5 dạng bài đọc hiểu tiếng anh chắc chắn có trong đề THPT QG, TOEIC và IELTS

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
5 dạng bài đọc hiểu tiếng anh chắc chắn có trong đề THPT QG, TOEIC và IELTS

Bài đọc hiểu tiếng anh dạng bài có mặt trong MỌI dạng đề thi. Từ thi THPT Quốc gia đến TOEIC, IELTS, TOEFL đều có ít nhất 30% - 50% số câu hỏi thuộc phần đọc hiểu. Đề đọc hiểu thường không hề dễ, và có rất nhiều câu hỏi bẫy. Vậy làm thế nào để "xử" nhanh 15 câu hỏi đọc hiểu trong đề THPT Quốc gia cũng như 100 câu TOEIC và 40 câu IELTS? Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách làm cho 5 dạng đọc hiểu chắc chắn gặp trong tất cả các kỳ thi Tiếng Anh.

6 mẹo làm đề đọc hiểu Tiếng Anh chính xác siêu tốc độ ăn chắc điểm 10

bài đọc hiểu tiếng anh 5 dạng chính 

5 dạng đề này chắc chắn có mặt trong ít nhất 80% số câu hỏi của bài đọc hiểu tiếng anh các kỳ thi

1, Dạng 1 bài đọc hiểu tiếng anh: Câu hỏi về ý chính hoặc tiêu đề bài đọc hiểu

Hướng dẫn làm

Đây thường là câu hỏi đầu tiên trong bài đọc hiểu, do đó đây thường là câu “ăn điểm”. Câu hỏi thường có dạng như sau

What is the topic of this passage? - Chủ đề của toàn bộ bài đọc hiểu là gì

What is the main idea expressed in this passage?  - Ý chính của bài là gì?

Which title best reflects the main idea of the passage? - Tiêu đề nào dưới đây sẽ phản ánh đúng ý chính của bài?

Để trả lời được câu hỏi này một cách chính xác, người đọc cần đọc lại các câu chính (thường là 1-2 câu đầu) của các đoạn. Đừng chỉ đọc câu chính của đoạn thứ nhất bài đọc hiểu tiếng anh vì thông thường, nó sẽ nói đến mộ chủ đề phụ để có thể dẫn dắt đến chủ đề chính. Tips chính là đọc câu đầu đoạn đầu bài, giữa bài và đoạn cuối bài để biết chính xác chủ đề của đoạn.

bài đọc hiểu tiếng anh 5 dạng chính 

Tóm tắt cách tìm main idea cho bài đọc hiểu tiếng anh

Bài đọc hiểu mẫu

A tropical cyclone is a violent low pressure storm that usually occurs over warm oceans of over 80°F or 27°C. It winds counterclockwise in the Northern Hemisphere and clockwise in the Southern Hemisphere as it is described for the term, cyclone itself. This powerful storm is fueled by the heat energy that is released when water vapor condenses at high altitudes, the heat ultimately derived from the Sun.

The center of a tropical cyclone, called the eye, is relatively calm and warm. This eye, which is roughly 20 to 30 miles wide, is clear, mainly because of subsiding air within it. The ring of clouds around the eye is the eyewall, where clouds reach highest and precipitation is heaviest. The strong wind, gusting up to 360 kilometers per hour, occurs when a tropical cyclone’s eyewall passes over land.

There are various names for a tropical cyclone depending on its location and strength. In Asia, a tropical cyclone is named according to its strength. The strongest is a typhoon; its winds move at more than 117 kilometers per hour. In India, it is called a cyclone. Over the North Atlantic and in the South Pacific, they call it a hurricane. 

On average, there are about 100 tropical cyclones worldwide each year. A tropical cyclone peaks in late summer when the difference between temperature in the air and sea surface is the greatest. However, it has its own seasonal patterns. May is the least active month, while September is the most active.

The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates. It is born and sustained over large bodies of warm water, and loses its strength over inland regions that are comparatively safe from receiving strong winds. Although the tract of a tropical cyclone is very erratic, the Weather Service can still issue timely warnings to the public if a tropical cyclone is approaching densely populated areas. If people ever experience a cyclone, they would know how strong it could be

Phân tích câu hỏi & đáp án

Question 30: What is the main idea of the passage? 

A/ The tropical cyclone is the most powerful force on the earth.

B/ The tropical cyclone can cause flooding and damage to structures.

C/ A tropical cyclone forms over the oceans and has great power.

D/ The tropical cyclone is called by different names around the world.

Đáp án câu hỏi 1 dạng 1 bài đọc hiểu tiếng anh

Ý chính của đoạn văn là gì?

A/ Bão nhiệt đới là mạnh nhất trên trái đất.

B/ Bão nhiệt đới có thể gây ra lũ lụt và phá hủy các công trình.

C/ Một cơn bão nhiệt đới hình thành trên các đại dương và có sức mạnh rất lớn.

D/ Bão nhiệt đới được gọi bằng nhiều tên khác nhau trên khắp thế giới.

Thông tin: A tropical cyclone is a violent low pressure storm that usually occurs over warm oceans of over 80°F or 27°C. (câu đầu tiên ở đoạn 1)

The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates. (câu đầu tiên ở đoạn cuối)

Tạm dịch thông tin bài đọc hiểu tiếng anh: Bão nhiệt đới là một cơn bão áp suất thấp dữ dội thường xảy ra trên các đại dương ấm hơn 80°F hoặc 27°C.

Sự tàn phá liên quan đến một cơn bão nhiệt đới không chỉ đến từ sức mạnh của gió mà còn từ cơn bão và sóng do nó tạo ra.

Trong 4 phương án A, B, C, D ta thấy đáp án C là đáp án chính xác nhất.

20 bài tập đọc hiểu tiếng anh có đáp án và giải thích chi tiết

2, Dạng 2 bài đọc hiểu tiếng anh: Trả lời câu hỏi dựa theo thông tin được đưa ra trong đoạn văn nhỏ. 

Hướng dẫn làm

Đây có thể coi là dạng bài kinh điển, đúng với tính chất reading comprehension của bài đọc hiểu tiếng anh. Đề bài sẽ yêu cầu người đọc tìm kiếm thông tin có trong bài để trả lời cho một câu hỏi liên quan đến chủ đề. Thường thì câu hỏi này, học sinh chỉ cần tìm đúng đoạn văn có liên quan đến keyword của câu hỏi. sau đó đọc kỹ 4-5 câu xung quanh đoạn đó là có thể thấy đáp án cần tìm

Phân tích câu hỏi & đáp án 

Tiếp tục xét ví dụ trên, ta đến với câu hỏi số 2

Question 31: According to paragraph 2, which of the following is true about the eyewall?

A/ The eyewall is formed in cold weather.

B/ When the eyewall passes overhead, the wind weakens.

C/ The temperature is highest around the eye.

D/ The eyewall is a cloud band that surrounds the eye.

Giải thích câu hỏi và đáp án dạng số 2 bài đọc hiểu tiếng anh

Theo đoạn 2, điều nào dưới đây là đúng về thành mắt bão?

A/ Thành mắt bão hình thành trong thời tiết lạnh.

B/ Khi thành mắt vượt qua đầu, gió yếu dần.

C/ Nhiệt độ cao nhất khi ở xung quanh mắt.

D/ Thành mắt bão là một rặng mây bao quanh mắt bão.

Thông tin: The ring of clouds around the eye is the eyewall, where clouds reach highest and precipitation is heaviest.

Tạm dịch: Vòng tròn của các đám mây xung quanh mắt bão là thành mắt bão, nơi các đám mây đạt đến mức cao nhất và lượng mưa lớn nhất.

Đáp án chính xác nhất là đáp án D

Tuyển tập bài đọc hiểu trong các đề thi tiếng anh THPT Quốc gia 2020 

3, Dạng 3 bài đọc hiểu tiếng anh: Các câu hỏi liên quan đến từ vựng

Dạng 3.1: Từ đồng nghĩa - từ trái nghĩa với từ in đậm cho trước

Hướng dẫn làm 

Trong đoạn văn người đọc sẽ nhìn thấy từ in đậm. Câu hỏi đặt ra đó chính là tìm từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa của từ in đậm nêu trên. 

Để làm được câu hỏi này trong bài đọc hiểu tiếng anh, người đọc cần đọc kĩ đoạn văn xung quanh từ in đậm, Sau đó xác định từ loại (danh từ, động từ, tính từ) của phần in đậm

Với danh từ, ta cần xác định được nó dùng để chỉ điều gì (người hay vật). 

Với tính từ, ta cần dự đoán tính từ này có nghĩa khẳng định hay phủ định. Sau đó, với 4 đáp án A, B, C, D ta cần tìm các tính từ có tiền tố, hậu tố cũng như từ gốc phù hợp với dự đoán. 

bài đọc hiểu tiếng anh 5 dạng chính 

Tiền tố có ý nghĩa phủ định

Phân tích ví dụ & đáp án

Tiếp tục xét ví dụ với bài đọc hiểu mẫu, ta đến với câu hỏi số 3

Question 34: The word “erratic” in paragraph 5 is closest in meaning to...

A/ complicated

B/ unpredictable

C/ disastrous

D/ explosive

Giải thích các từ vựng trong câu hỏi số 3 

erratic (adj): thất thường 

complicated (adj): phức tạp

unpredictable (adj): không thể đoán trước

disastrous (adj): tai hại

explosive (adj): bùng nổ

=> erratic = unpredictable

Thông tin được đề cập trong câu hỏi số 3 bài đọc hiểu tiếng anh

Although the tract of a tropical cyclone is very erratic, the Weather Service can still issue timely warnings to the public if a tropical cyclone is approaching densely populated areas.

Tạm dịch: Mặc dù đường đi của một cơn bão nhiệt đới rất thất thường, Dịch vụ thời tiết vẫn có thể đưa ra cảnh báo kịp thời cho công chúng nếu một cơn bão nhiệt đới đang đến gần các khu vực đông dân cư.

Đáp án chính xác là đáp án B

Dạng 3.2: Tìm từ thay thế tương đương cho đại từ they/ them/ it

Hướng dẫn làm 

Trong đoạn văn người đọc sẽ nhìn thấy các đại từ they/ them/ it được in đậm. Câu hỏi của bài sẽ thường có dạng: “It/ They , Them, Those… in line ... refers to” (Từ It/ They, Them, Those… ở dòng… để ám chỉ…). Tương tự dạng 3.1, thí sinh chỉ cần đọc 2-3 câu văn trước và sau từ in đậm để xác định chủ thể được nhắc đến trong câu

Phân tích ví dụ & đáp án

Question 33: The word “it” in paragraph 5 refers to _____.

A/ a tropical cyclone

B/ the wind

C/ torrential rain

D/ the storm surge

Giải thích từ vựng câu hỏi số 4 bài đọc hiểu tiếng anh

Từ “it” ở đoạn 5 đề cập đến _______.

A/ một cơn bão nhiệt đới

B/ cơn mưa xối xả

C/ gió

D/ bão dâng

Thông tin: The destruction associated with a tropical cyclone results not only from the force of the wind, but also from the storm surge and the waves it generates.

Tạm dịch: Sự phá hủy của một cơn bão nhiệt đới bắt nguồn từ không chỉ sức gió, mà còn từ bão dâng và sóng nó tạo ra.

Đáp án chính xác là đáp án D 

Thi thử THPT Quốc gia 2020 Tiếng Anh Ninh Bình: Full đề thi và đáp án

4, Dạng 4 bài đọc hiểu tiếng anh: Các câu hỏi cần suy luận

Hướng dẫn làm 

Không đơn thuần chỉ là đọc và tìm kiếm thông tin có sẵn như dạng số 2 nữa. Mà sang dạng bài đọc hiểu tiếng anh số 4, người đọc phải đọc kĩ, đọc lướt, chắt lọc thông tin và suy luận để có được câu trả lời chính xác. 

bài đọc hiểu tiếng anh reading comprehension skimming scanning 

Kỹ năng đọc skimmng và scanning trong bài đọc hiểu tiếng anh

Đề bài thường có các dạng chính như sau

1/ What can be inferred about…./ It is probable that…/ It can be inferred from the passage that… Điều gì mà người đọc có thể được suy ra từ đoạn…? 

2/ In the second paragraph, the author implies/ suggests that… Trong đoạn văn thứ 2, tác giả ngầm ám chỉ điều gì?

3/ All of the following statements are true/ false EXCEPT: Tất cả các phát biểu dưới đây đều đúng hoặc sai, NGOẠI TRỪ… 

Phân tích ví dụ & đáp án

Question 32: What can be inferred about typhoons, cyclones and hurricanes?

A/ Typhoons, cyclones and hurricanes form together above the oceans.

B/ A typhoon is stronger than both the cyclone and the hurricane.

C/ Typhoons, cyclones and hurricanes are all most powerful over a humid ocean.

D/ Although tropical cyclones have different names, they are basically the same.

Giải thích đáp án bài đọc hiểu tiếng anh câu hỏi số 5

Điều gì có thể suy ra được về các loại bão “typhoons, cyclones and hurricanes”?

A/ “Typhoons, cyclones and hurricanes” hình thành cùng nhau trên các đại dương.

B/ “Typhoons” mạnh hơn “cyclones” và “hurricanes”.

C/ “Typhoons, cyclones and hurricanes” là mạnh nhất ở các đại dương ẩm.

D/ Mặc dù bão nhiệt đới có nhiều cái tên khác nhau, chúng cơ bản là tương tựD/ nhau.

Thông tin: There are various names for a tropical cyclone depending on its location and strength.

Tạm dịch: Bão nhiệt đới có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào nơi diễn ra và sức mạnh của nó.

Chọn D

5, Một số dạng bài đọc hiểu tiếng anh khác

Dạng 5.1: Hỏi về nguồn gốc của bài viết 

Where is this passage most likely found? Người đọc có thể tìm thấy bài viết trên tại đâu?

Thực chất đây là câu hỏi xác định phong cách ngôn ngữ và phương thức biểu đạt của bài đọc. Phong cách ngôn ngữ của bài đọc hiểu tiếng anh khá đa dạng, song thường xoay quanh một số dạng như phong cách báo chí, phong cách chính luận,.Do đó, bài viết có thể tìm thấy trên tạp chí khoa học, sách, tạp chí kinh tế,... 

Dạng 5.2: Hỏi về mục đích của tác giả 

Đây là dạng mở rộng của dạng bài số 1. Người đọc ngoài tìm được chủ đề chính của bài còn phải còn phải tự suy luận ra ý kiến của người viết

Why does the author mention to  (....) ? Lý do tác giả nhắc tới 

Main purpose of the author in first paragraph  is to… Mục đích chính của người viết trong đoạn văn đầu tiên là gì? 

Dạng 5.3: Hỏi về quan điểm, thái độ, ý kiến của tác giả

What is the author's opinion / attitude of ____? Ý kiến/ thái độ của tác giả thể hiện trong bài là gì?

Which of the following most accurately reflects the author's opinion of ____? - Điều nào dưới đây phản ánh chính xác nhất ý kiến/ thái độ của tác giả? 

Để làm được dạng bài này, người đọc phải nhận biết được sắc thái tích cực/ tiêu cực/ nghi ngờ/ trung lập/ ủng hộ,... của tác giả về một vấn đề nào đó trong bài. Thường thì đoạn văn cuối cùng hoặc 2-3 câu văn cuối đoạn sẽ tiết lộ ý kiến của tác giả.

Gợi ý chọn sách ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 

1, Sách Ngữ pháp: Tổng hợp toàn bộ Ngữ pháp có trong đề thi, gồm lý thuyết và bài tập vận dụng. dễ dàng tra cứu và ôn tập

Chinh phục ngữ pháp Tiếng Anh bằng INFOGRAPHIC

2, Sách tổng ôn - luyện đề: Bí quyết chinh phục điểm cao kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: