100 chuyên đề thi học sinh giỏi lớp 2 & VIOLYMPIC Toán - cập nhật 2020

04/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
100 chuyên đề thi học sinh giỏi lớp 2 & VIOLYMPIC Toán - cập nhật 2020

Thi học sinh giỏi cũng như kì thi Violympic là những cơ hội rất tốt để các con rèn luyện, củng cố và nâng cao kiến thức đã học. Để có thể làm tốt các đề thi học sinh giỏi lớp 2 và thi Violympic Toán, dưới đây là 100 chuyên đề đã được các giáo viên tại CCBOOK tổng hợp lại. Bố mẹ có thể hướng dẫn con học ôn thi theo những tài liệu này (bản PDF ở dưới)

đề thi học sinh giỏi lớp 2

1, Chuyên đề số tự nhiên trong các đề thi học sinh giỏi lớp 2

Bài 1

a, Viết các số có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 4

b, Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa viết

c, Viết tiếp 3 số vào dãy: 19, 16, 13,...

Bài 2 (đề thi học sinh giỏi lớp 2 Tiểu học Trưng Vương - Hà Nội)

a, Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số.

b, Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2.

Bài 3: 

1, Tìm 2 số có tích bằng 12 và số bé bằng 1/3 số lớn

2, Viết các số có hai chữ số khác nhau sao cho tổng hai chữ số bằng 8 

Bài 4: 

1, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn hơn 19 và nhỏ hơn 100

2, Tính hiệu số cuối và số đầu trong các số vừa viết

Bài 5: Cho các chữ số 0, 1, 5, 6. 

a, Hãy lập các số có 2 chữ số khác nhau từ các số đã cho.

b, Tính hiệu giữa số lớn nhất, số bé nhất.

c, Viết số nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị: 

Bài 6  (đề thi học sinh giỏi lớp 2 Tiểu học Nguyễn Tri Phương - Hải Phòng)

Cho các số 0; 2; 4

a, Lập các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên là:..................................

b, Trong các số vừa lập được có số tròn chục nhỏ nhất là: ..............................

c, Viết số đó thành tích của hai thừa số liền nhau là:.......................................

Bài 7: Cho các số: 0, 1, 3, 5

1, Lập các số có 2 chữ số khác nhau từ các số đã cho.

2, Tính tổng các số chẵn lập được ở trên.

Bài 8 

1, Viết số chẵn lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số là 13

2, Viết số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị

Bài 9: Cho các chữ số: 0,1,2,3;

1, Viết các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên và sắp xếp các số đó theo thứ tự lớn dần

2, Viết số lớn nhất ở trên dưới dạng tích của một số với 4

Bài 10

a, Viết các số có 2 chữ số mà hàng đơn vị là số liền sau của số chục.

b, Viết các số có 2 chữ số mà tổng là số bé nhất có hai chữ số

Bài 11  (đề thi học sinh giỏi lớp 2 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu)

Cho các chữ số 0, 1, 3, 5.

a, Các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên là

b, Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số vừa tìm được

Bài 12: Cho hai số có 3 chữ số

a) Hai số đó có cùng số trăm và số chục. Nhưng các số đơn vị hơn kém nhau 5 đơn vị. Hai số đó hơn kém nhau............................... đơn vị.

b) Hai số đó cùng số chục và số đơn vị nhưng hai số trăm hơn kém nhau 3 đơn vị. Hai số đó hơn kém nhau.............................đơn vị.

2, Các bài toán cộng trừ nhanh, điền số, tìm x,...

Bài 1: Viết tiếp 3 số vào dãy số sau:

3, 6, 9, 12, x, y, z

40, 36, 32, 28, x, y, z

Bài 2: Tìm x biết :

38 < x + 31 - 6 < 44 

Bài 3: Tìm x biết

a)  x - 25 = 75 b)  x : 3 = 3  3 c)  x  - 15 < 3

Bài 4: Tìm x biết x là số có một chữ số.

a/ 2 + x  > 8                            b/ 7 – x  < 3

Bài 3  (đề thi học sinh giỏi lớp 2 Tiểu học Trưng Vương - Hà Nội)

Tính nhanh:

a, 19 + 27 + 21 – 17                                                          

b, 2 – 4 + 6 - 8 + 10 – 12 + 14

Bài 4: Tính nhanh

a, 10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 -3 + 2 - 1

b, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 5: 

a/ Viết mỗi biểu thức sau thành tích hai thừa số;

4 x 3 + 4 x 2 =..................................                            

3 x 5 + 3 =............................

3, Tuyển tập các bài toán giải có lời văn trong đề thi học sinh giỏi lớp 2

Bài 1: An và Bình chia nhau 18 nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn Bình và số nhãn vở của An nhỏ hơn 11. Vậy An và Bình mỗi bạn đã lấy bao nhiêu nhãn vở  

Bài 2: Lan và Hà đi câu cá.Lan câu được số cá bằng số liền sau số bé nhất có 1 chữ số. Tổng số cá của hai bạn là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi mỗi bạn câu được mấy con cá?

Bài 3  (đề thi học sinh giỏi lớp 2 Tiểu học Đinh Tiên Hoàng)

Mai có 1 tá bút chì, Mai có ít hơn Lan 2 cái. Nga có nhiều hơn Mai nhưng ít hơn Lan. Hỏi ba bạn có bao nhiêu bút chì ?

Bài 4: Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà có bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài 3: 

a, Thứ hai tuần này là ngày 16 tháng 3. 

Thứ hai tuần trước là ngày ………………………… 

Thứ ba tuần sau là ngày …………………………..…….

b, Thầy giáo có 25 quyển vở, thầy thưởng cho 6 học sinh, mỗi bạn 3 quyển vở. Hỏi sau khi thưởng thầy giáo còn lại bao nhiêu quyển vở?

Bài 4: Hình tam giác ABC có chu vi là 24dm. Độ dài hai cạnh AB và BC bằng 18dm. Hỏi cạnh AC dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Bài 5: Tùng có 18 viên bi, Toàn có 15 viên bi. Nam có số bi hơn Toàn và ít bi hơn Tùng. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 6

1, Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, kim dài và kim ngắn của đồng hồ gặp nhau mấy lần?

2, Hôm nay là thứ hai, ngày 14 tháng 4. Còn 8 ngày nữa là sinh nhật của Lan. Vậy Lan sinh nhật vào thứ…… ngày……..tháng 4.

Bài 7 (đề thi học sinh giỏi lớp 2 Tiểu học Trần Hưng Đạo)

Tổng số tuổi của mẹ và con nhiều hơn tuổi con là 50 tuổi. Mẹ hơn con 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

Bài 8: Tháng này Bình được rất nhiều điểm 10. Bình khoe với mẹ, nếu con cố gắng thêm 5 điểm mười nữa thì con sẽ được 30 điểm mười. Hỏi Bình được mấy điểm mười?

Bài 9: Mai làm bài và học bài lúc kim giờ chỉ vào số 7. Mai học xong và đi ngủ sau 2 giờ. Hỏi lúc Mai đi ngủ kim giờ chỉ vào số mấy ?

Bài 10

a, Lan sinh vào ngày nào mà cứ 4 năm Lan mới được sinh nhật đúng ngày một  lần ? 

b, Thứ hai tuần này là ngày 2 tháng 4. Hỏi thứ năm  tuần sau nữa là ngày nào ?

Bài 11

Lan và Hà có một số que tính. Lan cho Hà 5 que tính nên số que tính của hai bạn bằng nhau và mỗi bạn có 20 que tính. Hỏi trước khi cho, mỗi bạn có bao nhiêu que tính ?

Bài 12

Có hai thùng dầu đựng dầu, thùng thứ nhất chứa 51 lít dầu. Nếu đổ từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 15 lít dầu thì số dầu hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

==============

Tải thêm tài liệu TẠI ĐÂY

Song song với đó, bố mẹ có thể tham khảo thêm tài liệu DẠY CON HỌC tại bộ sách Happy family Cùng con phát triển năng lực Toán lớp 2

Happy family Cùng con phát triển năng lực Toán là bộ sách giúp con nâng cao khả năng tư duy theo phương pháp đặt câu hỏi.

Trong đó, sách dành cho phụ huynh sẽ hướng dẫn chi tiết cách bố mẹ giảng bài cho con hiểu với phương pháp sư phạm chuẩn mực, giúp bố mẹ dễ dàng dạy con học tại nhà.

Trong từng bài tập cụ thể, sách chỉ rõ bố mẹ cần đặt những câu hỏi gì để con tự tìm ra đáp án, dẫn dắt và khuyến khich con tự tư duy còn bố mẹ chỉ là người hỗ trợ. Từ đó giúp con tự phát triển khả năng tư duy chứ không thụ động chờ chép đáp án mẫu như những dòng sách tham khảo khác trên thị trường hiện nay

Happy family Cùng con phát triển năng lực có đầy đủ các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5, bố mẹ tham khảo TẠI ĐÂY

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: