Nắm chắc 2 dạng đề viết lại câu sau để bứt phá điểm 9+ Anh THPT QG

28/04/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Nắm chắc 2 dạng đề viết lại câu sau để bứt phá điểm 9+ Anh THPT QG

Viết lại câu là dạng đề luôn có mặt trong đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh. Phần này có độ khó ở mức Vận dụng, đòi hỏi học sinh không những học thuộc ngữ pháp mà còn nắm chắc và biết áp dụng linh hoạt.

viết lại câu

 

Dạng 1: Viết lại câu cho trước thành một câu tương đương về nghĩa

*Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 21: Some of Peter’s expressions make me think of my brother.

A, Some of Peter’s expressions remind me of my brother.

B, Some of Peter’s expressions remind me of thinking of my brother.

C, Some of Peter’s expressions remember me to my brother.

D, Some of Peter’s expressions make me remember of my brother.

Câu 21: A

Câu đề bài: Một vài biểu hiện của Peter đã làm cho tôi nghĩ về anh trai mình.

Đáp án A: Remind somebody of something = make somebody think: gợi nhớ cho ai về điều gì -> dịch thành Một vài biểu hiện của Peter đã nhắc tôi nhớ lại về anh trai mình.

Question 22: It is your duty to wash all the dishes this afternoon.

A, Your duty to wash all the dishes this afternoon has been suggested

B, It is proposed that this afternoon you wash all the dishes.

C, All the dishes must have been washed by you this afternoon.

D, You are supposed to wash all the dishes this afternoon.

Câu 22: D

Câu đề bài: Nhiệm vụ của bạn là rửa hết đống đĩa đó trong chiều nay.

Đáp án D: Bạn được cho là phải rửa hết đống đĩa đó trong chiều nay.

Các đáp án khác:

A, Nhiệm vụ của bạn là rửa hết đống đĩa trong chiều nay được đề xuất.

B, Có đề xuất là bạn phải rửa hết đống đĩa đó trong chiều nay.

C, Tất cả đống đĩa đó chắc hẳn đã được rửa bởi bạn trong chiều nay

Question 23: “I wonder if you could possibly open the door for me?”

A, If you could open the door for me, it’s a wonder

B, Is it possible for me to open the door for you?

C, Would you mind opening the door for me?

D, I ordered you to open the door.

Câu 23: C

Câu đề bài: Tôi tự hỏi liệu bạn có thể mở cửa cho tôi không nhỉ?”

Đáp án C: Bạn có phiền mở cửa cho tôi không?

Các đáp án khác:

A, Liệu bạn có thể mở cửa cho tôi, tôi tự hỏi.

B, Có thể cho tôi mở cửa cho bạn hay không?

D, Tôi đề nghị bạn mở cửa

Dạng 2: Viết lại câu cho trước thành một câu ghép (bài tập nối câu)

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 19: Companies spend millions of dollars on advertising. They want to increase their sale.

A, Companies spend millions of dollars on advertising with the aim of increasing their sale.

B, In order that they want to increase their sale, companies spend millions of dollars on advertising.

C, Companies spend millions of dollars on advertising, but they want to increase their sale.

D, Companies spend millions of dollars on advertising so that they want to increase their sale.

Câu 19: A

Câu đề bài: Công ti chi cả triệu đô la cho việc quảng cáo. Họ muốn gia tăng doanh số.

With the aim of doing something:  với mục đích làm điều gì đó

Question 20: I accepted the new job after all. It is making me feel exhausted

A, Perhaps it would have been better if I hadn’t agreed to this new job since it is so boring.

B, It is of deep regret that I didn’t turn down the job offer due to its hardship and long hour work.

C, Perhaps I shouldn’t have accepted this new job, as it’s making me feel exhausted

D, If it had not been for my acceptance the new job offer, I wouldn’t have felt exhausted

Câu 20: C

Câu đề bài: Sau tất cả tôi đã chấp nhận công việc mới. Nó khiến cho tôi cảm thấy kiệt sức

Đáp án C: Có lẽ tôi không nên chấp nhận công việc mới này, bởi nó khiến cho tôi cảm thấy kiệt sức

Các đáp án khác:

A, Có lẽ nó đã tốt hơn nếu tôi không đồng ý công việc mới này khi nó thực nhàm chán.

B, Nó là điều vô cùng hối tiếc rằng tôi đã không từ chối lời đề nghị làm việc vì nó khó khăn và làm việc nhiều giờ.

D, Nếu không phải là sự chấp nhận của tôi về đề nghị làm việc, tôi đã không phải cảm thấy kiệt sức

Question 12: You may be very intelligent. You should be careful about what you are going to do.
A. No matter why intelligent you may be, you should be careful about what you are going to do.
B. No matter what intelligent you may be, you should be careful about what you are going to do.
C. No matter how intelligent you may be, you should be careful about what you are going to do.
D. No matter whatever intelligent you may be, you should be careful about what you are going to do.

Question 12. C
Kiến thức: Mệnh đề nhượng bộ
Giải thích: Cấu trúc: No matter + how + adj + S + V: mặc dù ...
Tạm dịch: Cho dù bạn có thể thông minh đến mức nào, bạn nên cẩn thận về những gì bạn sẽ làm.
Chọn C

Question 13: My sister didn’t leave the house key. As a result, I can’t be cooking lunch now.
A. If my sister have left the house key, I could have been cooking lunch now.
B. If my sister had left the house key, I could have been cooking lunch now.
C. If my sister had left the house key, I could be cooking lunch now.
D. If my sister left the house key, I could be cooking lunch now.

Question 13. C
Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp
Giải thích:
Dấu hiệu: now (bây giờ)
Ở đây phải dùng câu điều kiện hỗn hợp, diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại.
Cấu trúc: If + S + had + V.p.p, S + would/ could + Vo
Mệnh đề kết quả nhấn mạnh tính tiếp diễn: S + could + be + V.ing
Tạm dịch: Nếu chị tôi để lại chìa khóa nhà, tôi đã có thể nấu bữa trưa ngay bây giờ.
Chọn C

Đột phá 8+ Anh tái bản 2020: Cuốn sách tổng ôn toàn bộ lý thuyết - bài tập 3 năm 10-11-12 dành cho học sinh

Dựa trên cấu trúc đề thi THPT Quốc gia, Đột phá 8+ Tiếng Anh bao gồm 5 phần tương ứng bao quát toàn bộ kiến thức 3 năm 10-11-12.

Đột phá 8+ Tiếng Anh 

Cấu trúc sách Đột phá 8+ Tiếng Anh hoàn toàn bám sát với đề thi THPT Quốc gia

Cụ thể:

  • Đột phá 8+ Tiếng Anh tập 1 sẽ đi sâu vào chuyên đề Ngữ âm và Từ vựng cùng với 12 chuyên đề Ngữ pháp đầu tiên
  • Đột phá 8+ Tiếng Anh tập 2 sẽ tiếp tục với 15 chuyên đề ngữ pháp còn lại, phần Kỹ năng đọc và cuối cùng là Chức năng giao tiếp

Nhớ nhanh từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh với INFOGRAPHIC

INFOGRAPHIC là cách trình bày thông tin bao gồm cả chữ và hình minh họa. Kiến thức lõi được rút ngắn kèm với phần hình vẽ minh họa nhiều màu sắc tươi sáng sẽ giúp não bộ ghi nhớ kiến thức một cách nhanh chóng

Đột phá 8+ Tiếng Anh 

INFOGRPAHIC trong sách Đột phá 8+ Tiếng Anh tập 2

INFOGRAPHIC là phương pháp học tân tiến nhất hiện nay với hiệu quả ghi nhớ gấp 10 lần so với Sơ đồ tư duy và 100 lần so với các cách học thuộc lòng truyền thống như sổ tay hay thẻ ghi nhớ. Hình ảnh INFOGRAPHIC trong sách Đột phá 8+ Tiếng Anh được đội ngũ thiết kế đầu tư về mặt thị giác, sao cho hình ảnh và nội dung kiến thức hài hòa, tinh gọn.

Đặc biệt, các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh dài dòng, phức tạp như Câu điều kiện hay Thể bị động được tóm tắt chỉ trong 1 trang giấy chắc chắn sẽ giúp em nhớ nhanh hơn rất nhiều so với cách học truyền thống

Tăng cường câu hỏi Vận dụng cao và có dịch nghĩa tiếng Việt chi tiết

Kết thúc mỗi chuyên đề kiến thức, học sinh sẽ được tiếp cận với hệ thống bài tập tự luyện tương ứng. Với xu hướng đề thi hiện nay, Đột phá 8+ Tiếng Anh tái bản 2020 đã tăng cường các câu hỏi Vận dụng cao nhằm giúp học sinh bứt phá lên mức điểm 9-10

Phân tích các dạng bài tập theo chuyên đề trong sách Đột phá 8+ Tiếng Anh tái bản 2020

  • Với chuyên đề Ngữ âm, các em sẽ được trực tiếp làm các dạng như tìm từ có cách phát âm phần gạch chân hoặc trọng âm khác với các từ còn lại
  • Trong khi với phần Từ vựng, cụm động từ và các từ đồng nghĩa - từ trái nghĩa là các dạng bài tập chủ yếu giúp em củng cố, mở rộng vốn từ.
  • Các dạng bài tập Ngữ pháp trong sách Đột phá 8+ Tiếng Anh hết sức đa dạng với một loạt bài tập: Điền từ vào chỗ trống, Nối câu, Viết lại câu, Chọn dạng đúng của động từ,... Các bài tập này không chỉ ôn luyện cho từng kiến thức Ngữ pháp riêng biệt mà còn kết hợp nhiều chủ điểm với nhau theo đúng xu hướng ra đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh hiện nay
  • Phần Đọc hiểu trong sách Đột phá 8+ Tiếng Anh tập 2 được tuyển chọn từ các đề thi IELTS và một số kì thi học thuật khác. Các bài đọc đều có nhiều từ vựng khó, các câu hỏi buộc học sinh phải tổng hợp, so sánh và suy luận mới có thể tìm được đáp án chứ không thể chỉ tìm thông tin trong bài
  • Cuối cùng là chuyên đề Chức năng giao tiếp. Ngữ pháp trong văn nói tiếng Anh có nhiều đặc điểm khác biệt so với văn viết. Do đó nhóm tác giả đã cố gắng trình bày toàn bộ những mẫu câu hỏi và trả lời thông dụng nhất trong giao tiếp tiếng Anh.

Toàn bộ phần bài tập đều đi kèm với đáp án, giải thích chi tiếtdịch nghĩa tiếng Việt. Khi đọc đáp án, các em nhớ đọc kĩ cả phần giải thích tại sao lại chọn phương án này cũng như phần dịch để hiểu rõ nghĩa và nắm được những lỗi sai của bản thân trong quá trình làm đề để tránh lặp lại những lỗi sai đáng tiếc.

Đột phá 8+ Tiếng Anh 

Phần đáp án có giải thích chi tiết và dịch tiếng Việt của Đột phá 8+ Tiếng Anh tập 2

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: