6 mẹo làm đề đọc hiểu Tiếng Anh chính xác siêu tốc độ ăn chắc điểm 10

29/04/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
6 mẹo làm đề đọc hiểu Tiếng Anh chính xác siêu tốc độ ăn chắc điểm 10

Đọc hiểu Tiếng Anh luôn là phần khó nhất trong các đề thi tuyển sinh. Không chỉ đòi hỏi một vốn từ vựng tương đối chắc chắn, nền tảng ngữ pháp tốt mà bài đọc hiểu còn đòi hỏi tư duy. Để có chiến lược làm đề đọc hiểu một cách nhanh chóng và chính xác nhất, em hãy đọc bài hướng dẫn dưới đây. Sau đó làm thử đề thi mẫu và so với đáp án chi tiết (kèm giải thích) ở cuối bài nhé.

5 dạng bài đọc hiểu tiếng anh chắc chắn có trong đề THPT QG, TOEIC và IELTS

20 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án và giải thích chi tiết

Tuyển tập bài đọc hiểu trong các đề thi tiếng anh THPT Quốc gia 2020 

Các kỹ thuật làm đề đọc hiểu tiếng Anh nhanh chóng, chính xác

Đọc nhanh một lượt từ đầu đến cuối. Mục đích của lần đọc này là nắm được chủ đè của bài viết và nội dung sơ lược của nó. Trong khi đọc, bỏ qua từ mới, thậm chí không hiểu một câu nào.

Đọc kỹ câu hỏi đọc hiểu tiếng Anh và tất cả các phương án A, B, C, D, sau đó xác định xem chỗ nào trong bài đọc có thông tin giúp lựa chọn phương án đúng nhất.

Khi lựa chọn câu trả lời, luôn luôn kiểm tra lại bước 2 để đảm bảo chắc chắn là đã xác định đúng chỗ có thông tin cho câu hỏi mình đang trả lời.

Để chọn phương án trả lời đúng nhất cho đề đọc hiểu tiếng Anh trước hết nên loại bỏ phương án chắc chắn sai (về số liệu, dữ liệu...) phương án không có thông tin trong bài đọc, phương án chỉ đúng một phần để còn lại phương án cuối cùng là đúng nhất.

Cần phân tích thật kỹ tất cả các phương án mà người ra đề đưa ra, vì phương án trả lời đúng nhất có khi chỉ khác một từ so với các phương án còn lại.

Khi đưa ra quyết định lựa chọn phương án đúng nhất không nên sử dụng kiến thức của mình về vấn đề được bàn tới (hoặc kiến thức không được nêu trong bài đọc). Phương án đúng nhất là phương án trả lời chính xác nhất dựa vào thông tin có trong bài đọc hiểu tiếng Anh

Chữa đề đọc hiểu tiếng Anh thi THPT Quốc gia

A tropical cyclone is a violent low pressure storm that usually occurs over warm oceans of over 80°F or 27°C, It winds counterclockwise in the Northern Hemisphere and clockwise in the Southern Hemisphere as it is described for the term, cyclone itself. This powerful storm is fueled by the heat energy that is released when water vapor condenses at high altitudes, the heat ultimately derived from the Sun.

The center of a tropical cyclone, called the eye, is relatively calm and warm. This eye, which is roughly 20 to 30 miles wide, is clear, mainly because of subsiding air within it. The ring of clouds around the eye is the eyewall, where clouds reach highest and precipitation is heaviest. The strong wind, gusting up to 360 kilometers per hour, occurs when a tropical cyclone’s eyewall passes over land.

There are various names for a tropical cyclone depending on its location and strength. In Asia, a tropical cyclone is named according to its strength. The strongest is a typhoon; its winds move at more than 117 kilometers per hour. In India, it is called a cyclone. Over the North Atlantic and in the South Pacific, they call it a hurricane.

On average, there are about 100 tropical cyclones worldwide each year. A tropical cyclone peaks in late summer when the difference between temperature in the air and sea surface is the greatest. However, it has its own seasonal patterns. May is the least active month, while September is the most active.

The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates. It is born and sustained over large bodies of warm water, and loses its strength over inland regions that are comparatively safe from receiving strong winds. Although the tract of a tropical cyclone is very erratic, the Weather Service can still issue timely warnings to the public if a tropical cyclone is approaching densely populated areas. If people ever experience a cyclone, they would know how strong it could be.

Câu hỏi đọc hiểu Tiếng Anh

Question 30: What is the main idea of the passage?

A, The tropical cyclone is the most powerful force on the earth.

B, The tropical cyclone can cause flooding and damage to structures.

C, A tropical cyclone forms over the oceans and has great power.

D, The tropical cyclone is called by different names around the world.

Question 31 đề đọc hiểu tiếng Anh:

According to paragraph 2, which of the following is true about the eyewall?

A, The eyewall is formed in cold weather.

B, When the eyewall passes overhead, the wind weakens.

C, The temperature is highest around the eye.

D, The eyewall is a cloud band that surrounds the eye.

Question 32: What can be inferred about typhoons, cyclones and hurricanes?

A, Typhoons, cyclones and hurricanes form together above the oceans.

B, A typhoon is stronger than both the cyclone and the hurricane.

C, Typhoons, cyclones and hurricanes are all most powerful over a humid ocean.

D, Although tropical cyclones have different names, they are basically the same.

Question 33 đọc hiểu tiếng Anh:

The word “it” in paragraph 5 refers to _____.

A, a tropical cyclone

B, the wind

C, torrential rain

D, the storm surge

Question 34: The word “erratic” in paragraph 5 is closest in meaning to .

A, complicated

B, unpredictable

C, disastrous

D, explosive

Giải thích và dịch chi tiết đáp án đề đọc hiểu Tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Question 30. C

Giải thích: Ý chính của đoạn văn là gì?

Bão nhiệt đới là mạnh nhất trên trái đất.

Bão nhiệt đới có thể gây ra lũ lụt và phá hủy các công trình.

Một cơn bão nhiệt đới hình thành trên các đại dương và có sức mạnh rất lớn.

Bão nhiệt đới được gọi bằng nhiều tên khác nhau trên khắp thế giới.

Thông tin: A tropical cyclone is a violent low pressure storm that usually occurs over warm oceans of over 80°F or 27°C. (câu đầu tiên ở đoạn 1)

The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates. (câu đầu tiên ở đoạn cuối)

Tạm dịch: Bão nhiệt đới là một cơn bão áp suất thấp dữ dội thường xảy ra trên các đại dương ấm hơn 80°F ho ặc 27°C.

Sự tàn phá liên quan đến một cơn bão nhiệt đới không chỉ đến từ sức mạnh của gió mà còn từ cơn bão và sóng do nó tạo ra.

Chọn C

Question 31. D

Giải thích: Theo đoạn 2, điều nào dưới đây là đúng về thành mắt bão?

Thành mắt bão hình thành trong thời tiết lạnh. B. Khi thành mắt vượt qua đầu, gió yếu dần.

Nhiệt độ cao nhất khi ở xung quanh mắt. D. Thành mắt bão là một rặng mây bao quanh mắt bão.

Thông tin: The ring of clouds around the eye is the eyewall, where clouds reach highest and precipitation is heaviest.

Tạm dịch: Vòng tròn của các đám mây xung quanh mắt bão là thành mắt bão, nơi các đám mây đạt đến mức cao nhất và lượng mưa lớn nhất.

Chọn D

Question 32. D

Giải thích:

Điều gì có thể suy ra được về các loại bão “typhoons, cyclones and hurricanes”? A. “Typhoons, cyclones and hurricanes” hình thành cùng nhau trên các đại dương.

B. “Typhoons” mạnh hơn “cyclones” và hurricanes”.

C. “Typhoons, cyclones and hurricanes” là mạnh nhất ở các đại dương ẩm.

D. Mặc dù bão nhiệt đới có nhiều cái tên khác nhau, chúng cơ bản là tương tự nhau.

Thông tin: There are various names for a tropical cyclone depending on its location and strength.

Tạm dịch: Bão nhiệt đới có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào nơi diễn ra và sức mạnh của nó.

Chọn D

Question 33. D

Giải thích: Từ “it” ở đoạn 5 đề cập đến _______.

một cơn bão nhiệt đới

cơn mưa xối xả

gió

bão dâng

Thông tin: The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates.

Tạm dịch: Sự phá hủy của một cơn bão nhiệt đới bắt nguồn từ không chỉ sức gió, mà còn từ bão dâng và sóng nó tạo ra.

Chọn D

Question 34. B

Giải thích:

erratic (adj): thất thường

complicated (adj): phức tạp

unpredictable (adj): không thể đoán trước

disastrous (adj): tai hại

explosive (adj): bùng nổ

=> erratic = unpredictable

Thông tin: Although the tract of a tropical cyclone is very erratic, the Weather Service can still issue timely warnings to the public if a tropical cyclone is approaching densely populated areas.

Tạm dịch: Mặc dù đường đi của một cơn bão nhiệt đới rất thất thường, Dịch vụ thời tiết vẫn có thể đưa ra cảnh báo kịp thời cho công chúng nếu một cơn bão nhiệt đới đang đến gần các khu vực đông dân cư.

Chọn B

Dịch toàn bộ bài đọc hiểu Tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Bão nhiệt đới là một cơn bão áp suất thấp dữ dội thường xảy ra trên các đại dương ấm hơn 80°F hoặc 27°C. Nó di chuyển ngược chiều kim đồng hồ ở Bắc bán cầu và theo chiều kim đồng hồ ở Nam bán cầu như được mô tả cho thuật ngữ, hình tròn. Cơn bão mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi năng lượng nhiệt được giải phóng khi hơi nước ngưng tụ ở độ cao lớn, cuối cùng nhiệt lượng có nguồn gốc từ Mặt trời.

Trung tâm của một cơn bão nhiệt đới, được gọi là mắt, tương đối yên tĩnh và ấm áp. Mắt bão, rộng khoảng từ 20 đến 30 dặm, rõ ràng, chủ yếu là do sự giảm áp suất không khí bên trong nó. Vòng tròn của các đám mây xung quanh mắt là thành mắt bão, nơi các đám mây đạt đến mức cao nhất và lượng mưa lớn nhất. Cơn gió mạnh, vận tốc tới 360 km mỗi giờ, xảy ra khi một cơn bão nhiệt đới nhiệt đới băng qua đất liền.

Có nhiều tên gọi khác nhau của một cơn bão nhiệt đới tùy thuộc vào vị trí và sức mạnh của nó. Ở châu Á, một cơn bão nhiệt đới được đặt tên theo sức mạnh của nó. Mạnh nhất là bão; sức gió của nó di chuyển với vận tốc hơn 117 km mỗi giờ. Ở Ấn Độ, nó được gọi là lốc xoáy. Trên Bắc Đại Tây Dương và ở Nam Thái Bình Dương, chúng gọi đó là một cơn bão.

Trung bình, có khoảng 100 cơn bão nhiệt đới trên toàn thế giới mỗi năm. Một cơn bão nhiệt đới đạt cực đại vào cuối mùa hè khi chênh lệch giữa nhiệt độ trong không khí và mặt nước biển là lớn nhất. Tuy nhiên, nó có đặc điểm theo mùa riêng của nó. Tháng 5 là tháng ít hoạt động nhất, trong khi tháng 9 là tháng hoạt động nhiều nhất.

Sự tàn phá của một cơn bão nhiệt đới không chỉ bắt nguồn sức mạnh của gió mà còn từ cơn bão và sóng do nó tạo ra. Nó được sinh ra và duy trì trên những vùng nước ấm lớn và tan đi khi vào đất liền, nơi tương đối an toàn khi có gió mạnh. Mặc dù đường đi của một cơn bão nhiệt đới rất thất thường, Dịch vụ thời tiết vẫn có thể đưa ra cảnh báo kịp thời cho công chúng nếu một cơn bão nhiệt đới đang đến gần các khu vực đông dân cư. Nếu mọi người từng trải qua một cơn bão, họ sẽ biết nó có thể mạnh đến mức nào.

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: