Đề thi thử hóa 2020 chuyên Thái Bình: Đáp án và lời giải chi tiết

07/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đề thi thử hóa 2020 chuyên Thái Bình: Đáp án và lời giải chi tiết

Giới thiệu trọn bộ đề thi thử hóa 2020 kèm đáp án chi tiết của trường THPT Chuyên Thái Bình

Đề minh họa 2020 lần 1 full 8 môn kèm lời giải chi tiết

Đề minh họa 2020 lần 2 full 8 môn kèm lời giải chi tiết

Nhận sách CC Thần tốc luyện đề ôn thi Đại học FREE TẠI ĐÂY 

Gợi ý chọn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 full 8 môn 

Đồng giá 99k/ cuốn CC Thần tốc luyện đề 2020 - Bộ 45 đề thi chuẩn cấu trúc Bộ Giáo dục có đáp án chi tiết 

Đồng giá 168k/ cuốn Bí quyết chinh phục điểm cao kì thi THPT Quốc gia -> bộ sách NÂNG CAO ôn TỰ LUẬN thi Bách Khoa, Ngoại thương

Đột phá 8+ kì thi THPT Quốc gia: Trọn bộ kiến thức + dạng bài mẫu xuyên suốt 3 năm THPT

Ôn luyện kì thi THPT Quốc gia

Infographic kì thi THPT Quốc gia

 Đề thi thử Hoa 2020 của THPT Chuyên Thái Bình có độ khó vừa phải, học sinh khá giỏi có thể dễ dàng đạt điểm 9

1, Đáp án chi tiết đề thi thử hóa 2020 trường THPT Chuyên Thái Bình phần 1

Câu 1: Có các quá trình sau:

1) Điện phân NaOH nóng chảy

2) Điên phân dung dịch NaOH có màng ngăn

3) Điện phân NaCl nóng chảy

4) Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl

Các quá trình mà ion Na+ bị khử thành Na là

A, (1), (2), (4).

B, (1), (2).

C, (1), (3).

D, (3), (4).

Đáp án: C

Câu 2 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Ở nhiệt độ cao, CuO không phản ứng được với

A, Al B, Ag. C, H2. D, CO.

Đáp án: B

Câu 3: Khi cho 13,95 gam anilin tác dụng hoàn toàn với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì khối lượng của muối phenylamoni clorua thu được là

A, 25,9 gam. B, 20,25 gam. C, 19,425 gam. D, 27,15 gam.

Đáp án: C

Câu 4: C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân là este đơn chức?

A, 5. B, 3. C, 6. D, 4.

Đáp án: D

Câu 5: Kim loại M nóng chảy mạnh trong khí Clo tạo ra khói màu nâu. Kim loại M là

A, Al. B, Fe. C, Na D, Cu.

Đáp án: B

Câu 6 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Điện phân nóng chảy một oxit kim loại thu được 10,8 gam kim loại ở catot và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Công thức oxit trên là:

A, CaO. B, Na2O. C, Al2O3. D, Fe2O3.

Đáp án: C

Câu 7: Cho 8,8 gam hai kim loại thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với HCl dư, thu được 6,72 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là:

A, Mg và Ca B, Mg và Zn. C, Ca và Ba D, Be và Mg.

Đáp án: A

Câu 8: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là

A, 360 gam. B, 270 gam. C, 250 gam. D, 300 gam.

Đáp án: B

Câu 9: Khí metyl amin không tác dụng với chất nào sau đây?

A, dung dịch NaOH.

B, giấy quỳ tím ẩm.

C, dung dịch muối FeCl3.

D, dung dịch phenylamoniclorua

Đáp án: A

Câu 10 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Chất phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư, đun nóng tạo ra Ag là

A, Axit axetic B, ancol etylic C, Glucozơ. D, glixerol.

Đáp án: C

Câu 11: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH

A, Ba(NO3)2. B, CO2. C, KCl. D, NaNO3.

Đáp án: B

Câu 12: Sự phá hủy vật bằng thép trong không khí ẩm chủ yếu xảy ra:

A, sự khử kim loại sắt.

B, sự ăn mòn hóa học

C, sự ăn mòn điện hóa học

D, sự oxi hóa Fe trên điện cực anot.

Đáp án: C

2, Đáp án chi tiết đề thi thử hóa 2020 trường THPT Chuyên Thái Bình phần 2

Câu 13: Polistiren là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?

A, C6H5CH=CH2. B, CH2=CH-CH=CH2. C, CH2=CHCl. D, CH2=CH2.

Đáp án: A

Câu 14 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Để điều chế Na người ta dùng phương pháp nào sau đây?

A, Điện phân NaCl nóng chảy.

B, Nhiệt phân NaNO3.

C, Cho K phản ứng với dung dịch NaCl.

D, Điện phân dung dịch NaCl.

Đáp án: A

Câu 15: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH dư?

A, KOH. B, Al(OH)3. C, Fe(OH)3. D, Mg(OH)2.

Đáp án: B

Câu 16: Cho hỗn hợp A gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch CuCl2. Khuấy đều hỗn hợp lọc rửa kết tủa, thu được dung dịch B và chất rắn C. Thêm vào B một lượng dung dịch NaOH loãng, lọc rửa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí ở nhiệt độ cao thu được chất rắn D gồm hai oxit kim loại. Tất cả các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hai oxit kim loại đó là:

A, Fe2O3, CuO.

B, Al2O3, Fe3O4.

C, Al2O3, Fe2O3.

D, Al2O3, CuO.

Đáp án: A

Câu 17 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Kim loại nhôm tan được trong

A, dung dịch NH3.

B, dung dịch NaCl.

C, dung dịch axit sunfuric đặc nguội

D, dung dịch NaOH.

Đáp án: D

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích khí O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của este đem đốt là

A, metyl fomat. B, etyl axetat. C, metyl axetat. D, propyl fomat.

Đáp án: A

Câu 19: Cho quỳ tím vào dung dịch axit glutamic (axit 2-amino pentan đioic), quỳ tím chuyển sang màu

A, đỏ.

B, chuyển sang đỏ sau đó mất màu.

C, mất màu.

D, xanh.

Đáp án: A

Câu 20 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: So sánh độ dẫn điện của hai dây dẫn bằng đồng tinh khiết, có tiết diện bằng nhau. Dây thứ nhất chỉ có một sợi, dây thứ hai gồm một bó hàng trăm sợi nhỏ. Độ dẫn điện của hai dây dẫn là:

A, dây thứ hai dẫn điện kém hơn dây thứ nhất.

B, bằng nhau.

C, không so sánh được

D, dây thứ hai dẫn điện tốt hơn dây thứ nhất.

Đáp án: D

Câu 21: Để phân biệt các chất rắn đựng trong các ống nghiệm riêng biệt: Al, Al2O3, Mg có thể dùng:

A, Ca(OH)2. B, dung dịch H2SO4 C, dung dịch KOH. D, dung dịch HCl.

Đáp án: C

Câu 22: Cho một polime có tên là polivinyl axetat (P.V.A). Polime trên là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?

A, C2H5COOCH3.

B, C2H5COOCH=CH2.

C, CH2=CHCOOCH3.

D, CH3COOCH=CH2.

Đáp án: D

3, Đáp án chi tiết đề thi thử hóa 2020 trường THPT Chuyên Thái Bình phần 3

Câu 23: Trong thí nghiệm điều chế metan, người ta sử dụng các hóa chất là CH3COONa, NaOH, CaO. Vai trò của CaO trong thí nghiệm này là gì?

A, là chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.

B, là chất hút ẩm.

C, là chất tham gia phản ứng.

D, là chất bảo vệ ống nghiệm thủy tinh, tránh bị nóng chảy

Đáp án: A

Câu 24 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm (ở nhiệt độ phòng)?

A, Glixerol và etilenglycol.

B, Lòng trắng trứng và hồ tinh bột.

C, Glucozơ và Fructozơ.

D, Saccarozơ và Fructozơ.

Đáp án: B

Câu 25: Hòa tan hết 8,4 gam bột sắt trong dung dịch axit sunfuric loãng thu được dung dịch X. Cho 1,12 lít khí clo (đktc) qua dung dịch X, rồi cho tiếp NaOH dư vào, lọc lấy kết tủa, rửa sạch, đem nung trong điều kiện không có không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A, 11,6 gam. B, 19,6 gam. C, 10,8 gam. D, 12 gam.

Đáp án: A

Câu 26: Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc hai của hai amin đó là:

A, 4. B, 3. C, 6. D, 5.

Đáp án: A

Câu 27 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 gam Br2 trong dung dịch. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là:

A, 0,05 mol và 0,35 mol.

B, 0,1 mol và 0,15 mol.

C, 0,05 mol và 0,15 mol.

D, 0,2 mol và 0,2 mol.

Đáp án: C

Câu 28: Ta tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) MnO2 tác dụng với dung dịch HCl

(2) Nhiệt phân KClO3

(3) Nung hỗn hợp: CH3COONa + NaOH/CaO

(4) Nhiệt phân NaNO3.

Các thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí gây ô nhiễm môi trường là:

A, (1) và (4). B, (1) và (2). C, (1) và (3). D, (2) và (3).

Đáp án: C

Câu 29 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Hợp chất hữu cơ X chứa (C, H, O) không tác dụng với Na, nhưng tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 hoặc 1:2. Khi đốt cháy 1 mol X thu được 7 mol CO2. Công thức cấu tạo của X là

A, C2H5COOC4H9.

B, HCOOC6H5.

C, C6H5COOH

D, C3H7COOC3H7.

Đáp án: B

Câu 30: Cho 2,91 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,12 lít khí NO ở đktc ( không còn sản phẩm khử khác) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là

A, 4,32 B, 6,31 C, 3,76 D, 5,46

Đáp án: D

Câu 31 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Hòa tan hoàn toàn 24,3 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối so với H2 là 20,25 ( không còn sản phẩm khử khác). Giá trị của V là

A, 2,24 B, 11,20 C, 6,72 D, 8,96

Đáp án: D

Câu 32: Hòa tan 11,2 gam bột Fe bằng dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (ở đktc), dung dịch X và còn lại 2,8 gam Fe không tan. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A, 54,0 gam B, 36,3 gam C, 18,5 gam D, 27,0 gam

Đáp án: D

Câu 33: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A, Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây, cũng có trong cơ thể người và động vật

B, Glucozơ là chất kết tinh rắn, không màu, dễ tan trong nước và có vị ngọt

C, Glucozơ có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho

D, Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ không đổi là 1%

Đáp án: D

4, Đáp án chi tiết đề thi thử hóa 2020 trường THPT Chuyên Thái Bình phần 4

Câu 34: 

Biết X1 là anđehit đa chức, mạch thẳng, Y2 là ancol bậc 2. Phát biểu nào sau đây không đúng

A, X4 là este hai chức, no, mạch hở

B, X2 có tên là axit butanđioic

C, X3 chứa 2 chức este trong phân tử

D, X1 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Đáp án: C

Câu 35 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Số tripeptit tối đa tạo ra từ hỗn hợp các α aminoaxit : glyxin, alanin, phenylalanine (C6H5-CH2 –CH(NH2)-COOH) và valin mà mỗi phân tử đều chứa 3 gốc aminoaxit khác nhau là

A, 18 B, 24 C, 6 D, 12

Đáp án: B

Câu 36: Khi xà phòng hóa một triglixerit thu được glixerol và muối của các axit stearic, oleic và panmitiC, Số CTCT có thể có của triglixerit là

A, 3. B, 4. C, 6. D, 15.

Đáp án: A

Câu 37 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Hợp chất hữu cơ thơm X có công thức CxHyO2 chứa 6,45% H về khối lượng. Khi cho cùng một số mol X với Na và NaOH thì số mol hiđro bay ra bằng số mol NaOH phản ứng. Số đồng phân của X thỏa mãn điều kiện trên là

A, 4. B, 3. C, 1. D, 2.

Đáp án: B

Câu 38: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và NaOH ta thu được kết quả sau

Số mol CO2Kết quả
a molKết tủa bắt đầu cực đại là 0,1 mol
a + 0,5 molKết tủa bắt đầu bị hòa tan
xmol (x > a + 0,5 mol)0,06 mol

Giá trị của x là

A, 0,64 mol B, 0,58 mol C, 0,68 mol D, 0,62 mol

Đáp án: A

Câu 39 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: Hỗn hợp X gồm hexametylenđiamin, axit glutamic, tripeptit Glu-Glu-Glu và α – amino axit Y (Cn H2n+1O2N). Lấy 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol HCl hoặc dung dịch chứa 0,26 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, thu được a mol hỗn hợp Z gồm CO2, H2O và N2. Dẫn a mol Z qua nước vôi trong lấy dư, thu được 96,0 gam kết tủa. Giá trị của a là

A, 2,06 B, 2,16 C, 2,36 D, 2,26

Đáp án: B

Câu 40 (ID:406785)-[VDC]: Cho 28,7 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu và Fe(NO3)3 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,34 mol H2SO4 (loãng), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch Y chỉ chứa hai muối là FeSO4 và CuSO4. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị m là

A, 53,28 B, 53,20 C, 53,60 D, 53,12.

Đáp án câu 40 đề thi thử hóa 2020 THPT Chuyên Thái Bình: B

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: