Tổng hợp từ A - Z bài tập đại cương kim loại trong đề thi đại học

17/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
Tổng hợp từ A - Z bài tập đại cương kim loại trong đề thi đại học

Ở bài viết này của CCBook - Đọc là đỗ sẽ tổng hợp từ A - Z giúp em toàn bộ các dạng bài tập về đại cương kim loại trong đề thi đại học. Em hãy đọc kỹ bài viết để nắm được những kiến thức trọng tâm nhất về đại cương kim loại thường xuất hiện trong đề thi.

Các dạng bài tập đại cương kim loại trong đề thi đại học mà em cần nắm vững

Tổng hợp từ A - Z bài tập đại cương kim loại trong đề thi đại học-1

Để nắm được toàn bộ đại cương kim loại trong đề thi đại học em cần phải nắm được các dạng bài tập chính.

Về kiến thức lý thuyết trọng tâm trong phần này gồm 2 nội dung chính:

 • Kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
 • Hợp kim - sự ăn mòn kim loại

Các kiến thức về lý thuyết tuy không khó nhưng đây là nền tảng để em có thể làm tốt các dạng bài tập đại cương kim loại trong đề thi đại học.

Xem thêm: 4 BƯỚC TỔNG HỢP LÝ THUYẾT THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỂ "ĂN" ĐIỂM DỄ DÀNG

Có 9 dạng bài tập đại cương kim loại trong đề thi đại học mà em cần nắm vững:

 • Dạng 1: Lý thuyết trọng tâm về kim loại
 • Dạng 2: Dãy điện hóa
 • Dạng 3: Ăn mòn kim loại - hợp kim
 • Dạng 4: Kim loại tác dụng với phi kim
 • Dạng 5: Kim loại tác dụng với HCl, H₂SO₄ loãng
 • Dạng 6: Kim loại tác dụng với HNO₃, H₂SO₄ đặc
 • Dạng 7: Kim loại tác dụng với dung dịch muối
 • Dạng 8: Oxit tác dụng với chất khử
 • Dạng 9: Điện phân

Để nắm vững được toàn bộ các dạng bài tập này em có thể tham khảo thêm bài tập đại cương kim loại trong đề thi đại học từ 2007 đến 2018. Hoặc bài tập đại cương kim loại hay và khó.

Tổng hợp bài tập khó đại cương kim loại trong đề thi đại học chuyên đề điện phân cho teen 2k1

Các kiến thức về đại cương kim loại 12 bao gồm nhiều nội dung. Để nắm được các kiến thức cơ bản đó em có thể học thêm các tài liệu như: Bài tập đại cương về kim loại có lời giải. Hoặc đối với từng chuyên đề cụ thể em nên học chuyên sâu các tài liệu khác như: Tìm hiểu tính chất hóa học chung của kim loại và tính chất hóa học của kim loại. Hoặc kim loại kiềm tác dụng với nước.

Tất cả những tài liệu trên đóng vai trò quan trọng giúp em học tốt kiến thức đại cương kim loại trong đề thi đại học. Còn để tìm hiểu từ A - Z các dạng bài tập của chuyên đề điện phân em có thể đọc toàn bộ nội dung sau của CCBook - Đọc là đỗ.

Xem thêm: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA THI ĐẠI HỌC GIÚP EM "HẠ GỤC" MỌI ĐỀ THI KHÓ

Về phương pháp giải chuyên đề điện phân:

 • Công thức Faraday:

Bài toán xuôi:

Biết I, t → Tính ne trao đổi

Viết thứ tự điện phân khi hết ne

Tính theo yêu cầu đề bài

Bài toán ngược:

Biết khối lượng catot tăng: Δmcatot = mKL(catot), đồng thời kết hợp quá trình điện phân ở anot để catot:

2H₂O + 2e → 2OH + H₂

Chú ý: Nếu dung dịch có H+ thì H+ bị điện phân trước.

Công thức: Vkhí = Vkhí(anot) + Vkhí(catot)

Các bài tập minh họa

Không chỉ với chuyên đề đại cương kim loại trong đề thi đại học mà chuyên đề điện phân em cũng cần phải ôn luyện kỹ các dạng bài tập một cách chi tiết.

Bài tập 1:

Điện phân 400 ml dung dịch CuSO₄ 0,5M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 6,4 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được anot là:

A. 4,48 lít                  B. 2,24 lít                           C. 1,12 lít                        D. 0,56 lít

Hướng dẫn giải chi tiết:

nCuSO₄ = 0,2 mol; nCu = 0,1 mol

Ta thấy: nCu <  →  dư

Ở catot (-)                                                       Ở anot (+)

 + 2e → Cu                                                     2H₂O → 4H+ + O₂ + 4e

0,2 ← 0,1 mol                                                                   0,05 ← 0,2 mol

ne trao đổi = 0,2 mol

→ Vkhí anot =  = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Chọn đáp án C

Tổng hợp từ A - Z bài tập đại cương kim loại trong đề thi đại học-2

Bài tập 2: 

Điện phân dung dịch gồm 0,1 mol FeCl₃; 0,2 mol CuCl₂ và 0,1 mol HCl (điện cực trơ). Khi ở catot bắt đầu thoát khí ở anot thu được V lít khí (Đktc). Biết hiệu suất quá trình là 100%. Giá trị của V là:

A. 5,60                     B. 11,20                           C. 22,40                          D. 4,48

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có  = 0,1 mol;  = 0,2 mol;  = 0,8 mol

Vì dung dịch có H+ nên khi catot bắt đầu thoát khí thì quá trình điện phân dừng lại  khi H+ bắt đầu điện phân.

Ta có:

Ở catot  (-)                                                                Ở anot (+)

Fe3+  → 1e =   Fe2+                                          2Cl- →  Cl₂  + 2e

0,1   →  0,1             mol                                     0,25  ←   0,5        mol

Cu2+ + 2e →  Cu

0,2  →  0,4         mol

ne trao đổi = 0,4 + 0,1 =   0,5 mol

→ Vkhí anot  =  = 0,25.22,4 = 5,6 lít

Chọn đáp án A 

Bài tập 3: 

Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO₄ và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân là 100% các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là:

A. 0,15                       B. 0,24                           C. 0,26                         D. 0,18

Hướng dẫn giải chi tiết:

Catot                                                           Anot

Cu2+ + 2e → Cu                                   2Cl- →  Cl₂  + 2e

2H₂O + 2e →H₂ +  2OH                      2H₂O →  4H++ O₂ + 4e

Thời gian là t giây:

nkhí ở anot = 0,11 mol,

→ ne trao đổi  +  = 0,24 mol

→ Thời gian là 2t giây: ne trao đổi = 0,48 mol

Ta có:

Mà: nkhí ở hai điện cực = 0,26 mol →  = 0,26 - 0,1 - 0,07 = 0,09 mol.

Chọn đáp án A

Tổng hợp từ A - Z bài tập đại cương kim loại trong đề thi đại học qua tài liệu Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học

Để giúp các em ôn luyện hiệu quả trong giai đoạn nước rút thi THPT Quốc gia năm 2019. Thương hiệu CCBook - Đọc là đỗ và NXB Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát hành cuốn sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học. Cuốn sách chính là cẩm nang giúp em ôn thi hiệu quả trong thời gian này.

Tổng hợp từ A - Z bài tập đại cương kim loại trong đề thi đại học-3

Ưu điểm nổi bật của cuốn Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học:

-  Sách đầy đủ kiến thức của cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12. Trong đó chủ yếu đi sâu vào kiến thức trọng tâm của lớp 12. Bao gồm cả phần Hóa hữu cơ và Hóa vô cơ giúp em ôn luyện nhẹ nhàng mà không cần tốn thời gian học cả “núi” sách.

- Lý thuyết được trình bày theo dạng SƠ ĐỒ KHỐI giúp em khái quát đầy đủ kiến thức một cách đầy đủ và ngắn gọn nhất.

- Bài tập trắc nghiệm đầy đủ các dạng được tổng hợp theo từng chủ đề chuẩn định hướng thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT. Mỗi bài tập đều có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết để em không phải mất thời gian học và vô cùng hiệu quả.

Các tiện ích đi kèm của sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học:

 • Hệ thống video bài giảng
 • Hệ thống thi thử CCTest
 • Nhóm hỗ trợ học tập trên Facebook

Sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học ra đời là sự tiếp nối thành công của sách ôn luyện thi trắc nghiệm THPT năm 2017 và 2018.

Đây chính là cẩm nang giúp em ôn luyện nhuần nhuyễn các kiến thức trong giai đoạn ôn thi THPT Quốc gia năm 2019. Sách có những ưu điểm vượt trội so với những cuốn sách khác trên thị trường giúp em học nhanh - nhớ lâu - hiểu sâu kiến thức. Em hãy nhanh tay sở hữu sách để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Xem thêm: TUYỆT CHIÊU TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HỮU CƠ ÔN THI ĐẠI HỌC ĐẠT ĐIỂM 9 HÓA

CCBOOK – ĐỌC LÀ ĐỖ

 Điện thoại: 024.3399.2266

 Email: [email protected]

 Website: http://www.ccbook.vn

 Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: