Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử - cập nhật đáp án chi tiết

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử - cập nhật đáp án chi tiết

Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử của trường THPT Chuyên Bắc Ninh là một tài liệu ôn thi hữu ích dành cho học sinh lớp 12. Bộ đề có kèm giải thích đáp án chi tiết từng câu, giúp em hiểu cặn kẽ cũng như củng cố lại kiến thức của mình

Xem thêm bộ đề thi thử môn Sử năm 2020 mới nhất: TẠI ĐÂY

Xem thêm bộ đề thi thử full 8 môn năm 2020 mới nhất: TẠI ĐÂY

Danh sách các trường Đại học tuyển sinh riêng

Nhận sách CC Thần tốc luyện đề ôn thi Đại học FREE TẠI ĐÂY 

Gợi ý chọn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020

Đồng giá 80k/ cuốn CC Thần tốc luyện đề 2020 - Bộ 55 đề thi chuẩn cấu trúc Bộ Giáo dục có đáp án chi tiết 

Đồng giá 100k/ cuốn Bí quyết chinh phục điểm cao kì thi THPT Quốc gia -> bộ sách NÂNG CAO ôn TỰ LUẬN thi Bách Khoa, Ngoại thương

Đột phá 8+ kì thi THPT Quốc gia: Trọn bộ kiến thức + dạng bài mẫu xuyên suốt 3 năm THPT

Ôn luyện kì thi THPT Quốc gia

Infographic kì thi THPT Quốc gia

Giải chi tiết đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử phần 1

đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử thpt chuyên bắc ninh 

Đề thi thử của các trường chuyên luôn là tài liệu ôn thi hữu ích cho các em học sinh lớp 12

Câu 1: Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A, Cách mạng tư sản.                                       

B, Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C, Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.                       

D, Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Hướng dẫn: Cách mạng tháng Tám mang tính chất là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do:

Mục tiêu: độc lập dân tộc, nghĩa là ưu tiên cho việc giành chính quyền về tay nhân dân, đánh đuổi ngoại bang.

Động lực cách mạng: tất cả ai có lòng yêu nước thì tham gia cm, không phân biệt công nhân, nông dân, trí thức, tư sản...

Chính quyền sau cách mạng: là chính quyền dân chủ nhân dân, có đại diện của tất cả các tầng lớp trong xã hội.

Chọn D

Câu 2 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A, Chính quyền cách mạng non trẻ.

B, Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành.

C, Hơn 90% dân số không biết chữ.

D, Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá.

Sau cách mạng tháng Tám (1945), Việt Nam đứng trước khó khăn, được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong đó có khó khăn về chính quyền, nạn đói, nạn dốt, tài chính và giặc ngoại xâm, nội phản.

Những khó khăn về chính quyền, nạn đói, nạn dốt, tài chính, nội phản ta có thể chủ động khắc phục trong thời gian ngắn. Thực tế đã mang lại nhiều kết quả khả quan, bên cạnh biện pháp khắc phục trước mắt còn có các biện pháp lâu dài.

Tuy nhiên, khó khăn về giặc ngoại xâm: Trung Hoa Dân Quốc và Pháp (quay trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ 2) khó có thể chủ động khắc phục trong thời gian ngắn, cân có sự chiến đấu lâu dài, đưa ra sách lược hợp lí. Thực tế lịch sử chứng minh, đối với quân Trung Hoa Dân Quốc đến năm 1946 ta đã đuổi chúng về nước, còn với Pháp phải đến tận năm 1954, khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết mới rút về nước. Pháp chính là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với nhân dân Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám.

Chọn D

Câu 3 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: Yếu tố nào tạo thời cơ thuận lợi để Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu?

A, Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.                      

B, Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

C, Nhân dân đã sẵn sàng nổi dậy.                              

D, Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Khi mâu thuẫn Nhật - Pháp trở nên gay gắt, Nhật đã đảo chính lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương (9-3-1945). Đảng ta đã xác định kẻ thù của cách mang lúc này là phát xít Nhật, thay đổi khẩu hiệu thành “đánh đuổi phái xít Nhật”, phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

Sau khi Nhật đầu hành đồng minh (15/8/1945), đây là thời cơ “ngàn năm một” khi kẻ thù duy nhất của cách mạng lúc này đã đầu hàng đồng minh. Đồng thời, quân đồng minh cũng chưa vào Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật.

=> Tận dung thời cơ này, Đảng ta đã sáng suốt nắm bắt thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám trong cả nước diễn ra nhanh chóng (từ ngày 14/8/1945 đến 28/8/1945) và ít đổ máu.

Chọn: A

Giải chi tiết đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử phần 2

Câu 4: Sự kiện nào trực tiếp dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ vào ngày 19/12/1946?

A, Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng.    

B, Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại.

C, Nhân dân tự phát nổi dậy đánh Pháp.              

D, Quân ta khiêu khích Pháp.

Trước những hành động khiêu khích và bội ước của Pháp ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, Bắc Bộ, Hà Nội. Đặc biệt là ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giái tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho quân Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của biện pháp hòa bình mà ta thực hiện từ ngày 6/3/1946 đến thời điểm này. Sự kiện đã khiến Đảng ta chủ trương phát động cả nước kháng chiến => Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ vào ngày 19-12-1946

Chọn A

Câu 5 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản?

A, Triều đình phong kiến Việt Nam đã ngả theo hướng quân chủ lập hiến.

B, Họ thấy được tính ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản.

C, Có sự hậu thuẫn đắc lực của giai cấp tư sản dân tộc.

D, Khi bế tắc về đường lối nên họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài.

Các đáp án B, C, D: đều là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Đáp án A: cho đến thời điểm những năm đầu thế kỉ XX, triều đình phong kiến Việt Nam vẫn giữ nguyên bộ máy cai trị cũ, chịu sự chi phối toàn bộ của thực dân Pháp, triều đình không ngả theo hướng quân chủ lập hiến.

Chọn A

Lích sử Việt Nam - đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử  

Lích sử Việt Nam chiếm đến trên 70% số câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia

Câu 6 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

A, Là điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

B, Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.

C, Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất đất nước.

D, Thể hiện quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên CNXH.

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới.

Chọn: A

Giải chi tiết đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử phần 3

Câu 7: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

A, Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.

B, Tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các nước khác.

C, Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật.

D, Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.

Sau Chiến tranh thế giới, các nước phát triển, đặc biệt là các nước tư bản chủ nghĩa trong đó có Mĩ đã ứng dụng nhiều thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại vào sản xuất giúp tăng năng suất và hạ giá thành sản phẩm. Sau 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ trở thành những trung tâm kinh tế tài - chính lớn nhất thế giới. Chính vì thế, để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Việt Nam cần ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất, lấy đó làm nhân tố nòng cốt tạo nên sự tăng trưởng nhanh về kinh tế.

Chọn: C

Câu 8 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành được cải cách Minh Trị?

A, Tầng lớp quý tộc có ưu thế chính trị lớn và có vai trò quyết định.

B, Xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản.

C, Chế độ Mạc Phủ bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị nắm quyền.

D, Giai cấp tư sản ngày càng trưởng thành và có thế lực về kinh tế.

Cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản được tiến hành khi chế độ Mạc Phủ bị lật đổ, Thiên Hoàng Minh Trị nắm quyền. Thiên Hoàng nắm quyền lực tuyệt đối, thực hiện chính sách cải cách đất nước về nhiều mặt, đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và gần như không trải-qua giai đoạn tự do cạnh tranh.

=> Như vậy, điều kiện quan trọng để Nhật Bản tiến hành được cuộc cải cách Minh Trị là khi chế độ Mạc Phủ sụp đổ, Thiên Hoàng Minh Trị nắm quyền.

Chọn: C

Câu 9 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về nội dung Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) được kí kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp?

A, Việt Nam và Pháp đều ngừng bắn để tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc đàm phán.

B, Pháp được phép đem 15.000 quân vào miền Bắc nước ta làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật thay cho quân Trung Hoa Dân quốc.

C, Việt Nam được Pháp công nhận là một quốc gia tự do, có chính phủ và nghị viện riêng.

D, Việt Nam được Pháp công nhận là một quốc gia độc lập, có chính phủ, nghị viện riêng.

Các đáp án A, B, C: đều là nội dung của Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946)

Đáp án D: Trong Hiệp định Sơ bộ, Pháp chưa công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, đến khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết Pháp mới công nhận điều này.

Chọn: D

Giải chi tiết đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử phần 4

Câu 10: Tính chất cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946 - 1949) là

A, Cách mạng tư sản.                                            

B, Chiến tranh giải phóng dân tộc.

C, Cách mạng xã hội chủ nghĩa.                            

D, Cách mạng dân tộc dân chủ.

Mặc dù cuộc cách mạng diễn ra dưới hình thức nội chiến giữa hai đảng phái - đại diện cho hai lực lượng chi phối đời sống chính trị - xã hội Trung Quốc là Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng.

Đảng Cộng sản là chính đảng của giai cấp công nhân Trung Quốc, đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động Trung Quốc.

Quốc dân đảng là chính đảng của giai cấp tư sản, do Tưởng Giới Thạch đứng đầu, đại diện cho quyền lợi của tư sản, phong kiến, từng bước thực hiện chính sách phản động đi ngược lại quyền lợi của quần chúng nhân dân và lợi ích dân tộc. Vì quyền lợi giai cấp đã sẵn sàng câu kết với Mĩ đang muốn can thiệp và đưa Trung Quốc vào vòng nô dịch.

=> Như vậy Đảng Cộng sản đánh đổ sự thống trị của Quốc dân đảng, thực chất đánh đổ giai cấp phong kiến, tư sản đế quốc can thiệp, tức là thực hiện nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đang đặt ra đối với Trung Quốc sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật (1945).

Chọn: D

Câu 11 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: Yếu tố cơ bản nhất của thế giới tác động đến chủ trương đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1986)?

A, Xu thế hòa hoãn Đông - Tây từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX.

B, Tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

C, Sự vươn lên mạnh mẽ về kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.

D, Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978.

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam (12/1986) chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố chủ quan và khách quan đặt ra cấp thiết. Trong đó, yếu tố cơ bản nhất của thế giới thôi thúc Đảng ta thực hiện đổi mới là do tác động của cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa. Đây là hai nhân tố tác động mạnh mẽ làm thay đổi tình hình kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới trong khi kinh tế Việt Nam lúc này đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chính vì thế, Việt Nam cần phải thay đổi để khắc phục tình trạng khủng hoảng và theo kịp xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới.

Chọn: B

Câu 12 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929) của Pháp ở Đông Dương có điểm mới nào dưới đây?

A, Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn.

B, Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa.

C, Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.

D, Tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, khai thác mỏ.

Khác với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929) Pháp đầu tư với tốc độ nhanh và quy mô lớn vào các ngành kinh tế ở Việt Nam. Chỉ trong vòng 6 năm (1924 - 1929), số vốn Pháp đầu tư vào Đông Dương, chủ yếu là ở Việt Nam lên tới 4 tỉ phrăng, vốn đầu tư vào nông nghiệp là nhiều nhất.

Chọn: A

Giải chi tiết đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử phần 5

Câu 13: Sau khi CNXH sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, những quốc gia nào còn kiên trì con đường CNXH? A, Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Lào, Campuchia.

B, Việt Nam, Trung Quốc, Cu ba, Bắc Triều Tiên, Campuchia.

C, Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Lào, Cuba.

D, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Cuba.

Sau khi CNXH sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các quốc gia Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Lào, Cuba vẫn còn kiên trì con đường Chủ nghĩa xã hội.

Chọn: C

Lịch sử quốc tế - đề thi thpt quốc gia 2019 môn sử 

Lịch sử Quốc tế tuy chiếm tỉ trọng thấp hơn song cũng là một chuyên đề quan trọng

Giải chi tiết đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử phần 5

Câu 14: Chiến tranh lạnh kết thúc đã ảnh hưởng như thế nào đến Đông Nam Á?

A, Các quốc gia Đông Nam Á có điều kiện để phát triển kinh tế.

B, Mĩ mở rộng can thiệp vào Đông Nam Á.

C, Vị thế của ASEAN được nâng cao.

D, Vấn đề Campuchia từng bước được tháo gỡ.

Hướng dẫn câu 14 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: Vấn đề Campuchia xuất phát từ năm 1979, Việt Nam dùng quyền tự vệ chính đáng tiến vào một số tỉnh phía đông sông Mê Kong của Campuchia, phối hợp cùng lực lượng cách mạng Campuchia đánh đuổi Pônpốt. 

Việt Nam cho rằng: hành động bành trướng của Trung Quốc được ASEAN tiếp tay là sự đe dọa cho Việt Nam và Đông Dương.

ASEAN cho rằng: sự có mặt của quân đội Việt Nam tại Campuchia có sự hậu thuẫn của Liên Xô là mối đe dọa an ninh chính có ASEAN và Đông Nam Á.

 Trong vấn đề này, ở giai đoạn đầu có sự tham gia trực tiếp của Mĩ. Ở giai đoạn sau, tính chất kiềm chế lẫn nhau giữa các cường quốc liên quan đã đẩy Việt Nam và ASEAN vào thế đối đầu trực tiếp về an ninh.

Sau chiến tranh lạnh, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các bên Campuchia đã đi đến thỏa thuận hòa giải và hòa hợp dân tộc. Ngày 23-10-1991, Hiệp định hòa bình về Campuchia được kí kết tại Pari. Sau cuộc tổng tuyển cử, đến tháng 9-1993, Quốc hội mới họp thông qua hiến pháp, tuyên bố thành lập vương quốc

Campuchia do Xihanuc làm Quốc vương. Từ đó, đời sống chính trị và kinh tế của nhân dân Campuchia bước sang một thời kì phát triển mới.

=> Xét cho cùng vấn đề Campuchia có liên quan đến cả Trung Quốc và Việt Nam. Quá trình đối thoại giữa Việt Nam và ASEAN từ 1985 đến 1991 đã góp phần quan trọng trong việc hình thành giải pháp chính trị cho “vấn đề Campuchia”, đẩy Trung Quốc vào thế “người ngoài cuộc” và buộc phải nối lại đàm phán với Việt Nam và cộng đồng quốc tế để cùng giải quyết triệt để vấn đề này.

Chọn: D

Câu 15 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?

A, Là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân.

B, Là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

C, Là phong trào yêu nước mang tính dân tộc sâu sắc.

D, Là phong trào yêu nước mang tính dân chủ nhân dân.

Phong trào Cần Vương là cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân ta theo khuynh hướng phong kiến, nghĩa là ban đầu mục tiêu là đánh đổ thực dân Pháp, khôi phục ngôi vua. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2 của phong trào (1888 - 1896), khi không có sự lãnh đạo của Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi thì phong trào vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và quy tụ thành những trung tâm lớn. Điều này chứng tỏ, nhân dân chiến đấu không vì mục đích cuối cùng là thiết lập ngôi vua mà vì độc lập thực sự cho dân tộc.

=> Phong trào Cần Vương là phong trào yêu nước mang tính dân tộc sâu sắc.

Chọn: C

Câu 16 đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sử: Địa điểm nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất giữa ta và địch trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

A, Đồi A1, C1.                                     

B, Cứ điểm Him Lam.

C, Sân bay Mường Thanh.                                     

D, Sở chỉ huy của địch.

Đồi A1, C1 là địa điểm diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất giữa ta và địch trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chọn: A

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: