Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 trọng tâm nhất ôn thi THPT Quốc Gia

11/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 trọng tâm nhất ôn thi THPT Quốc Gia

Để hoàn thành tốt bài thi tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc Gia đòi hỏi các em cần nắm vững hệ thống cấu trúc ngữ pháp căn bản cùng với đó là số lượng từ vựng tương ứng với chương trình học trong sách giáo khoa.

Nhằm giúp các em thuận lợi trong quá trình ôn tập và hệ thống kiến thức, Sách CCBook - Đọc là đỗ xin được tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 trọng tâm ngữ pháp, bao gồm: các thì trong tiếng Anh; câu điều kiện; mệnh đề quan hệ. Các em hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây:

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 - Các thì trong tiếng Anh

Có tất cả 10 thì trong chương trình tiếng Anh lớp 12. Cấu trúc ngữ pháp, cách dùng và những lưu ý sẽ được tổng hợp chi tiết qua từng thì:

Thì hiện tại đơn (Simple Present)

+ Cấu trúc thì hiện tại đơn:

 • S + V + O
 • S + do/does + not + V-inf
 • Do/Does + S + V-inf?

Các em có thể nhận biết thì hiện tại đơn khi trong câu có một trong các từ: always, every, usually, often, generally, frequently.

+ Cách dùng thì hiện tại đơn:

Ngoài công thức tiếng Anh lớp 12, các em cần ghi nhớ về cách dùng: Thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả một chân lý, một sự thực hiển nhiên. Thì này còn diễn tả một thói quen, một hành động được diễn ra thường xuyên ở hiện tại.

+ Lưu ý cần ghi nhớ: Thêm –es với các động từ có đuôi là: -o, -s, -x, -ch, -sh

Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

+ Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn:

 • S + be (am/is/are) + V-ing
 • S + be (am/is/are) + not + V-ing
 • Be (am/is/are) + S + V-ing

Các em có thể nhận biết thì hiện tại tiếp diễn khi trong câu có các từ: now, right now, at present, at the moment,…

+ Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn:

Vậy, thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng trong trường hợp nào?

 • Dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài trong một thời gian ở hiện tại.
 • Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại, dùng với phó từ always.
 • Dùng để diễn tả một hành động sắp diễn ra trong tương lai gần.
 • Thì hiện tại tiếp diễn thường được sử dụng tiếp sau câu đề nghị, câu mệnh lệnh.

+ Lưu ý: Khi tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 các em cần ghi nhớ rằng, thì hiện tại tiếp diễn không dùng với các động từ chỉ nhận thức tri giác (bao gồm: suy nghĩ, nhận thức, ý thức, tình cảm, sự sỡ hữu và trạng thái). Cụ thể, không dùng thì hiện tại tiếp diễn khi trong câu có các từ: to be, see, hear, inderstan, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, renember, forget…

Thì quá khứ đơn (Simple Past)

+ Cấu trúc thì quá khứ đơn:

 • S + V-ed
 • S + did + not + V-inf
 • Did + S + V-inf

Với thì quá khứ đơn, các em nhận biết khi trong câu có một trong các từ ngữ: yesterday, yesterday morning, last week, last month, last year, last night.

+ Cách dùng thì quá khứ đơn:

Các em sử dụng thì quá khứ đơn để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian được xác định cụ thể.

Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

+ Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn:

 • S + be (was/were) + V-ing
 • S + be (was/were) + not + V-ing
 • Be (was/were) + S + V-ing

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 bao gồm nhiều thì, tuy nhiên mỗi thì đều có những dấu hiệu nhận biết riêng để các em phân biệt. Với thì quá khứ tiếp diễn, các em có thể nhận biết qua các dấu hiệu: while, at the very moment, at + giờ + last night, and this morning (afternoon).

+ Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn:

 • Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.
 • Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ.
 • Diễn ra hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào.
 • Hành động đó được diễn ra lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác.

Thì tương lai đơn (Simple Future)

+ Cấu trúc thì tương lai đơn:

 • S + will/shall + V-inf
 • S + will/shall + not + V-inf
 • Will/shall + S + V-inf

+ Cách dùng thì tương lai đơn:

Thì tương lai đơn được dùng để:

 • Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói.
 • Đưa ra lời mời, lời yêu cầu, đề nghị.
 • Diễn đạt dự đoán không có căn cứ.

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous)

+ Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

 • S + have/has + been + V-ing
 • S + have/has + not + been + V-ing
 • Have/Has + S + been + V-ing?

Các em có thể nhận biết thì hiện tài hoàn thành tiếp diễn khi trong câu có một trogn các từ: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

+ Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian của một hành động đã diễn ra trong quá khứ và vẫn còn xảy ra ở hiện tại.

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

+ Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành:

 • S + had + PII
 • S + had + not + PII
 • Had + S + PII

Các em nhận biết thì quá khứ hoàn thành khi trong câu có các từ ngữ sau: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

+ Cách dùng thì quá khứ hoàn thành:

Thì quá khứ hoàn thành được dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

+ Cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

 • S + had + been + V-ing
 • S + had + not + been + V-ing
 • Had + S + been + V-ing

Với thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, các em có thể nhận biết khi trong câu có một trong các từ: until then, by the time, prior to that time, before, after.

+ Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn được dùng để nhấn mạnh một khoảng thời gian của một hành động đã xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

+ Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn:

 • S + will/share + be + V-ing
 • S+ will/share + not + be + V-ing
 • will/share + S + be + V-ing

+ Cách dùng thì tương lai tiếp diễn:

Thì tương lai tiếp diễn được dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 - Câu điều kiện

Có 3 dạng cấu trúc câu điều kiện, các em có thể tham khảo thông tin chi tiết qua bảng tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 dưới đây:

 Cấu trúc và ý nghĩa của 3 loại câu điều kiện

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 - Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là phần kiến thức ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12. Đây là một thành phần của câu dùng để giải thích nghĩa cho danh từ đứng trước nó. Những đại từ quan hệ và cách sử dụng đã được chúng tôi tổng hợp chi tiết trong bảng sau:

 Cách sử dụng các đại từ quan hệ và ví dụ minh họa

Tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 đầy đủ và chi tiết nhất qua cuốn sách Đột phá 8+ môn Tiếng Anh

Bên cạnh cuốn sách giáo khoa thì để quá trình ôn luyện tiếng Anh thi THPT Quốc Gia đạt hiệu quả; các em cần chuẩn bị thêm cho mình những cuốn tài liệu chất lượng.

Đột phá 8+ môn tiếng Anh là một trong những cuốn tài liệu hữu ích với khối lượng kiến thức của cả 3 năm lớp 10, 11 và 12.  Phần lý thuyết được cô đọng đúng trọng tâm; hệ thống bài tập đa dạng giúp các em chủ động học tập và ôn luyện.

 Đột phá 8+ môn Tiếng Anh mang nhiều ưu điểm nổi bật giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu

Tìm hiểu thêm về cuốn sách: Tại Đây! 

Ưu điểm nổi bật của Đột phá 8+ môn Tiếng Anh:

+ Hệ thống kiến thức khô khan, phức tạp được đơn giản hóa qua các biểu đồ phân tích cấu trúc ngữ pháp; dễ hiểu và dễ ghi nhớ.

+ Lộ trình được xây dựng theo khung thời gian cụ thể cho phép học sinh tự đánh giá sự tiến bộ của bản thân. Từ đó, lập kế hoạch ôn luyện và bổ sung thêm phần kiến thức bị hổng.

+ Lượng từ vựng theo những chủ đề thường gặp trong các đề thi được tổng hợp từng ngày trong tuần ở những trang cuối cuốn sách để các em mở rộng vốn từ vựng của mình.

+ Hệ thống bài tập phong phú, có lời giải chi tiết giúp các em tự đánh giá được năng lực của mình.

Xem thêm:

Hy vọng, những thông tin tổng hợp kiến thức tiếng Anh lớp 12 mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ hữu ích với các em. Nếu có thêm những câu hỏi liên quan đến ngữ pháp tiếng Anh các em hãy để lại comment bên dưới bài viết này để nhận đươc sự hỗ trợ trực tiếp từ các thầy, cô giáo CCBook.

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

 • Sách CCBook – Đọc là đỗ
 • Địa chỉ: Số 10, Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Holine: 024.3399.2266
 • Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: