Chữa chi tiết bộ 4 đề thi học kì 1 Toán 9 năm học 2020-2021 mới nhất

29/04/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Chữa chi tiết bộ 4 đề thi học kì 1 Toán 9 năm học 2020-2021 mới nhất

Tổng hợp đề thi học kì 1 toán 9 có đáp án chi tiết dành cho 2k6 ôn thi học kì 1. Tập đề gồm có 4 đề thi: Đề Thái Bình, đề trường Ams, đề Khánh Hòa và cuối cùng là đề Thanh Trì - Hà Nội

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 môn hóa mới nhất 2021 có đáp án chi tiết

Bộ 3 đề thi học kì 1 văn 9 có kèm đáp án và bài văn mẫu chi tiết

1, Chữa chi tiết đề thi học kì 1 toán 9 2021 - Sở Giáo dục tỉnh Thái Bình

Bài 1

Thực hiện phép tính chứa căn thức

Bài 2: Rút gọn biểu thức chứa căn thức

Bài 3 đề thi học kì 1 toán 9

Cho hàm số y = (m-1) x + m + 2 (1)

a) Tìm m để hàm số (1) là hàm số bậc nhất

b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y = 5x - 3

c) Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm M (1; 2). Với giá trị của m tìm được, hãy tính khoảng cách từ gốc tọa độ O của mặt phẳng tọa độ Oxy đến đồ thị hàm số (1)

Bài 4 đề thi học kì 1 toán 9 (3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O, có đường kính AB = 8 cm, dây cung AC = 4 cm và K là trung điểm của BC. Tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm O cắt tia OK tại D. Gọi CH là đường cao của tam giác ABC.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng BC và CH.

b) Chứng minh rằng BD = DC và đường thẳng DC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O.

c) Chứng minh rằng bốn điểm C, H, O, K cũng thuộc một đường tròn.

d) Gọi I là trung điểm của CH, tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt tia BI tại E. Chứng minh rằng ba điểm E, C, D thẳng hàng

Bài 5. (0.5 điểm)

Chứng minh bất đẳng thức

Đáp án chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 tỉnh Thái Bình

2, Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 2021 - THCS Chuyên Amsterdam - Hà Nội

Bài 1: Tính giá trị biểu thức chứa căn

Bài 2 đề thi học kì 1 toán 9 (2,5 điểm)

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường thẳng

(d): y = (m-1)x + m và (d'): y = -2x + m2 -2 (với m là tham số)

a) Khi m = 2, vẽ đường thẳng (d) trên hệ trục tọa độ Oxy và tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng vừa vẽ

b) Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt đưuờng thẳng (d') tại một điểm nằm trên trục tung

c) Tìm tất cả cac giá trị của m để đường thẳng (d) tiếp xúc với đường tròn có tâm tại gốc tọa độ O và bán kính R = 1/ căn 5

Bài 3 đề thi học kì 1 toán 9 (3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O với bán kính R, đường kính AB. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB chứa nửa đường tròn, kẻ tia tiếp tuyến Ax tại A của nửa đường tròn. Xét điểm M thay đổi trên da, không trùng với A. Gọi E là điểm đối xứng với A qua OM.

a) Chứng minh rằng ME là một tiếp tuyến của nửa đường tròn (O)

b) Đoạn OM cắt nửa đường tròn (O) tại I. Chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác AME.

c) Gọi N là trung điểm EB. Tia ME cắt ON tại P. Hãy xác định vị trí của điểm M trên tia Ax để diện tích tam giác OMP đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó theo R.

d) Gọi C là giao điểm của BE và tia Ox, OC cắt AB tại Q. Kẻ đường thẳng qua Q và song song với Ax, cắt OM tại D. Chứng minh rằng A, D, P thẳng hàng.

3, Đề thi học kì 1 toán 9 - Sở Giáo dục tỉnh Khánh Hòa

Bài 1. (2,0 điểm) Không dùng máy tính cầm tay

a) Giải phương trình x2 - 6x + 5 = 0.

b) Rút gọn biểu thức chứa căn

Bài 2 đề thi học kì 1 toán 9. (2,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y= x+ m-1 và parabol (P): y = -x2

a) Vē parabol (P): y = -x2.

b) Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt thỏa mãn biểu thức

Bài 3. (1,5 điểm)

Để chuẩn bị cho một xe hàng từ thiện chống dịch COVID-19, hai thanh niên cần chuyển một số lượng thực phẩm lên xe. Nếu người thứ nhất chuyến xong một nửa số lượng thực phẩm, và sau đó người thứ hai chuyến hết số còn lại lên xe thì thời gian người thứ hai hoàn thành lâu hơn người thứ nhất là 1 giờ. Nếu cả hai cùng làm chung thì thời gian chuyển hết số lượng thực phẩm lên xe là 3 giờ. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi người chuyển hết số lượng thực phẩm đó lên xe trong thời gian bao lâu?

Bài 4 đề thi học kì 1 toán 9 (3,0 điểm)

Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Trên tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A lấy điểm C (C khác A). Từ C vẽ tiếp tuyến thứ hai CD với đường tròn (O) (D là tiếp điểm). Kẻ DK vuông góc với AB (K thuộc AB), CB cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là M và cắt DK tại N. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AMNK nội tiếp đường tròn.

b) AC2 = CM.CB.

c) góc MAD = góc OCB.

d) N là trung điểm của DK.

Bài 5. (1,0 điểm)

4, Đề thi học kì 1 toán 9 - Phòng Giáo dục huyện Thanh Trì

Bài 1: Rút gọn các biểu thức chứa căn

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức chứa căn

Bài 3 đề thi học kì 1 toán 9

Cho hàm số y = (m – 2)x + 5 có đồ thị là đường thẳng (d) (m là tham số và m khác 2).
a) Vẽ đồ thị hàm số trên với m = 4.
b) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 2.
c) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) bằng 3

Bài 4 đề thi học kì 1 toán 9
Từ đài quan sát được đặt trên đỉnh của một tòa nhà (điểm A) nhìn xuống hai điểm B và C ở hai bên bờ sông được mô tả như hình vẽ. Biết chiều cao của tòa nhà là AD = 45m, khi nhìn xuống hai điểm B và C thì DAC = 40°, DAB = 65°.
a) Tính khoảng cách CD từ điểm C đến chân tòa nhà?
b) Tính khoảng cách giữa hai điểm B và C? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 5:
Cho (O) đường kính AC. Kẻ tiếp tuyến Ax với (O), trên tia Ax lấy điểm B. Từ B, kẻ tiếp tuyến BD với (O) (D là tiếp điểm). AD cắt BC tại H, BC cắt (O) tại K.
a) Chứng minh bốn điểm A, B, D, O cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh: BH.BO = AB^2 và BH.BO = BK.BC.
c) Từ O vẽ đường thẳng song song với AD, cắt tia BA tại E. Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với EC tại F, BF cắt AC tại M. Chứng minh MH vuông góc với BD.

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: