Trọn bộ công thức hóa học cơ bản : 23 chuyên đề Hóa vô cơ dành cho teen 2K1

18/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
Trọn bộ công thức hóa học cơ bản : 23 chuyên đề Hóa vô cơ dành cho teen 2K1

Rất nhiều câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia rơi vào phần Hóa vô cơ. Phần kiến thức này trải dài trong cả 3 năm học cấp III. Để hoàn thành tốt các cau hỏi về Vô cơ, teen 2K1 cần nắm vững bộ công thức hóa học cơ bản mà CCBook sẽ đề cập trong bài viết dưới đây.

Nhằm giúp các em tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn, CCbook sẽ tổng hợp các công thức hóa học cơ bản theo từng chuyên đề. Đây đều là những chuyên đề quan trọng, liên quan đến nội dung thi THPT Quốc gia.

 Bộ công thức hóa học phần Vô cơ đầy đủ nhất

Bộ công thức hóa học cơ bản phần Vô cơ theo chuyên đề

Chuyên đề 1: Chất lưỡng tính

Chất lưỡng tính là chất vừa có khả năng nhận vừa có khả năng nhường H+.

Chất lưỡng tính có thể tác dụng cả với dung dịch axit và dung dịch bazơ.

Sau đây là các chất lưỡng tính thường gặp và bộ công thức hóa học cơ bản cần nhớ.

Oxit lưỡng tính:

Al2O3, ZnO, BeO, SnO, PbO, Cr2O3

Hidroxit lưỡng tính:

Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3...

Muối chứa ion lưỡng tính:

Muối HCO3-, HSO3-, HS-,  H2PO4-

Các muối amoni của các axit yếu:

(NH4)2CO3, (NH4)2SO3, (NH4)2S, CH3COONH4...

Bộ công thức hóa học cơ bản của các chất lưỡng tính khi tác dụng với HCl và NaOH

 Phản ứng hóa học của chất lưỡng tính

Trong các phản ứng dưới đây, chúng ta sẽ coi X đóng vai trò là  Al, Cr và Y có vai trò như Zn, Be, Sn, Pb.

Các chất lưỡng tínhTác dụng với HClTác dụng với NaOH
Oxit

X2O3 + 6HCl → 2MCl3 + 3H2O

YO + 2HCl → YCl2 + H2O

X2O3 + NaOH → NaXO2 + 2H2O

YO + 2NaOH → Na2YO2 + H2O

Hidroxit

X(OH)3 + 3HCl →XCl3 + 3H2O

Y(OH)2 + 2HCl → YCl2 + 2H2O

X(OH)3 + NaOH → NaXO2 + 2H2O

Y(OH)2 + 2NaOH → Na2YO2 + 2H2O

Muối ion lưỡng tính

HCO3- + H+ → H2O + CO2

HSO3- + H+ → H2O + SO2

HS- + H+ → H2S

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

 

HSO3- + OH- → SO32- + H2O

 

HS- + OH- → S2-+ H2O

Muối NH4+ với axit yếu

(NH4)2RO3 + 2HCl → 2NH4Cl + H2O + RO2 ( với R là C, S)

(NH4) 2S + 2HCl → 2NH4Cl + H2S

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

Học sinh cũng cần lưu ý, các kim loại như Al, Zn, Be, Sn, Pb tuy không có tính chất lưỡng tính nhưng vẫn tác dụng được với axit và bazơ. Chúng ta có bộ công thức hóa học chung cơ bản như sau:

Xem thêm: 20 Công thức hóa học cơ bản giúp "đánh nhanh diệt gọn" các dạng bài tập

Chuyên đề 2: Các chất phản ứng với nước ở điều kiện nhiệt độ thường

 Các công thức hóa học cơ bản của một số chất phản ứng với nước

Các chất phản ứng với H2OỞ nhiệt độ thường
Kim loại Kiềm + Ca, Sr, Ba

Tạo bazơ và H2

Na + H2O → NaOH + 1⁄2 H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Công thức tổng quát:

M + n H2O → M(OH)n + 1/2nH2

Oxit của KLK và CaO, SrO, BaO

Tạo bazơ

Na2O + H2O → 2NaOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

Các oxit: CO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5, NO2

Tạo axit:

SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3

Các khí HCl, HBr, HI, H2S không có tính axitHòa tan trong nước tạo dung dịch axit tương ứng.
Khí NH3

Tác dụng rất yếu

NH3 + H2O NH4+ + OH-

Một số muối của cation Al3+, Zn2+, Fe3+ với anion gốc axit yếu như CO32-, HCO3-

, SO32-, HSO3-, S2-, HS-

Bị thủy phân tạo ra bazơ và axit tương ứng.

Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S

Fe2(CO3)3 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 3CO2

Ngoài ra học sinh cũng cần ghi nhớ các công thức hóa học cơ bản của một số chất với nước ở nhiệt độ cao.

Công thức hóa học cơ bản của 23 chuyên đề Vô cơ đầy đủ nhất

Như vậy chúng ta đã cùng nhau ôn lại bộ công thức hóa học cơ bản của 2 chuyên đề: Các chất lưỡng tính và phản ứng của một số chất với nước.

Sau đây CCBook xin gửi đến các em tổng hợp bộ công thức hóa học cơ bản nhất trong 23 chuyên đề vô cơ. Bên cạnh việc hệ thống công thức, tài liệu còn có bài tập đi kèm để học sinh ôn tập.

Ngoài bộ tài liệu mà CCBook sẽ gửi đến em ở cuối bài, các em có thể ôn tập thêm ở cuốn Đột phá 8+ kì thi THPT Quốc gia môn Hóa học. Cuốn sách sẽ giúp các em hệ thống lại toàn bộ công thức hóa học cơ bản của 3 năm học. Không chỉ có các chuyên đề vô cơ mà còn có các chuyên đề hữu cơ. Mỗi chuyên đề đều có lý thuyết trình bày song song với ví dụ minh họa, bài tập tự luyện rất bổ ích. Rất nhiều teen 2K1 đã sở hữu cuốn sách luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa học này và gửi phản hồi rất tích cực cho CCBook.

Cuốn sách chính là hành trang cùng các em vượt qua khó khăn trong kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

CÔNG THỨC HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA 23 CHUYÊN ĐỀ HÓA VÔ CƠ 

Xem thêm: Tổng hợp công thức hóa học cơ bản 12 cần nhớ 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: