Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý - lời giải chi tiết

07/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý - lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý có kèm đáp án chi tiết dành cho học sinh lớp 12 

Đề minh họa 2020 lần 1 full 8 môn kèm lời giải chi tiết

Đề minh họa 2020 lần 2 full 8 môn kèm lời giải chi tiết

Nhận sách CC Thần tốc luyện đề ôn thi Đại học FREE TẠI ĐÂY 

Gợi ý chọn tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 full 8 môn 

Đồng giá 99k/ cuốn CC Thần tốc luyện đề 2020 - Bộ 45 đề thi chuẩn cấu trúc Bộ Giáo dục có đáp án chi tiết 

Đồng giá 168k/ cuốn Bí quyết chinh phục điểm cao kì thi THPT Quốc gia -> bộ sách NÂNG CAO ôn TỰ LUẬN thi Bách Khoa, Ngoại thương

Đột phá 8+ kì thi THPT Quốc gia: Trọn bộ kiến thức + dạng bài mẫu xuyên suốt 3 năm THPT

Ôn luyện kì thi THPT Quốc gia

Infographic kì thi THPT Quốc gia

1, đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn vật lý – phần 1

 Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

A, độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.

B, độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốC,

C, độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

D, độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 2 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý. Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì

A, Lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.

B, Lực điện của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.

C, Từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.

D, Vì lực hướng tâm do Trái Đất quay quanh Mặt Trời.

Câu 3. Đặt điện áp u = U0cos (ωt + φu) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch i = I0cos(ωt + φi). Khi ω2LC = 1 thì

A, φu < φi

B, I0R < U0.

C, φu > φi

D, I0R = U0.

Câu 4. Khi có sóng dừng trên dây khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là:

A, một bước sóng.

B, một phần ba bước sóng.

C, một nửa bước sóng.

D, một phần tư bước sóng.

Câu 5 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý. Muối ăn (NaCl) kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng.

A, Trong muối ăn kết tinh có nhiều ion dương tự do

B, Trong muối ăn kết tinh có nhiều ion âm tự do.

C, Trong muối ăn kết tinh có nhiều electron tự do.

D, Trong muối ăn kết tinh hầu như không có ion và electron tự do.

Câu 6: 

Câu 7. Các lực lạ bên trong nguồn điện không có tác dụng

A, tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

B, tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện.

C, tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện.

D, làm các điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.

Câu 8 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý. Trong quang phổ vạch phát xạ của hidro ở vùng nhìn thấy không có vạch

A, màu da cam.

B, màu đỏ.

C, màu chàm.

D, màu tím.

Câu 9:

Câu 10. Hiện tượng nào cần điều kiện nhiệt độ cao?

A, phóng xạ. B, phân hạch.

C, nhiệt hạch. D, quang hóa

2, đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn vật lý – phần 2

Câu 11. Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ bằng 5 cm. Quãng đường vật đi được trong 2,5T là

A, 10 cm. B, 50 cm. C, 45 cm. D, 25 cm.

Câu 12. Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2= 10cos(2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

A, 0,25π. B, 1,25π. C, 0,50π. D, 0,75π.

Câu 13 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý. Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với tốc độ 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc

A, π/2. B, π. C, 2π. D, π/3.

Câu 14. Ở mặt nước, có hai nguồn kêt hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos20πt (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là

A, 4 mm. B, 2 mm. C, 1 mm. D, 0 mm

Câu 15: 

Câu 16. Đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/2) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là i = I0sin(ωt + 2π/3). Biết U0, I0 và w không đổi. Hệ thức đúng là

A, R = 3ωL.

B, ωL = 3R.

C, R = căn 3 ωL.

D, ωL = căn 3 R.

Câu 17 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý. Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là H. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây. Nếu công suất truyền tải giảm k lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là

A, 1 – (1 – H)k2

B, 1 – (1 – H)k.

C, 1 – (1 – H)/k.

D, 1 – (1 – H)/k2

Câu 18. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là

A, 6i. B, 3i. C, 5i. D, 4i.

Câu 19. Trong các tia sau, tia nào được ứng dụng để chụp ảnh Trái Đất từ vệ tinh?

A, tia hồng ngoại. B, tia X. C, tia tử ngoại. D, tia gama

3, đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn vật lý – phần 3

Câu 20. Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một êlectron hấp thụ phôtôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng K của nó. Nếu tàn số của bức xạ chiếu tới là 2f thì động năng của êlectron quang điện đó là

A, K – A,

B, K + A,

C, 2K – A,

D, 2K + A,

Câu 21 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý. Hiện tượng phóng xạ

A, có thể điều khiển đượC,

B, là hiện tượng các hạt nhân nhẹ kết hợp với nhau.

C, là hiện tượng các hạt nhân nặng hấp thụ nơtron để phân rã thành các hạt khác

D, là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

Câu 22: 

Câu 23. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc nối tiếp với một tụ xoay C, Tụ xoay có điện dung thay đổi từ 1/23 (pF) đến 0,5 (pF). Nhờ vậy mạch thu có thể thu được các sóng có bước sóng từ λ đến 2,5λ. Xác định C0.

A, 0,25 (pF). B, 0,5 (pF). C, 10 (pF). D, 0,3 (pF).

Câu 24. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với ba bức xạ đơn sắc thì khoảng vân lần lượt là: 0,48 (mm); 0,54 (mm) và 0,64 (mm). Bề rộng trường giao thoa trên màn là 35 mm. Số vạch sáng cùng

màu với vạch sáng trung tâm (kể cả vạch sáng trung tâm) là

A, 3 B, 4 C, 5 D, 6

Câu 25 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý. Dùng chùm tia laze có công suất P = 10 W để nấu chảy khối thép có khối lượng 1 kg. Nhiệt độ ban đầu của khối thép t0 = 300, nhiệt dung riêng của thép c = 448J/kg.độ, nhiệt nóng chảy của thép L = 270 kJ/ kg ,điểm nóng chảy của thép Tc = 15350C, Coi rằng không bị mất nhiệt lượng ra môi trường. Thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép là

A, 26 h. B, 0,94 h. C, 100 h. D, 94 h.

Câu 26. Thí nghiệm giao thoa I-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,75 μm, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn D = 2 m. Tại thời điểm t = 0, truyền cho màn một vận tốc ban đầu hướng về phía hai khe để màn dao động điều hòa với chu kì 3 s với biên độ 40 cm. Thời gian từ lúc màn dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm b = 19,8 mm cho vân sáng lần thứ 11 là

A, 1,75 s. B, 2,25 s. C, 1,06 s. D, 2,96 s.

4, đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn vật lý – phần 4

Câu 27. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,56 μm, λ2 = 154/225 μm và λ3 = 0,72 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân tối liên tiếp, số vạch sáng quan sát được là

A, 237. B, 257. C, 143. D, 123.

Câu 28 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý: 

Câu 29: 

Câu 30. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra hai ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,64 μm (màu đỏ), λ2 = 0,48 μm (màu lam) thì tại M, N và P trên màn là ba vị trí liên tiếp trên màn có vạch sáng cùng màu với màu của vân trung tâm. Nếu giao thoa thực hiện lần lượt với các ánh sáng λ1, λ2 thì số vân sáng trên đoạn MP lần lượt là x và y. Chọn đáp số đúng.

A, x = 9 và y = 7.

B, x = 7 và y = 9.

C, x = 10 và y = 13.

D, x = 13 và y = 9.

Câu 31. Trên một sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 0,6 cm. Trên dây có hai điểm A và B cách nhau 2,05 cm, tại A là một bụng sóng. Số nút sóng trên đoạn dây AB là

A, 8 B, 7 C, 6 D, 4

Câu 32 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý. Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần 40 (Ω), độ tự cảm L = 0,7/π (H), tụ điện có điện dung 0,1/π (mF) và một biến trở R. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định 120 V – 50 Hz. Khi thay đổi R thì công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị cực đại là

A, 160 (W). B, 144 (W). C, 80 (W). D, 103 (W).

Câu 33. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật khối lượng 0,5 kg, độ cứng của lò xo 100 N/m. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Lấy g = 10 m/s2. Khi vật có li độ + 2 cm, lực tác dụng của lò xo vào điểm treo có độ lớn

A, 3 N và hướng xuống.

B, 3 N và hướng lên.

C, 7 N và hướng lên.

D, 7 N và hướng xuống.

5, đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn vật lý – Đáp án chi tiết

Đáp án chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Vật lý

Câu 1 -> 5: D - C - D - C - D

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: