Chữa 2 đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán quận Thanh Xuân Hà Nội

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Chữa 2 đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán quận Thanh Xuân Hà Nội

Vào ngày 17 tháng 12, toàn bộ 3000 học sinh lớp 9 ở các trường THCS thuộc quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội đã phải thi lại môn toán học kì 1. Trước đó, các em đã làm đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán vào ngày 12 tháng 12 song kết quả chấm sơ bộ cho thấy 70% số học sinh nhận điểm dưới trung bình.

Xem thêm: 

Đề thi ngày 12 tháng 12 được đánh giá là quá sức với phần đông các em học sinh. Cụ thể, đề thi gồm nhiều dạng bài lạ, phức tạp, số lượng câu hỏi lớn so với thời gian làm bài. Dưới đây là đề thi và đáp án của đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán quận Thanh Xuân, bao gồm đề thi ngày 12/12 và bài thi lại ngày 17/12 giúp các em tham khảo cho kì thi sắp tới.

 Đề thi học kì 1 toán lớp 9 quận Thanh Xuân lần thứ nhất (ngày 12 tháng 12 năm 2019)

Toàn bộ 3000 học sinh quận Thanh Xuân (Hà Nội) phải làm lại đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán lần 2

Theo lời ông Phạm Gia Hữu - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Xuân, sau khi chấm bài thi ngày 12/12, Phòng Giáo dục - Đào tạo đã nhận thấy kết quả môn toán học kì 1 lớp 9 có điểm thấp bất thường. Cụ thể, số em học sinh thuộc quận Thanh Xuân có bài thi ở mức điểm dưới trung bình lên tới 70%; chỉ có 30% bài thi còn lại có điểm từ trung bình trở lên.

Ngay sau khi nhận được kết quả chấm đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán của 3000 học sinh lớp 9 quận Thanh Xuân, Phòng Giáo dục - Đào tạo Quận đã tổ chức họp để xem xét cũng như đánh giá lại đề thi.

Phòng Giáo dục - đào tạo quận Thanh Xuân đã nhận thấy rằng trong đề thi môn Toán học kì 1 lớp 9 có những dạng câu hỏi mới với học sinh. Ông Phạm Gia Hữu khẳng định rằng, đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán của quận Thanh Xuân không sai về mặt nội dung cũng như những kiến thức trong đề vẫn nằm trong khung chương trình môn toán lớp 9 học kì 1. Song trong đề có nhiều dạng bài mới trong khi giáo viên các trường chưa được tập huấn và làm quen với dề thi. Điều đó dẫn tới kết quả bài làm của học sinh lớp 9 quận Thanh Xuân thấp bất thường (70% dưới trung bình). Ma trận đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán cũng chưa được định hướng kĩ với các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Xuân. Cuối cùng là dung lượng của đề thi quá dài so với thời gian làm bài

Sự việc được báo cáo cấp trên và Phòng Giáo dục - Đào tạo đã quyết định cho kiểm tra lại với tất cả học sinh, khoảng 3.000 em (kể cả học sinh có điểm từ trung bình trở lên) để kết quả kiểm tra công bằng, sát thực tế hơn.

Chữa chi tiết đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán quận Thanh Xuân Hà Nội lần thứ nhất (ngày 12/12/2019)

Bài 1: Rút gọn biểu thức

Ngay từ bài toán số 1 – Rút gọn biểu thức đã là một câu hỏi tương đối lạ với đa số các em học sinh có học lực trung bình. Cách làm của bài toán này là học sinh phải biến đổi các đại lượng sin, cos, cot của cùng một góc về 1 đại lượng duy nhất (sin hoặc cos hoặc tan) rồi sử dụng tính chất lượng giác của các góc đặc biệt (bù nhau, phụ nhau) để đưa ra kết quả cuối cùng.

Câu b) của bài số 1 quay trở lại dạng bài cơ bản là biến đổi biểu thức chứa căn. Chú ý rằng học sinh cần nhóm 25x + 5 = 5 (x+1) và 20x + 4 = 4 (x + 1) để rút gọn nhanh hơn.

Bài 2 đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán quận Thanh Xuân lần 1: Cho hai biểu thức chứa căn thức P, Q có biến x

Câu a): Tính giá trị biểu thức khi x = 16 -> ta chỉ cần thay x = 16 vào biểu thức chứa căn rồi tính toán. Chú ý rằng khi khai căn bậc chẵn (2, 4), kết quả phải có dấu giá trị tuyệt đối

 Đáp án đề thi học kì 1 toán lớp 9 quận Thanh Xuân lần thứ nhất (ngày 12 tháng 12 năm 2019)

Bài 3 (2,0 điểm)

Cho hai hàm số bậc nhất y = (m+1)x + 2m và y = (2m+1)x + 3m

1, Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng song song

2, Tìm giá trị của m để giao điểm của hai đồ thị đã cho nằm trên trục hoành

Đây được đánh giá là bài tập khá cơ bản của đề thi. Với ý hỏi số 1, học sinh cần nắm được điều kiện để hai đường thẳng biểu diễn một hàm số bậc nhất song song với nhau: hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi hệ số góc α của chúng bằng nhau.

Vậy để hai hàm số bậc nhất nêu trên song song với nhau ta chỉ cần tìm m sao cho m + 1 = 2m + 1 => m = 0

Với ý hỏi số 2, trước hết ta tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số nêu trên. Để tọa độ đó nằm trên trục hoành thì tung độ của điểm phải bằng 0, từ đó tìm ra tham số m

Bài 4 đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán quận Thanh Xuân lần 1: Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Gọi C, D là hai điểm di chuyển trên cung tròn sao cho góc COD luôn bằng 90 độ (C nằm giữa A và D). Tiếp tuyến tại C, D cắt đường thẳng AB lần lượt tại F, G. Gọi E là giao điểm của FC và GD

1, Tính chu vi của tam giác ECD theo R

2, Khi tứ giác FCED là hình thang cân. Hãy tính tỉ số AB/ FG

3, Chứng minh rằng FC.DG luôn là hằng số

  1. Tím vị trí của C, D sao cho tích AD.BC đạt giá trị lớn nhất

Chữa chi tiết đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán quận Thanh Xuân Hà Nội lần thứ hai (ngày 17/12/2019)

Đề thi số 1 ngày 17 tháng 12 được đánh giá là quá sức với đa số học sinh lớp 9 quận Thanh Xuân khi có tới 70% số học sinh dưới mức điểm trung bình. Với đề thi số 2 thi ngày 17 tháng 12 năm 2019, đề thi đã được xây dựng vừa sức hơn với các em.

Bài 1: Giải các phương trình

Bài toán số 1 gồm có 2 câu và đều là 2 phương trình chứa căn thức tương đối đơn giản. Căn thức là trọng tâm toàn bộ phần Đại số học kì 1 lớp 9 nên tỉ trọng các bài toán chứa căn thức trong đề thi học kì 1 môn Toán

Bài 2 đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán quận Thanh Xuân lần 2:

Bài toán số 2 cũng nằm trong chuyên đề căn thức kết hợp với phân số. Khi làm các bài tập liên quan đến các biểu thức phân số chứa căn, điều quan trọng nhất các em cần chú ý là điều kiện xác định của biểu thức, bao gồm

  • Biểu thức dưới dấu căn phải không âm
  • Biểu thức dưới mẫu số phải khác 0

Giá trị x tìm được buộc phải thỏa mãn ĐỒNG THỜI cả 2 điều kiện xác định này mới là giá trị đúng.

Bài 3: Cho hàm số y = (m-2)x + 2m

1, Tìm m để hàm số trên là hàm số đồng biến

2, Tìm m để đồ thị hàm số trên cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2

Với bài tập hàm số đồng biến, ta cần tìm f’ (y’) của hàm số. Hàm số đồng biến khi và chỉ khi f’(y’) lớn hơn hoặc bằng 0.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 tức là điểm có tọa độ (0;2) thuộc đồ thị hàm số -> ta thay tọa độ (0;2) vào phương trình hàm số bậc nhất, từ đó tìm ra m

 Đề thi học kì 1 toán lớp 9 quận Thanh Xuân lần thứ hai (ngày 17 tháng 12 năm 2019)

Bài 4 đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán quận Thanh Xuân lần 2: Cho đường tròn (O; R) từ điểm M bất kì ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của AB, C là điểm đối xứng với A qua O

1, Chứng minh các điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn

2, Chứng minh rằng BC song song với OM

3, Đường thẳng vuông góc với AC tại O cắt AB, MB lần lượt tại K và J. Chứng minh giá trị biểu thức T = IO.IM + IK.IB không phụ thuộc vào vị trí của điểm M

4, Khi MO = 2R. Tính tỉ số JM/ JB

Bài 5

Cho các số x, y, z thỏa mãn x + y + z = 3

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T = xyz + (x+y)(y+z)(z+x)

Nhìn chung, đề thi học kì 1 lớp 9 môn toán chủ yếu xoay quanh 3 mảng kiến thức chính bao gồm: căn thức, phương trình bậc nhất một ẩn và cuối cùng là đường tròn - tứ giác nội tiếp đường tròn. Các em chú ý ôn tập kĩ càng những chuyên đề này đề có được điểm số tốt trong bài thi học kì 1 nhé!

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

  • CCBook – Đọc là đỗ
  • Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: 024.3399.2266
  • Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: