Giải đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9: U Minh Thượng, Vĩnh Phúc

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Giải đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9: U Minh Thượng, Vĩnh Phúc

Khác với các lớp 6, 7, 8 thì môn Sinh học lớp 9 có khối lượng kiến thức nhiều hơn hẳn. Chương trình môn Sinh học học kì I lớp 9 dành toàn bộ thời gian giới thiệu với các em về chương Di truyền học.

 

Xem thêm: 

 

Trong đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và bài tập chủ yếu xoay quanh các chuyên đề: Di truyền, biến dị, đột biến, quy luật phân li độc lập, lai phân tích,…

1, Hướng dẫn làm đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 U Minh Thượng

Giải đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9-1

Đề thi học kì 1 môn Sinh học U Minh Thượng

I, Phần trắc nghiệm (3 điểm): Chọn 1 đáp án đúng nhất ở mỗi câu sau:

Câu 1: Trên ruộng lúa, người ta thấy có một số cây mạ màu trắng, đó là loại đột biến nào?

A, Đột biến gen

B, Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

C, Dị bội thể

D, Đa bội thể

Câu 2: Mức độ đột biến gen có thể xảy ra ở

A, Hai cặp nucleotit

B, Một cặp nucleotit

C, Một hay một số cặp nucleotit

D, Toàn bộ cả phân tử AND

đề thi sinh 9 giữa kì 1 Câu 3: Ở nữ bệnh nhân có các triệu chứng: Lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển, không có kinh nguyệt, tử cung nhỏ, thường mất trí và không có con là hậu quả của đột biến

A, Thêm 1 NST số 23

B, Dị bội thể ở cặp NST số 23

C, Thêm 1 NST số 21

D, Dị bội thể ở cặp NST số 21

Câu 4: Ở Tinh tinh có 2n = 48, thể dị bội 2n-1 có số NST trong tế bào sinh dưỡng là

A, 48 NST

B, 47 NST

C, 46 NST

D, 49 NST

Câu 5: Bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa

A, Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

B, Nguyên phân và giảm phân

C, Giảm phân và thụ tinh

D, Nguyên phân và thụ tinh

đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 U Minh Thượng Câu 6: Theo Men đen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 được gọi là

A, Tính trạng lặn

B, Tính trạng tương ứng

C, Tính trạng trung gian

D, Tính trạng trội

Câu 7: Trong phân bào lần II của giảm phân, NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở kì nào

A, Kì sau

B, Kì giữa

C, Kì đầu

D, Kì cuối

Câu 8: Di truyền là hiện tượng

A, Con cái giống bố hoặc mẹ về tất cả các tính trạng

B, Con cái giống bố và mẹ về một số tính trạng

C, Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu

D, Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ cho con cháu

đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 U Minh Thượng Câu 9: Bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa

A, Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

B, Nguyên phân và giảm phân

C, Giảm phân và thụ tinh

D, Nguyên phân và thụ tinh

Câu 10: Đặc điểm chung về cấu tạo của các phân tử ADN, ARN, protein là:

A, Đều được cấu tạo từ các axit amin

B, Có kích thước và khối lượng phân tử bằng nhau

C, Đều được cấu tạo từ các nucleotit

D, Đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

Câu 11: Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Men đen là gì?

A, Phương pháp phân tích các thế hệ lai

B, Dùng toán thống kê để tính toán kết quả thu được

C, Thí nghiệm trên cây đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính

D, Theo dõi sự di truyền của các cặp tính trạng

đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 U Minh Thượng Câu 12: Diễn biến của nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân I là

A, 2n nhiễm sắc thể đơn xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

B, 2n nhiễm sắc thể đơn xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

C, 2n nhiễm sắc thể kép tương đồng xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

D, 2n nhiễm sắc thể kép tương đồng xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

II, Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: Lai phân tích là gì

Câu 2: Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ

Câu 3: Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính

de kiem tra 1 tiet sinh 9 co dap an chi tiết như sau

I, Phần trắc nghiệm

Câu 1: A. Đột biến gen

Câu 2: C. Một hay một số cặp nucleotit

Câu 3: B. Dị bội thể ở cặp NST số 23

Câu 4: B. 47 NST

Câu 5: A. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

Câu 6: D. Tính trạng trội

Câu 7: B. Kì giữa

Câu 8: C. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu

Câu 9: A. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

Câu 10: D. Đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

Câu 11: A. Phương pháp phân tích các thế hệ

Câu 12: D. 2n nhiễm sắc thể kép tương đồng xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

II, Phần tự luận đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 U Minh Thượng

Câu 1: Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.

Câu 2: Gen phiên mã tạo ra mARN, mARN dịch mã tạo ra chuỗi polipeptit -> cuộn xoắn theo các bậc cấu trúc tạo protein. Từ đó hình thành tính trạng.

Câu 3 đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 U Minh Thượng: Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính

Biến dị tổ hợp là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hóa

Ở các loài sinh sản giao phối, biến dị phong phú hơn nhiều so với những loài vô tính

Vì sự phân li độc lập của các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử sẽ tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau.

Hai cơ thể có kiểu gen khác nhau tiến hành giao phối sẽ dẫn đến sự tổ hợp tự do của các loại giao tử khác nhau và phát sinh ra nhiều biến dị tổ hợp

Ở loài sinh sản vô tính con cái có kiểu gen và kiểu hình giống mẹ, nên không xuất hiện các biến dị

2, Hướng dẫn làm đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc

I, Trắc nghiệm: Hãy viết chữ cái in hoa trước đáp án đúng vào tờ giấy thi

Câu 1: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

A, 3 lông ngắn : 1 lông dài

B, Toàn lông dài

C, 1 lông ngắn : 1 lông dài

D, Toàn lông ngắn

đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 Vĩnh Phúc Câu 2: Phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?

A, P: AA x AA

B, P: Aa x aa

C, P: Aa x Aa

D, P: AA x Aa

Câu 3: Ở người, sự thụ tinh nào sau đây tạo hợp tử phát triển thành con gái?

A, Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST Y với trứng mang NST X để tạo hợp tử XY

B, Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST Y với trứng mang NST Y để tạo hợp tử YY

C, Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X với trứng mang NST Y để tạo hợp tử XY

D, Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X với trứng mang NST X để tạo hợp tử XX

Câu 4: Dạng đột biến nào sau đây KHÔNG phải là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

A, Mất một nhiễm sắc thể

B, Mất một đoạn nhiễm sắc thể

C, Lặp đoạn nhiễm sắc thể

D, Đảo đoạn nhiễm sắc thể

đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 Vĩnh Phúc Câu 5: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào sinh dục của ruồi giấm giảm phân. Nếu tế bào đang ở kì sau của giảm phân II thì số NST đơn trong mỗi tế bào con là:

A, 4

B, 8

C, 16

D, 32

Câu 6: Bốn loại đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN có kí hiệu là:

A, T, U, A, X

B, A, T, G, X

C, A, U, G, X

D, U, T, G, X

Phần II: Tự luận

Câu 7 (1,0 điểm)

Trình bày nội dung quy luật phân li độc lập của Men – đen

Câu 8 đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 Vĩnh Phúc (2,0 điểm)

Nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân

Câu 9 (2,5 điểm)

a, Mô tả cấu trúc không gian của AND

b, Một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau:

-A-X-U-A-G-X-U-A-G-X

Xác định trình tự các nucleotit trên đoạn mạch khuôn của gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên

Câu 10: Đột biến gen là gì? Tại sao đột biến gen khi biểu hiện ra kiểu hình thường có hai cho bản thân sinh vật?

Giải đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9-2 

Đề thi học kì 1 môn Sinh học tỉnh Vĩnh Phúc

 

đề thi giữa học kì 1 lớp 9 môn sinh có đáp án chi tiết như sau

I, Phần trắc nghiệm

Câu 1: A. 3 lông ngắn : 1 lông dài

Câu 2: C. P: Aa x Aa

Câu 3: D. Sự thụ tinh giữa tinh trùng mang NST X với trứng mang NST X để tạo hợp tử XX

Câu 4: A. Mất một nhiễm sắc thể

Câu 5: B. 8

Câu 6: C. A, U, G, X

II, Phần tự luận đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 Vĩnh Phúc

Câu 7: Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.

Câu 8: Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia nhân và phân chia chất tế bào được diễn biến qua 4 kì: kì đầu (kì trước), kì giữa, kì sau và kì cuối

Khi bước vào nguyên phân, các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn, có hình thái rõ rệt và tâm động đính vào các sợi tơ của thoi phân bào. Sau đó, chúng tiếp tục đóng xoắn cho tới khi đóng xoắn cực đại và tập trung thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Tiếp theo, 2 crômatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn rồi phân li vể 2 cực nhờ sự co rút của sợi tơ thuộc thoi phân bào. Khi di chuyển tới 2 cực, các NST dãn xoắn, dài ra ở dạng sợi mảnh. Sau đó lại bắt đầu một chu kì mới của tế bào.

 

Giải đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9-3 

Quá trình nguyên phân

 

Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống như bộ NST của tế bào mẹ (2n NST).

Câu 9 đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 Vĩnh Phúc (2,5 điểm)

a, Mô tả cấu trúc không gian của ADN: ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải). Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđro tạo thành cặp. Mỗi chu kì xoắn cao 34A°, gồm 10 cặp nuclêôtit. Đường kính vòng xoắn là 20Ao.

Câu 10:

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit. Đột biến gen là biến dị di truyền được.

Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

 Trên đây là toàn bộ đề thi học kì 1 môn sinh lớp 9 U Minh Thượng và tỉnh Vĩnh Phúc. Đề thi học kì môn Sinh thường xoay quanh toàn bộ kiến thức chương Di truyền học; về mặt cấu trúc thường bao gồm cả 2 dạng đề là trắc nghiệm và tự luận. Các em chú ý ôn tập các nội dung trọng tâm để có thể đạt kết quả tốt trong kì thi nhé!

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

  • CCBook – Đọc là đỗ
  • Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: 024.3399.2266
  • Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: