Chữa đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Chữa đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh

Nhằm cung cấp tới các em học sinh một tài liệu ôn tập chất lượng, bộ đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 được tổng hợp sẽ giúp em ôn tập môn Lịch sử một cách hiệu quả. Tất cả đề thi đều có đáp án chi tiết (bao gồm cả câu trắc nghiệm và câu tự luận)

1, Tổng hợp đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm học 2019 – 2020 tỉnh Vĩnh Phúc

Chữa đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh-1 

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc

 

Phần 1: Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: Hiện nay, số nước thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là:

 1. 5 nước
 2. 8 nước
 3. 10 nước
 4. 11 nước

Câu 2: Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị I – an – ta (tháng 2 năm 1945), nước nào ở châu Á vẫn duy trì được độc lập?

 1. Mông Cổ
 2. Thái Lan
 3. Triều Tiên
 4. Việt Nam

Câu 3 đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm học 2019 – 2020 tỉnh Vĩnh Phúc: Quốc gia đã giành được thắng lợi sớm nhất trong phong trào Giải phóng dân tộc ở khu vực Mỹ La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là

 1. Chi – lê
 2. Cu – ba
 3. Bra – xin
 4. Ác – hen – ti – na

Câu 4: Nội dung nào KHÔNG đúng về chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 1. Đề ra “chiến lược toàn cầu”
 2. Xác lập trật tự thế giới đơn cực
 3. “Viện trợ” để lôi kéo, khống chế các nước
 4. Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân

Câu 5: Năm 1969, quốc gia đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng là

 1. Trung Quốc
 2. Liên Xô
 3. Mỹ
 4. Nhật Bản

Câu 6 đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm học 2019 – 2020 tỉnh Vĩnh Phúc: Biến đổi lớn nhất của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

 1. Thành lập liên minh châu Phi (AU)
 2. Các nước đều giành được độc lập
 3. Hầu hết đã trở thành các nước công nghiệp
 4. Xóa bỏ chế độ A – pác – thai về kinh tế

Phần 2: Phần tự luận (7,0 điểm)

Câu 7 (3,0 điểm): Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Hãy kể tên các nước đó? Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì?

Chữa đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh-2 

ASEAN gồm có 11 nước thành viên

 

Câu 8 (4,0 điểm): Nêu các xu thế của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”. Với xu thế phát triển của thế giới đang đặt ra cho Việt Nam những thời cơ và thách thức gì?

Đáp án đề thi khảo sát môn lịch sử lớp 9 học kì 1 năm học 2019 – 2020 tỉnh Vĩnh Phúc như sau

Phần 1: Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: D. 11 nước

Câu 2: B. Thái Lan

Câu 3: C. Cu – ba

Câu 4: D. Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân

Câu 5: C. Mỹ

Câu 6: B. Các nước đều đã giành được độc lập

Phần 2: Phần tự luận (7,0 điểm)

Câu 7 đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm học 2019 – 2020 tỉnh Vĩnh Phúc

Hiện nay, khu vực Đông Nam Á có 11 nước. Bao gồm: Việt Nam, Lào, Cam – pu – chia, Thái Lan, In – đô – nê – si – a, Ma – lay – si – a , Phi – líp – pin, Singapore, Myanmar, Brunei, Đông Ti – mo.

Hoàn cảnh ra đời của ASEAN: Do tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, nhu cầu mạnh mẽ về sự liên kết, hợp tác giữa các nước để cùng phát triển. Ngoài ra còn để hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài do tác động của chiến tranh lạnh. Cuối cùng còn do sự cổ vũ của Liên minh khu vực ở Tây Âu (EC)

Ngày 8 tháng 8 năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại Băng – cốc, Thái Lan, gồm 5 nước là: Thái Lan, In – đô – nê – si – a, Ma – lay – si – a , Phi – líp – pin, Singapore

Mục tiêu hoạt động của ASEAN: Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực

Câu 8: Các xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh

Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế

Thế giới tiến tới hình thành trật tự mới đa cực nhiều trung tâm

Các nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm

Ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hay nội chiến

Câu 8b) đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 năm học 2019 – 2020 tỉnh Vĩnh Phúc

Những xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh đã mang lại những thời cơ cho Việt Nam

Có điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực,

Có điều kiện khai thác nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật học hỏi kinh nghiệm quản lí của các nước phát triển hơn; áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất

Các dân tộc ngày càng có tiếng nói chung, đoàn kết cùng nhau đấu tranh vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển

Song bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức, đó là:

Đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới và quan hệ thương mại quốc tế còn nhiều bất bình đẳng

Nguy cơ mất độc lập, chủ quyền, bản sắc văn hóa dân tộc bị xói mòn

Vì vậy, nhiệm vụ to lớn nhất của Việt Nam hiện nay

Đảng, Nhà nước cần có những chủ trương, chính sách phù hợp để: chớp thời cơ, tận dụng các cơ hội phát triển; hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hội nhập

Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

Sử dụng hợp lí, hiệu quả nguồn vốn vay nợ

Chú trọng phát triển giáo dục – đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

2, Tổng hợp đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 THCS Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân – TP. HCM

Câu 1 (3,0 điểm)

a, Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn – ca – đa ngày 26 tháng 7 năm 1953 đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu – ba?

b, Em hãy cho biết mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Cu – ba

Câu 2 (2,0 điểm)

Trình bày những nhân tố quyết định sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ II?

Câu 3 đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 THCS Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân – TP. HCM (3,0 điểm)

a, Nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

b, Tại sao nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc?

Câu 4 (2,0 điểm)

Kể tên những thành tựu chủ yếu trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ 2?

Chữa đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 Vĩnh Phúc, TP. Hồ Chí Minh-3 

Đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 THCS Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân – TP. HCM

 

Hướng dẫn làm đề thi học kì 1 môn lịch sử 9 năm 2018 2019 THCS Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân – TP. HCM

Câu 1 (3,0 điểm)

a, Cuộc tấn công pháo đài Môn – ca – đa ngày 26 tháng 7 năm 1953 đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu – ba là bởi: Tuy nó không giành được thắng lợi nhưng tiếng súng Môn – ca – đa đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới – trẻ tuổi, đầy nhiệt tính và kiên cường.

Cuộc tấn công pháo đài Môn – ca – đa ngày 26 tháng 7 năm 1953 được chỉ huy bởi người luật sư trẻ tuổi Phi – đen Cát – xto – rô cùng với sự tham gia cuả 135 thanh niên yêu nước. Sau đó, được sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân, các lực lượng cách mạng ngày càng lớn mạnh và phong trào đấu tranh lan rộng trong cả nước.

b, Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Cu – ba:

Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Phi – đen Cát – xto – rô là người kết nối mối quan hệ giữa hai nước. Trong thời kì Việt Nam kháng chiến chống Mĩ, Cu – ba tích cực ủng hộ, viện trợ Cu – ba lương thực, thực phẩm.

Chủ tịch Phi – đen Cát – xto – rô có câu nói nổi tiếng: “Vì Việt Nam, Cu – ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”

Câu 2 (2,0 điểm) đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 9 học kì 1 THCS Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân – TP. HCM

Những nhân tố quyết định sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ II bao gồm:

Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật – sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc

Hệ thống tổ chức, quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản

Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng

Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm

Câu 3 đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 THCS Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân – TP. HCM (3,0 điểm)

a, Sau chiến tranh lạnh, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hướng như sau:

Một là, xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế

Hai là, sự tan rã của trật tự thế giới hai cực I – an – ta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm

Ba là, từ sau chiến tranh lạnh và dưới tác động to lớn của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm

Bốn là, tuy hòa bình thế giới được củng cố, nhưng từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái (như ở Liên bang Nam Tư cũ, châu Phi và một số nước ở Trung Á..)

Câu 3b đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 THCS Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân – TP. HCM

“Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc là bởi:

Những thời cơ bao gồm:

Có điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực,

Có điều kiện khai thác nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật học hỏi kinh nghiệm quản lí của các nước phát triển hơn; áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất

Các dân tộc ngày càng có tiếng nói chung, đoàn kết cùng nhau đấu tranh vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển

Song bên canh đó cũng có nhiều thách thức, đó là:

Đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới và quan hệ thương mại quốc tế còn nhiều bất bình đẳng

Nguy cơ mất độc lập, chủ quyền, bản sắc văn hóa dân tộc bị xói mòn

Câu 4 đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 THCS Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân – TP. HCM (2,0 điểm)

Những thành tựu chủ yếu trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ 2

Trong lĩnh vực khoa học cơ bản, con người đã đạt được những phát minh to lớn, đánh dấu những bước nhảy vọt trong Toán học, Vật lí, Hóa học và Sinh học

Hai là, những phát minh lớn về những công cụ sản xuất mới, trong đó có ý nghĩa quan trọng bậc nhất là sự ra đời của máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động

Ba là, trong tình trạng các nguồn năng lượng thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, con người đã tìm ra được những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận như năng lượng nguyên tử, mặt trời, điện gió,…

Bốn là, sáng chế những vật liệu mới trong tình hình các vật liệu tự nhiên đang cạn dần trong thiên nhiên

Năm là, cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp đã giúp nhiều nước khắc phục được nạn thiếu lương thực kéo dài từ bao đời nay

Sáu là, những tiến bộ thần kì trong lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên lạc với những loại máy bay siêu âm khổng lồ, những tàu hỏa tốc độ cao và những phương tiện thông tin liên lạc, phát sóng vô tuyến hết sức hiện đại qua hệ thống vệ tinh nhân tạo.

Trên đây là tổng hợp đề thi học kì 1 môn sử lớp 9 của Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc và trường THCS Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân – TP. HCM. Các em theo dõi để cập nhật các đề thi mới nhất của môn Lịch sử cũng như các môn học khác nhé!

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

 • CCBook – Đọc là đỗ
 • Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hotline: 024.3399.2266
 • Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: