Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

GV

37 Bài học

7 Giờ học

37 Bài học 7 Giờ học

Sự biến đổi về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

09:09
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

11:26
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

10:02
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

11:46
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Cách mạng công nghiệp

09:21
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

06:35
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX

06:28
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Công xã Pa-ri

07:32
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

18:41
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907

08:09
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Những thành tựu kĩ thuật thế kỉ XVIII - XIX

06:36
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX

11:29
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Trung Quốc giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

12:30
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

07:05
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

09:05
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Chiến tranh thế giới thứ nhất

09:30
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Tổng kết lịch sử thế giới cận đại

15:24
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917

10:48
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1921 – 1941.

10:03
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Tình hình châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

07:31
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

07:41
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

07:19
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Phong trào đấu tranh dành độc lập ở châu á

12:03
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

10:13
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

08:54
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945)

24:03
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Những sự kiện lịch sử thế giới từ thế kỉ XIX đến năm 1918 tác động đến Việt Nam

18:04
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873

16:11
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Kháng chiến chống Pháp trên cả nước (1873 - 1884)

13:31
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Phong trào Cần Vương

11:24
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Khởi nghĩa Yên thế (1884 - 1913)

07:40
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

08:11
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897 – 1914)

10:46
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

10:43
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1918)

09:25
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1858 – 1918.

18:46
Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra lịch sử 8

Bạn cần ĐĂNG NHẬP và nhập mã code để xem toàn bộ video bài giảng

Bạn chưa mua sách này? Mua ngay để nhận mã code

Mã code của bạn là hợp lệ. Bạn đang được chuyển đến trang xem video ...

Tiện ích kèm sách:

* Hệ thống video bài giảng online do chính các thầy cô giáo thực hiện giảng dạy.

* Gia sư Online 24/24 hỗ trợ giải đáp tất cả những thắc mắc mà các em gặp phải trong quá trình học.

 

Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 8 là một sản phẩm trí tuệ của PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng (Giảng viên Khoa Lịch sử – Đại học Sư phạm Hà Nội) với hàng chục năm nghiên cứu về phương pháp dạy học, đào tạo giáo viên và dạy Lịch sử ở bậc phổ thông. Cuốn sách này chắc chắn sẽ là định hướng tốt nhất trong quá trình học, giúp các em ôn luyện hiệu quả và nâng cao hiệu quả tự học, tự tin chinh phục điểm 9, 10 trong các bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ.

Ưu điểm nổi bật của sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 8”

Ra đời với mục đích cải thiện tối đa hiệu quả tự học của học sinh, giúp các em “tăng nhanh điểm kiểm tra” trên lớp, cuốn sách này có nhiều ưu điểm vượt trội như:

* Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm bằng INFOGRAPHIC (kiến thức được trình bày dưới dạng sơ đồ hóa, kèm theo hình ảnh) rất dễ hiểu, dễ ghi nhớ.

* Hệ thống kiến thức bám sát nội dung chương trình SGK của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

* Hệ thống câu hỏi ôn luyện (trắc nghiệm và tự luận) được phân theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng với nội dung biên soạn bám sát theo chương trình học, kiểm tra – đánh giá và thi của lớp 8.

* Hệ thống đề kiểm tra – đánh giá lớp 8 (tham khảo) bao gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ được biên soạn bám sát chương trình kiểm tra trên lớp.

* Tất cả các câu hỏi đều co đáp án và lời giải chi tiết.  

Cấu trúc sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 8”

Nội dung cuốn sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 8” được chia thành 3 phần:

+ Phần 1: Hệ thống kiến thức trọng tâm và câu hỏi ôn luyện theo chủ đề

Hệ thống kiến thức được chia thành 3 chuyên đề lớn. Trong mỗi chuyên đề được chia thành các chủ đề bài học.

Cấu trúc của mỗi chủ đề bài học bao gồm:

– Kiến thức trọng tâm.

– Hệ thống câu hỏi ôn luyện (bao gồm câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận).

+ Phần 2: Hệ thống đề kiểm tra – đánh giá lớp 8 (tham khảo)

Hệ thống các đề kiểm tra tham khảo 15 phút, 45 phút và đề kiểm tra học kỳ bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các em tự đánh giá năng lực và có những chuẩn bị kịp thời trước các bài kiểm tra, bài thi.

+ Phần 3: Đáp án và lời giải chi tiết

Bao gồm đáp án chi tiết của các câu hỏi trong phần nội dung bài học và trong hệ thống đề kiểm tra. Đối với các câu hỏi tự luận trong các đề kiểm tra sẽ có thang điểm chấm để các em có thể tự đánh giá lực học của chính mình.

Sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 8” phù hợp với ai?

– Tất cả các em học sinh học lớp 8.

– Các em học sinh lớp 7 muốn học trước kiến thức Lịch sử lớp 8.

– Các em học sinh lớp 9 muốn ôn lại kiến thức Lịch sử lớp 8.

– Các thầy/cô dùng sách làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy.

Nguồn: ccbook.vn

 

 

 

BÌNH LUẬN

Bạn có muốn đi đến địa chỉ url này:
Có lỗi xảy ra, xin bạn vui lòng thử lại trong giây lát