Đại cương kim loại 12 - Đầy đủ lý thuyết và bài tập giúp em đạt 9,10

14/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
Đại cương kim loại 12 - Đầy đủ lý thuyết và bài tập giúp em đạt  9,10

Kiến thức về đại cương kim loại 12 là một trong những nội dung quan trọng hay xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia. Chính vì vậy em cần ôn tập kỹ nội dung này. Để nắm từ A - Z kiến thức về đại cương kim loại 12, em hãy đọc bài viết của CCBook - Đọc là đỗ.

 

Tải ngay!! 45 chuyên đề tài liệu và 135 video bài giảng ôn thi vào 10 năm 2020

 

Lý thuyết về đại cương kim loại 12 đầy đủ và chi tiết để ôn thi THPT Quốc gia 2019

Để làm tốt các bài tập tự luận đại cương về kim loại trước tiên em phải nắm vững lý thuyết. Các kiến thức đại cương kim loại 12 vừa dài vừa khó nhớ. Vì vậy, CCBook - Đọc là đỗ sẽ tổng hợp đầy đủ nội dung sau đây:

Đại cương kim loại 12 - Đầy đủ lý thuyết và bài tập giúp em đạt 9-10-1

Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn hóa học

Để nắm được lý thuyết đại cương kim loại 12. Trước tiên em phải biết được vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn hóa học.

Các nguyên tố kim loại chiếm chủ yếu trong bảng tuần hoàn (gần 90 nguyên tố).
- Các nguyên tố s thuộc nhóm IA và IIA (trừ H, He).
- Các nguyên tố p thuộc nhóm IIIA (trừ Bo), Sn, Pb (nhóm IVA), Bi (nhóm VA) và Po (nhóm VIA).
- Tất cả các nguyên tố d (thuộc các nhóm B).
- Tất cả các nguyên tố f (thuộc họ Lantan và họ Actini).
→ Kim loại tập trung ở phía dưới và bên trái của bảng tuần hoàn.

Xem thêm: 4 BƯỚC TỔNG HỢP LÝ THUYẾT THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỂ "ĂN" ĐIỂM DỄ DÀNG

Cấu tạo nguyên tử của kim loại:

Trong đại cương kim loại 12 thì nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đề có ít electron ở lớp ngoài cùng (1,2 hoặc 3e).

Trong cùng chu kỳ:

Zkim loại < Zphi kim → Rkim loại > Rphi kim

Cấu tạo tinh thể của kim loại:

Ở nhiệt độ thường, hầu hết kim loại ở thể rắn (trừ thủy ngân ở thể lỏng).

Tinh thể:

  • Lục phương: Be, Mg, Zn,...
  • Lập phương tâm diện: Cu, Ag, Al,...
  • Lập phương tâm khối: Li, Na, Ba,...

Liên kết kim loại được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do.

Đại cương kim loại 12 - Đầy đủ lý thuyết và bài tập giúp em đạt 9-10-2

Tính chất vật lý của kim loại:

Để nắm vững tính chất vật lí của kim loại em có thể tham khảo tài liệu về đại cương kim loại trong đề thi đại học các năm. Kiến thức về đại cương kim loại 12 thường xuất hiện trong đề thi nên tài liệu các năm học sẽ đề cập đến nội dung này. Em hãy mua và tham khảo để nâng cao kiến thức.

Tính chất vật lí chung:

Kim loại có tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện và ánh kim. Tính chất vật lí chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.

Tính chất vật lý riêng:

Những kim loại khác nhau thì có tính chất vật lý khác nhau.

  • Về khối lượng riêng:

Nhỏ nhất: Li (0,5 gam/cm³)

Lớn nhất: Os (22,6g/ cm³).

  • Nhiệt độ nóng chảy:

Thấp nhất: Hg ( - 39 độ C)

Cao nhất: W (3410 độ C)

  • Tính cứng:

Mềm nhất: Cs

Cứng nhất: Cr

Về tính chất hóa học của kim loại:

Để nắm được đại cương kim loại 12. Em cần phải ôn tập nhiều về tính chất hóa học của kim loại. Thông qua các bài tập về tính chất hóa học của kim loại. Em sẽ hiểu được những kiến thức trọng tâm nhất về đại cương kim loại 12.

Em cần nắm được tính chất hóa học của kim loại thông qua các tác dụng của kim loại như:

  • Tác dụng với phi kim: Clo, oxi, lưu huỳnh.
  • Tác dụng với dung dịch axit: Dung dịch HCl, H₂SO₄ loãng. Cùng với HNO₃, H₂SO₄ đặc
  • Tác dụng với nước: Ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao.

Để em có thể nắm vững kiến thức trọng tâm đại cương kim loại 12. Em cần học thêm những nội dung như: Điều chế kim loại và nắm vững đại cương kim loại nhằm hiểu rõ phương pháp giải toán kim loại 12. Hoặc em có thể tham khảo thêm các tài liệu: Bài tập đại cương về kim loại có lời giải. Và bài tập về tính chất hóa học của kim loại đầy đủ nhất.

Xem thêm: MẸO TỔNG HỢP LÝ THUYẾT THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA CỦA CÁC THỦ KHOA

Các dạng bài tập về đại cương kim loại 12 dành riêng cho teen 2k1 ôn luyện trong giai đoạn nước rút.

Đại cương kim loại 12 - Đầy đủ lý thuyết và bài tập giúp em đạt 9-10-3

Bài tập 1:

Cho luồng khí H₂ đi qua ống sứ đựng m gam Fe₂O₃ nung nóng. Sau một thời gian thu được 13,92 gam hỗn hợp X gồm bốn chất rắn. Hòa tan hết X bằng dung dịch HNO₃ đặc nóng, dư được 5,84 lít NO₂ duy nhất (ở đktc). Giá trị của m là:

A. 16                            B. 32                            C. 28                                 D. 64

Bài tập 2:

Cho 0,3 mol magie vào 100ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO₃)₃ 2M và Cu(NO₃)₂ 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kim loại thu được là:

A. 12,00 gam               B. 11,20 gam             C. 13,87 gam                D. 16,60 gam

Bài tập 3:

Một hỗn hợp X gồm Cl₂  và O₂. X phản ứng hết 9,6 gam Mg và 16,2 gam Al tạo ra 74,1 gam hỗn hợp muối clorua và oxit. Thành phần phần trăm theo thể tích của Cl₂ trong X là:

A. 50,00%                B. 55,56%                       C. 66,67%                    D. 44,44%

Bài tập 4:

Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp CuCl₂ 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hòa tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của M là:

A. 4,05                          B. 2,70                       C. 1,35                        D. 5,40

Bài tập 5:

Nung 28 gam Fe với 16 gam S ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối của Y đối với H₂ là 10,6. Hiệu suất của phản ứng giữa Fe và S là:

A. 50%                         B. 60%                        C. 70%                         D. 80%

Bài tập 6:

Nhúng thanh kim loại R (hóa trị không đổi là hóa trị II) vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl và 0,04 mol Cu(NO₃)₂. Sau khi phản ứng kết thúc thu được sản phẩm khử chỉ gồm NO và H₂. Lấy thanh kim loại R ra thấy khối lượng giảm 2,24 gam. Kim loại R là:

A. Sn                          B. Mg                                C. Cu                              D. Zn

Bài tập 7:

Hòa tan hoàn toàn 25,3 hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO₃. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí (ở đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO₃ đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,91 mol                    B. 1,81 mol                C. 1,80 mol                    D. 1,95 mol

Bài tập 8:

Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn) một dung dịch hỗn hợp RSO₄ 0,3M và KCl 0,2M với cường độ dòng điện I = 0,5A. Sau thời gian t giây thu được kim loại ở catot là 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí ở anot. Sau thời gian 3t giây thu được hỗn hợp khí có thể tích là 4,256 lít (đktc). Biết hiệu suất phản ứng là 100% R có hóa trị không đổi. Giá trị của t là:

A. 23160                     B. 27020                      C. 19300                      D. 28950

Bài tập 9:

Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và Cu tác dụng với 260 ml dung dịch CuCl₂ 1M, thu được 28,48 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cho toàn bộ Y tác dụng với HCl dư thu được 0,896 lít khí H₂ (đktc). Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của M là:

A. 14,08                     B. 17,12                            C. 12,80                     D. 20,90

Bài tập 10:

Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO₄ và NaCl (tỷ lệ mol tương ứng 1:3) với cường độ dòng điện 1.34A. Sau thời gian t giờ, thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu. Cho bột Al dư vào Y, thu được 1,68 lít khí H₂ (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước. Giá trị t là:

A. 7                            B. 6                                     C. 5                                D.4

Đáp án:

Bài tập12345678910
Đáp ánAABBBBABCA

Xem thêm: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA THI ĐẠI HỌC GIÚP EM "HẠ GỤC" MỌI ĐỀ THI KHÓ

Tài liệu chuẩn giúp em ôn luyện đại cương kim loại 12 đầy đủ và chi tiết

Đối với các kiến thức về đại cương kim loại 12 em cần phải ôn luyện kỹ. Ngoài ra các kiến thức khác của môn Hóa cũng gồm nhiều nội dung. Để có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia em cần phải ôn luyện đầy đủ và khoa học.

Để giúp em vượt qua những khó khăn trong giai đoạn ôn thi nước rút. NXB Đại học Quốc gia và thương hiệu CCBook - Đọc là đỗ đã phát hành cuốn Ôn luyện thi  trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2019. Đây chính là cẩm nang giúp em học và ôn tập hiệu quả trong giai đoạn nước rút.

Đại cương kim loại 12 - Đầy đủ lý thuyết và bài tập giúp em đạt 9-10-4

Đối tượng sử dụng sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Hóa học:

Học sinh lớp 12 có học lực trung bình - khá trở lên chuẩn bị tham gia kỳ thi THPT Quốc gia

Học sinh lớp 10, 11 sử dụng tài liệu như là nguồn tham khảo bổ ích.

Giáo viên, gia sư dùng sách để làm tài liệu giảng dạy.

Với những ưu điểm và tiện ích vượt trội trên sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Hóa học chính là cẩm nang giúp em chinh phục trường đại học TOP đầu.

Những ưu điểm vượt trội của cuốn Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2019

-  Sách đầy đủ kiến thức của cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12. Trong đó chủ yếu đi sâu vào kiến thức trọng tâm của lớp 12. Bao gồm cả phần Hóa hữu cơ và Hóa vô cơ giúp em ôn luyện nhẹ nhàng mà không cần tốn thời gian học cả “núi” sách.

- Lý thuyết được trình bày theo dạng SƠ ĐỒ KHỐI giúp em khái quát đầy đủ kiến thức một cách đầy đủ và ngắn gọn nhất.

- Bài tập trắc nghiệm đầy đủ các dạng được tổng hợp theo từng chủ đề chuẩn định hướng thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT. Mỗi bài tập đều có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết để em không phải mất thời gian học và vô cùng hiệu quả.

Các tiện ích công nghệ 4.0 đi kèm giúp em học và ôn thi hiệu quả:

-  Hệ thống Video bài giảng:

Về lý thuyết: Giúp em tổng hợp, nhấn mạnh và xâu chuỗi những nội dung quan trọng cần lưu ý khi một cách đầy đủ và trọng tâm nhất.

Về bài tập: Video hỗ trợ em chữa các bài tập khó của từng chương và chuyên đề. Ngoài ra còn hỗ trợ em các cách giải nhanh và mẹo làm bài khó giúp tối ưu thời gian làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

-  Hệ thống thi thử CCTest:

Với ngân hàng câu hỏi ôn thi khổng lồ lên đến 1.000.000 câu hỏi chuẩn định hướng kiến thức thi của Bộ. Với mức độ từ dễ đến khó, được giới hạn thời gian làm bài. Giúp em làm quen với cấu trúc và giới hạn thời gian như một cuộc thi thật, để em làm quen với các dạng bài trong kỳ thi THPT Quốc gia

-  Nhóm kín hỗ trợ học tập trên Facebook 24/24:

Đây nơi quy tụ cao thủ trong giới luyện thi: thầy cô nổi tiếng, các thủ khoa, các anh chị sinh viên giỏi trên cả nước luôn đồng hành cùng em “vượt vũ môn” thành công.

Xem thêm: TUYỆT CHIÊU TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HỮU CƠ ÔN THI ĐẠI HỌC ĐẠT ĐIỂM 9 HÓA

CCBOOK – ĐỌC LÀ ĐỖ

 Điện thoại: 024.3399.2266

 Email: [email protected]

 Website: http://www.ccbook.vn

 Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: