 1. một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo thành một hợp tử.
 2. một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo thành một hợp tử, khi nguyên phân đã tách thành 2 tế bào mỗi tế bào phát triển thành một cơ thể.
 3. hai trứng thụ tinh với hai tinh trùng tạo thành một hợp tử.
 4. hai trứng thụ tinh với hai tinh trùng cùng 1 lúc tạo thành hai hợp tử.

Đáp án: B. một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo thành một hợp tử, khi nguyên phân đã tách thành 2 tế bào mỗi tế bào phát triển thành một cơ thể.

Câu 9 sinh học lớp 12: Những trẻ đồng sinh cùng trứng là những trẻ có đặc điểm cùng màu da

 1. nhóm máu, màu tóc, kiểu gen, cùng giới tính, dễ mắc cùng một loại bệnh
 2. màu tóc, khác kiểu gen.
 3. cùng kiểu gen, khác giới tính.
 4. khác kiểu gen, khác giới tính.

Đáp án: A. nhóm máu, màu tóc, kiểu gen, cùng giới tính, dễ mắc cùng một loại bệnh

Câu 10: Hai trẻ đồng sinh khác trứng là 2 trẻ được sinh ra do

 1. hai trứng rụng cùng lúc thụ tinh với 2 tinh trùng khác nhau vào cùng một thời điểm tạo thành 2 hợp tử.
 2. hai trứng thụ tinh với 2 tinh trùng khác nhau tạo thành 2 hợp tử.
 3. hai trứng thụ tinh với 2 tinh trùng khác nhau vào 2 thời điểm khác nhau tạo thành 2 hợp tử.
 4. hai trứng thụ tinh với hai tinh trùng tạo thành 2 hợp tử.

Đáp án câu 10 sinh học lớp 12: A. hai trứng rụng cùng lúc thụ tinh với 2 tinh trùng khác nhau vào cùng một thời điểm tạo thành 2 hợp tử.

Câu 11: Khi 1 hợp tử phân chia 2 lần liên tiếp mỗi tế bào phát triển thành một cơ thể riêng biệt, đây là đồng sinh

 1. cùng trứng. B. khác trứng.             C. 2 trẻ.           D. 8 trẻ.

Đáp án: A. cùng trứng.          

Câu 12 sinh học lớp 12: Lan và Linh là 2 trẻ đồng sinh cùng trứng, cả 2 em đều có mắt màu nâu, nhưng Lan là học sinh giỏi ở trường chuyên, còn Linh học khác trường và kém hơn nhiều. Tính trạng này

 1. phụ thuộc nhiều vào môi trường.
 2. phụ thuộc vào kiểu gen.
 3. có cơ sở di truyền đa gen.
 4. do bố mẹ truyền cho.

Đáp án: A. phụ thuộc nhiều vào môi trường.

II, Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 chương Di truyền người phần II

 

Câu 13: Chồng và vợ đều bị mù màu. Họ sinh được 1 trai, một gái, sự biểu hiện tính trạng này ở các con của họ là

 1. trai bình thường, gái mù màu. B. trai mù màu, gái bình thường.
 2. cả 2 cùng bị mù màu.
 3. cả 2 bình thường.

Đáp án: C. cả 2 cùng bị mù màu.

Câu 14 chương 5 sinh học 12 trắc nghiệm: Bác sĩ chẩn đoán cho một bé trai: chân tay dài, tinh hoàn nhỏ, si đần, vô sinh là bị bệnh

 1. Đao.             B. Tơno.          C. Claiphentơ.             D. hội chứng XXX

Đáp án: C. Claiphentơ.          

Câu 15: Bác sĩ chẩn đoán cho một bệnh nhân: người lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và một mí, hai mắt xa nhau, ngón tay ngắn, si đần, người đó bị bệnh

 1. Đao.             B. Tơno.          C. Claiphentơ.             D. hội chứng XXX.

Đáp án: A. Đao.         

Câu 16: Chồng có một dúm lông ở tai, vợ bình thường. Các con trai của họ

 1. tất cả đều bình thường.
 2. tất cả đều có dúm lông ở tai.
 3. một nửa số con trai bình thường, một nửa có dúm lông ở tai.
 4. một phần tư số con của họ có dúm lông ở tai.

Đáp án câu 16 sinh học lớp 12: B. tất cả đều có dúm lông ở tai.

Câu 17: Ông ngoại bị bệnh máu khó đông, bà ngoại không mang gen gây bệnh, bố mẹ không bị bệnh, các cháu trai của họ

 1. tất cả đều bình thường.
 2. tất cả đều bị máu khó đông.
 3. một nửa số cháu trai bị bệnh.
 4. 1/4 số cháu trai bị bệnh.

Đáp án: C. một nửa số cháu trai bị bệnh.

Câu 18: Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên. Nói bệnh mù màu là bệnh thường gặp ở đàn ông vì

 1. đàn bà cũng bị bệnh.
 2. đàn ông chỉ cần mang một gen lặn đã biểu hiện bệnh, đàn bà chỉ biểu hiện bệnh khi mang cả 2 gen gây bệnh.
 3. đàn ông chỉ cần mang một gen lặn đã biểu hiện bệnh, đàn bà biểu hiện bệnh khi mang 1 gen gây bệnh.
 4. đàn bà không bị bệnh.

Đáp án câu 18 sinh học lớp 12: C. đàn ông chỉ cần mang một gen lặn đã biểu hiện bệnh, đàn bà biểu hiện bệnh khi mang 1 gen gây bệnh.

Câu 19: Khi nghiên cứu di truyền học người bằng phương pháp phả hệ đã tìm ra đặc điểm của bệnh máu khó đông và bệnh mù màu do

 1. đột biến lặn gây nên.
 2. liên kết với giới tính.
 3. đột biến trội gây nên.
 4. tính trạng trội gây nên.

Đáp án: C. liên kết với giới tính.

Câu 20: Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp có thể xác định gen qui định tính trạng là trội hay lặn, nằm trên nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới giới tính, di truyền theo những qui luật nào là phương pháp

 1. nghiên cứu phả hệ. B. nghiên cứu di truyền quần thể.
 2. di truyền học phân tử. D. nghiên cứu trẻ đồng sinh.

Đáp án: A. nghiên cứu phả hệ.          

Câu 21 sinh học lớp 12: Để xác định vai trò của yếu tố di truyền và ngoại cảnh đối với sự biểu hiện tính trạng người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu

 1. phả hệ.                         B. di truyền quần thể.
 2. di truyền học phân tử. D. trẻ đồng sinh.

Đáp án: D. trẻ đồng sinh.

Câu 22: Để theo dõi sự di truyền của một tính trạng trên những người cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu

trắc nghiệm sinh học lớp 12-4

 1. phả hệ.                         B. di truyền quần thể.
 2. di truyền học phân tử. D. trẻ đồng sinh.

Đáp án: A. phả hệ.     

Câu 23: Muốn nghiên cứu về những biến đổi của bộ nhiễm sắc thể trong tế bào dùng phương pháp

 1. nhuộm tiêu bản hiển vi.             B. quan sát tế bào.
 2. nghiên cứu di truyền tế bào. D. nghiên cứu di truyền

Đáp án: C. nghiên cứu di truyền tế bào.

Câu 24 sinh học lớp 12: Để xác định tần số các kiểu hình từ đó suy ra tần số các gen trong quần thể liên quan đến các bệnh di truyền người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu

 1. phả hệ.                         B. di truyền quần thể.
 2. di truyền học phân tử. D. trẻ đồng sinh.

Đáp án: C. di truyền học phân tử.

Trên đây là bộ câu hỏi kèm đáp án sinh học lớp 12 chương V: Di truyền học người. Cùng với chương Di truyền học tế bào thì đây cũng là phần lí thuyết trọng tâm của kì thi THPT Quốc gia, các em chú ý ôn tập kĩ những kiến thức căn bản để có thể đạt điểm cao trong kì thi chính thức.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

 • CCBook – Đọc là đỗ
 • Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hotline: 024.3399.2266
 • Email: [email protected]

Nguồn: Ccbook.vn

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: