Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

GV

30 Bài học

20 Giờ học

30 Bài học 20 Giờ học

Chất

38:50
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 1: Nguyên tử

27:19
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 2: Nguyên tố hóa học

52:17
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Đơn chất, Hợp chất – Phân tử

47:04
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Công thức hóa học

51:36
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Hóa trị

49:08
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Sự biến đổi chất - Phản ứng hóa học

01:05:47
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Định luật bảo toàn khối lượng

45:40
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Phương trình hóa học

51:02
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 1: Mol

46:41
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 2: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

43:25
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 3: Tỉ khối của chất khí

23:49
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 1: Xác định số mol, khối lượng, phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất

25:20
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 2: Lập công thức hóa học

42:32
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Tính theo phương trình hóa học

01:03:42
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 1: Lý thuyết về oxi

30:44
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 2: Tính chất hóa học của oxi

42:22
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 3: Phân loại và gọi tên oxit

23:23
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 4: Phân loại phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy

10:00
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 5: Bài tập tính toán điều chế khí oxi

52:50
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Dạng 6: Không khí, sự cháy

24:09
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Lý thuyết về hiđro

34:00
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập về phản ứng khử

35:51
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập kim loại phản ứng với axit

26:29
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Lý thuyết về nước

29:40
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Bài tập về phản ứng của nước

24:23
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Axit – Bazơ – Muối

38:44
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Lý thuyết về dung dịch - Độ tan của một chất trong nước

21:01
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Nồng độ phần trăm - Nồng độ mol

38:49
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Pha chế dung dịch

37:20
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Mã code của bạn là hợp lệ. Bạn đang được chuyển đến trang xem video ...

Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8” là một trong những cuốn thuộc bộ sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra” năm 2019 do đơn vị CCBook phối hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn và phát hành.

 

Bộ giải pháp toàn diện Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8 gồm những gì?

Không chỉ đơn thuần là một cuốn sách, Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8 còn có khóa học online và nhóm gia sư online. Bộ giải pháp toàn diện này sẽ giúp học sinh hoàn toàn chủ động việc học ngay tại nhà với:

Khóa học online của Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8

Đây được coi là điểm nổi bật nhất của bộ giải pháp toàn diện Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8 so với những sản phẩm khác trên thị trường. Cụ thể, khóa học online bao gồm hàng trăm bài giảng với:

+ Hệ thống video hướng dẫn kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, bám sát nội dung cuốn sách

+ Hệ thống video dành riêng cho đề thi trên lớp. Bao gồm chuỗi 100 video đi sâu phân tích những lý thuyết trong cuốn sách. Tương ứng với mỗi chuyên đề lý thuyết là những bài tập vận dụng đi kèm, giúp học sinh củng cố ngay những kiến thức vừa học

Nhóm gia sư online dành riêng cho môn Hóa học

Giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến môn học trong bài kiểm tra, bài thi,… Với đội ngũ gia sư dày dặn kinh nghiệm online 24/7, mọi thắc mắc của học sinh sẽ được hướng dẫn.

Nội dung sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8”

+ Phạm vi kiến thức: Theo chương trình môn Hóa học lớp 8.

+ Cấu trúc cuốn sách:

Phần 1: Nội dung bài học

Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

Chương 2: Phản ứng hóa học

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Chương 4: Oxi – Không khí

Chương 5: Hiđro

Chương 6: Dung dịch

Phần 2: Hệ thống đề kiểm tra

Phần 3: Đáp án

+ Kiếm thức bám sát nội dung chương trình SGK của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

+ Các đơn vị lý thuyết được trình bày một cách hệ thống, đúng trọng tâm, dễ hiểu, dễ nhớ.

+ Các dạng bài tập được phân thành từng dạng với phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết.

Ưu điểm nổi bật của cuốn sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8”

Không giống những đầu sách tham khảo môn Hóa học lớp 8 hiện có trên thị trường, “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8” được thiết kế:

+ Theo từng chương, chủ đề lớn.

+ Cây mục tiêu trước mỗi chuyên đề giúp khái quát những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cần đạt được sau khi học xong bài học.

+ Hệ thống bài đánh giá năng lực (bao gồm các bài đánh giá sơ bộ ban đầu và bài kiểm tra sự tiến bộ) với đáp án và lời giải chi tiết giúp các em có thể tự mình đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và hiệu quả học tập trước và sau khi học.

+ Sơ đồ phân tích tư duy giúp học sinh xác định chính xác yêu cầu của câu hỏi, hiểu rõ giả thiết đầu bài và biết cách triển khai bài làm.

bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra hóa 8

+ Trong mỗi đơn vị lý thuyết được tổ chức dưới dạng INFOGRAPHIC – một hình thức học tập mới giúp các em tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng, có hệ thống.

+ Hệ thống bài tập đa dạng giúp em củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng làm bài. Một số bài tập nâng cao có thêm phần phân tích tư duy giúp các em biết cách tư duy và định hướng đúng trong quá trình giải bài tập.

+ Hệ thống các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, đề kiểm tra học kì bám sát phân phối chương trình SGK với đáp án và thang điểm cụ thể giúp các em luyện tập và tự mình đánh giá lực học.

Ngoài đặc điểm nổi bật về cách tổ chức các nội dung, cuốn sách này còn có một số những ưu điểm vượt bậc khác so với một số sách trên thị trường:

+ Các đơn vị kiến thức được trình bày dưới dạng INFOGRAPHIC – Kiến thức được trình bày trực quan thông qua việc kết hợp mô tả bằng hình ảnh, giúp đơn giản hóa kiến thức phức tạp; giúp các em dễ tiếp cận và ghi nhớ kiến thức.

bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra hóa học lớp 8

+ Đi kèm với sách là hệ thống video bài giảng và nhóm giải đáp thắc mắc giúp hỗ trợ các em tối đa trong quá trình học; đây chính là ưu điểm vượt trội của cuốn sách. Do vậy, “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8” không đơn thuần là một cuốn sách mà còn là một người bạn, một người đồng hành với các em trước tất cả những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học.

Đối tượng nên sử dụng sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8”

+ Tất cả học sinh lớp 8.

+ Học sinh lớp 9 cần tài liệu ôn luyện lại kiến thức.

+ Các thầy/cô giáo, gia sư dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy.

Các em sẽ đạt được những gì sau khi sử dụng sách?

“Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Hóa học 8” sẽ giúp các em:

+ Nắm vững kiến thức lý thuyết và thành thạo các dạng bài tập trong chương trình Hóa học lớp 8.

+ Phục vụ cho học sinh trong quá trình ôn tập làm bài kiểm tra, bài thi học kì.

+ Dễ đạt được điểm cao nếu các em biết cách khai thác và học hiệu quả cuốn sách tham khảo môn Hóa học này.

Nguồn: CCBook.vn

BÌNH LUẬN

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát