[PDF] TẢI NGAY 3 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội (đã có giải chi tiết)

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
[PDF] TẢI NGAY 3 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội (đã có giải chi tiết)

Bộ 3 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội của top 3 trường chuyên: THPT HN Ams, chuyên Sư phạm và Chuyên Ngoại ngữ. Toàn bộ các đề thi đều có kèm bảng đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội pdf 

Bộ 3 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội của trường chuyên HN - ams, chuyên Sư phạm và chuyên ngoại ngữ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh lớp 12 ôn thi thpt quốc gia

1, đề số 1: đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội lần 2 THPT chuyên HN Ams

Câu 1: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) đi qua hai điểm và song A(1;2;0), B(2;3;1) và song song với trục Oz có phương trình là:

A, x – y +1 = 0

B, x + y -3 = 0

C, x + z – 3 = 0

D, x – y – 3 = 0

Câu 2 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội: Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau đây sai?

Câu 3: Gọi A, B, C là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số y = 2x4 – 4x2 + 1. Diện tích tam giác ABC là

A, 3/2

B, 1

C, 3

D, 2

Câu 6 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội: Tìm phần ảo của số phức z = (1 + 3i)2 – i(2+i)

A, -7   B, -7i  C, 4     D, 4i

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, khoảng cách h từ điểm A (-4;3;2) đến trục Ox là

Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy, đường tròn (C): x2 + y2 + 4x + 6y – 12 = 0 có tâm là

A, I (-2; -3)

B, I (2; 3)

C, I (4; 6)

D, I (-4; -6)

Câu 10: Tọa độ điểm cực đại của hàm số

Câu 11 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội: Đồ thi hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang?

Câu 12: Kí hiệu S1, S2 lần lượt là diện tích hình vuông cạnh bằng 1 và diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x2 + 1; y = 0, x = -1; x = 2. Chọn khẳng định đúng

Câu 16: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

A, 40 B, 30 C, 28 D, 24

Câu 17: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có y = (m -1) x4 + 2m x2 + 1 một cực trị.

Câu 19: Mệnh đề nào sau đây đúng

A, cos 2a = cos2 a – sin2 a

B, cos 2a = cos2 a + sin2 a

C, cos 2a = 2 cos2 a + 1

D, cos 2a = 2 sin2 a – 1

Câu 22 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức f(x) = 0,025 x2 (30 – x) trong đó x (milligram) là liệu lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân. Khi đó liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất là

A, 20 (mg) B, 10 (mg) C, 15 (mg) D, 30 (mg)

Câu 23: Cho các số phức z thỏa mãn | z +1- i | = | z -1+ 2i |. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là một đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng đó

A, 4x + 6y - 3 = 0

B, 4x + 6y + 3 = 0

C, 4x - 6y + 3 = 0

D, 4x - 6y - 3 = 0

Câu 24: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy góc 60°. Thể tích khối chóp S.ABCD

Câu 25: Cho hàm số f (x) = x3 – x2 + ax = b có đồ thị là (C). Biết (C) có điểm cực tiểu là A (1;2). Tính giá trị 2a – b bằng

A, 5     B, -1    C, 1     D, -5

Download full đề thi và đáp án TẠI ĐÂY

Thi THPT Quốc gia môn Toán: Ôn tập 7 dạng toán chuyên đề đồ thị hàm số

Đáp án Đề mịnh họa lần 1 - Đề minh họa lần 2

2, đề số 2: đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội lần 2 THPT chuyên Sư phạm

Câu 1 + 2:

Câu 3: Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức

A, z = 4 – 2i

B, x = 2 + 4i

C, x = 4 + 2i

D, z = 2 – 4i

Câu 4 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán: Tính đạo hàm của hàm số y = e (cos x)2

Câu 6: Thể tích khối hộp chữ nhật có các ABCD,A' B 'C ' D 'cạnh là AB = 3, AD = 4, AA' = 5

A, V = 30

B, V = 60

C, V =10

D, V = 20

Câu 7: Thể tích của khối nón có chiều cao và bán kính h = 6 đáy R = 4 bằng bao nhiêu?
A, V = 32p

B, V = 96p

C, V =16p

D, V = 48p

Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho A(-1;0;1) và B(1;-1;2). Tọa độ vectơ AB là:

A, (2;-1;1)

B, (0;-1;-1)

C, (-2;1;-1)

D, (0;-1;3)

Câu 9: Cho 1 ¹ a > 0, x ¹ 0. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Câu 11: Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x4 - 2mx2 + 3 có 3 cực trị là
A, m < 0

B, m £ 0

C, m > 0

D, m ³ 0

Ảnh 236

Câu 14 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội: Số giao điểm của đồ thị hàm số y = (x – 1) (x2 + 2x – 3) với trục hoành là:

A, 1     B, 2     C, 3     D, 0

Câu 16: Số điểm cực trị của hàm số f(x) = 2017 x4 + 2018 x2 – 2019 là

A, 0     B, 3     C, 1     D, 2

Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà cả hai chữ số đều lẻ?

A, 25   B, 20   C, 50   D, 10

Câu 19: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình dưới đây

Khẳng định nào sau đây đúng?

A, Hàm số có hai điểm cực trị

B, Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 và giá trị lớn nhất bằng 1

C, Hàm số có giá trị cực đại bằng 0

D, Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 và đạt cực đại tại x = 1

Câu 20: Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và tổng diện tích các mặt bên bằng 3a 2

Câu 21 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội: Cho hàm số y = -x3 + 3x2 + 2 có đồ thị C. Phương trình tiếp tuyến của C mà có hệ số góc lớn nhất là

A, y = -3x + 1

B, y = -3x – 1

C, y = 3x + 1

D, y = 3x – 1

A, Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng x = 3 và tiệm cận ngang y = 2

B, Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang

C, Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận

D, Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng x = 2 và tiệm cận ngang y = 3

Câu 27: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt cầu (S ): x2 + y2 + z2 - 2x - 4y - 20 = 0 và mặt phẳng (a): x + 2y - 2x + 7 = 0 cắt nhau theo một đường tròn có chu vi bằng

A, 6p               B, 12p                         C, 3p               D, 10p

Câu 31: Biết hàm số y = (x + m)(x + n)(x + p) không có cực trị. Giá trị nhỏ nhất của F = m2 + 2n - 6 p?

A, -4               B, -6               C, 2                 D, -2

Câu 33: Một lớp có 35 đoàn viên, trong đó có 15 nam và 20 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên để tham dự hội trại ngày 26 tháng 3. Tính xác suất để trong 3 đoàn viên được chọn có cả nam và nữ?

Câu 34: Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y = x3 - 3x2 - mx + 4 có hai điểm cực trị thuộc khoảng (-3; 3)

A, 12               B, 11               C, 13               D, 10

DOWNLOAD FULL ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

3, Đề số 3: đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội lần 2 THPT chuyên Ngoại ngữ

Câu 3: Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng và 16p a2 độ dài đường sinh bằng 2a Tính bán kính r của đường tròn đáy của hình trụ đã cho.

A, r = 4p         B, r = 4a         C, r = 8a         D, r = 6a

Câu 4: Từ tập hợp {4;5;6;7;8;9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số khác
nhau?
A, 15               B, 30               C, 36               D, 25

Câu 7 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SD, SC. Khẳng định nào sau đây là đúng

A, AK vuông góc với (SCD)

B, BC vuông góc với (SAC)

C, AH vuông góc với (SCD)

D, BD vuông góc với (SAC)

Câu 8: Tìm điểm K sao cho véc tơ KA + 2KB = KC

A, K là trung điểm của đoạn thẳng AB

B, K là trọng tâm tam giác ABC

C, K là trung điểm của đoạn thẳng CB

D, K thuộc đường tròn tâm C bán kính AB

Câu 9: Thể tích của khối tứ diện O.ABC OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = 2a, OB = 3a, OC = 4 là:

A, 4a3                         B, 12a3                       C, 24a3                       D, 2a3

Câu 10: Xác định parabol: (P): y = ax2 + bx + c biết (P) có giá trị lớn nhất bằng 3 tại x = 2 và cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 1.

A, y = -x2 + 4x - 3

B, y = x2 - 4x + 7

C, y = 2x2 -12x + 20

D, y = -3x2 +12x - 9

Câu 17: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S ): x2 + y2 + z2 - 6x - 4y -12z = 0 và mặt phẳng (P): 2x + y - z - 2 = 0. Tính diện tích thiết diện của mặt cầu (S ) cắt bởi mặt phẳng (P)

A, S = 49p

B, S = 50p

C, S = 25p

D, S = 36p

Câu 18 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội: Đa giác lồi 10 cạnh có bao nhiêu đường chéo?

A, 35               B, 10              C, 45               D, 20

Câu 19: Cho dãy số (un) là một cấp số cộng có u1 = 3 và công sai d = 4. Biết tổng n số hạng đầu của dãy số là Sn = 253. Tìm n?

A, 10               B, 9                 C, 12               D, 11

Câu 20: Cho hàm số có y = f (x) có đạo hàm f '(x) = (x +1)2 (1- x)(x + 3). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A, Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-3; -1) và (1; +¥)

B, Hàm số đồng biến trên các khoảng (-¥; -3) và (1; +¥)

C, Hàm số nghịch biến trên khoảng (-3; 1)

D, Hàm số đồng biến trên khoảng (-3; 1)

Câu 30: Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50 m mới có nướC, Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?

A, 5250 000 đồng

B, 10125 000 đồng

C, 4245 000 đồng

D, 4000 000 đồng

Câu 31 đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn toán hà nội: Cho hàm số y = f (x). Hàm số y = f '(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f (x2 ) đồng biến trên khoảng

DOWNLOAD FULL ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT TẠI ĐÂY

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: