Ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập để học tốt tiếng Anh

18/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
Ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập để học tốt tiếng Anh

Để giúp các em có thể nắm vững ngữ pháp tiếng anh cơ bản một cách hoàn chỉnh. Hôm nay CCbook sẽ giúp các em tổng hợp ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập trong một câu. Từ đó giúp các em hiểu được cấu trúc của một câu tiếng Anh bất kỳ.

Trong một câu tiếng Anh sẽ có thành phần cơ bản như sau:

cong-thuc-cua-cau-trong-tieng-anh-co-ban-va-bai-tap

Cấu trúc của chủ ngữ trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập

Trong tiếng Việt cũng như trong tiếng Anh, chủ ngữ là người hay vật thực hiện hành động trong câu.

Chủ ngữ là cụm danh từ

Cụm danh từ là một cụm từ bao gồm một danh từ và các từ bổ nghĩa do danh từ này:  Cụm danh từ = Các từ bổ nghĩa + Danh từ + Các từ bổ nghĩa

 • Danh từ:

là những từ chỉ người hoặc vật nào đó

Ví dụ: friend

 • Danh từ bổ nghĩa cho danh từ

Chúng ta có thể dùng một danh từ khác bổ nghĩa cho danh từ friend để phân loại nó.

Ví dụ: school friend

 • Tính từ:

Là những từ đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ để miêu tả các tính chất của danh từ.

Ví dụ: beautiful school friend

 • Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ

Trạng từ là những từ bổ nghĩa cho tính từ và động từ, để miêu tả mức độ và trạng thái của tính từ và động từ.

Trạng từ không bổ nghĩa cho danh từ. Trong cụm danh từ, chỉ khi nào có tính từ thì mới có thể có trạng từ.

Ví dụ: really beautiful school friend

 • Cụm giới từ

Cụm giới từ là cụm từ bắt đầu bằng một giới từ. Theo sau giới từ có thể là một cụm danh từ hoặc một đại từ hoặc một động từ V-ing.

Trong chủ ngữ, cụm giới từ đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ.

Ví dụ: My really beautiful school friend in the kitchen

 • Mệnh đề quan hệ

Là một mệnh đề đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.

Ví dụ: My really beautiful school friend, who is eating fruit

Ngoài ra chúng ta có thể dùng cấu trúc To + verb đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho danh từ trong một số trường hợp đặc biệt.

Công thức tổng quát của cụm danh từ

cong-thuc-cum-danh-tu-trong-tieng-anh-co-ban-va-bai-tap

Chủ ngữ là đại từ:

Trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập liên quan thì đại từ là từ có chức năng đại diện cho một cụm danh từ đã nhắc đến trước đó.

Ví dụ: My beautiful school friend reads books. She can cook.

Chủ ngữ là một dạng đặc biệt:

 • Dạng động từ V-ing (động từ thêm đuôi -ing):

Ví dụ: Swimming is very fun.

 • Dạng động từ To + Verb (to + động từ nguyên mẫu):

Ví dụ: To learn is important.

 • Dạng that clause

Ví dụ: That we are not prepared for the future concerns us.

Công thức tổng quát cho chủ ngữ

cong-thuc-tong-quat-trong-tieng-anh-co-ban-va-bai-tap

Cấu trúc của vị ngữ trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập

Trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập ứng dụng, vị ngữ diễn đạt hành động hoặc tính chất của chủ ngữ.

Vị ngữ là cụm động từ thường

Cụm động từ là một cụm từ bao gồm một động từ và tân ngữ cho động từ này:

Cụm động từ = Động từ + Tân ngữ (nếu có)

Động từ là những từ chỉ hành động. Trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản động từ gồm các loại sau:

 • Động từ có tân ngữ
 • Động từ không có tân ngữ
 • Tân ngữ là cụm danh từ
 • Tân ngữ là động từ dạng V-ing hoặc To + Verb (to + động từ nguyên mẫu)
 • Tân ngữ là dạng that-clause (mệnh đề that)
 • Tân ngữ là đại từ

Công thức của cụm động từ là:

cong-thuc-cum-dong-tu-trong-tieng-anh-co-ban-va-bai-tap

Vị ngữ có trợ động từ

Trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập liên quan thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ phải dùng thêm một động từ khác để bổ sung ý nghĩa cho động từ, và chúng được gọi là trợ động từ.

 • Trợ động từ to be kết hợp với động từ read ở dạng V-ing → tạo nên cấu trúc của thì tiếp diễn.
 • Trợ động từ to have kết hợp với động từ stop ở dạng V3 → tạo nên cấu trúc của thì hoàn thành.
 • Trợ động từto be kết hợp với động từ kick ở dạng V3 → tạo nên cấu trúc thể bị động.
 • Trợ động từ là động từ khiếm khuyết must kết hợp với động từ do ở dạng nguyên mẫu.

Công thức tổng quát cho vị ngữ

cong-thuc-vi-ngu-trong-tieng-anh-co-ban-va-bai-tap

Nối 2 câu thành 1 câu trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập

Trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập thường gặp thì ghép 2 câu lại với nhau chính là nhiệm vụ của liên từ. Liên từ là những từ có chức năng liên kết 2 câu lại với nhau thành 1 câu.

Ví dụ:

Câu 1:  My beautiful friend likes fruit very much.

Câu 2: Her younger brother, who is studying in Japan, hates fruit.

Ghép 2 câu lại theo ý nghĩa: My beautiful friend likes fruit very much, but her younger brother, who is studying in Japan, hates fruit.

Công thức tổng quát để ghép 2 câu lại như sau

noi-tu-trong-ngu-phap-tieng-anh-co-ban-va-bai-tap

CCbook đã tổng hợp lại ngữ pháp tiếng anh cơ bản và bài tập thường gặp. Giúp các em nắm vững hơn kiến thức cơ bản của tiếng anh để có kết quả học tập tốt. Để có thể học tốt các môn học khác các em có thể tham khảo bộ sách Đột phá 8+ kỳ thi THPT Quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: