Chữa chi tiết 2 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học đợt 1

29/04/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Chữa chi tiết 2 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học đợt 1

Môn Sinh học là môn thi quan trọng không kém gì Toán và Hóa học với các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các trường Đại học Y Dược. Dưới đây là tổng hợp bộ đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học có đáp án chi tiết dành cho 2k3 ôn tập. Link tải đề thi bản PDF ở cuối mỗi phần em nhé.

Tải thêm đề thi thử môn Sinh học tại đây và đề thi 7 môn khác ôn thi THPT Quốc gia 2021 tại đây

đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học

1, Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học trường THPT Hồng Lĩnh

Câu 1: Bào quan thực hiện quá trình quang hợp là

A, Ty thể           B, Lục lạp

C, Lá                D, Diệp lục

Câu 2 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học: Thực vật thuộc nhóm C3 gồm:

A,   Thuốc bỏng     B, Cỏ lồng vực

C, Đậu                   D, Thanh long

Câu 3: Nhóm thú ăn thực vật nào dưới đây có dạ dày 4 ngăn?

A, Chuột           B, Ngựa

C, Thỏ               D, Dê

Câu 4 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?

A, Mực ống       B, Giun đốt

C, Bò sát            D, Châu chấu

Câu 5: Một gen có chiều dài 4080A0 có tổng số nuclêôtit là

A, 3600         B, 3000

C, 2400          D, 4200

Câu 6: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là

A, tARN.        B, mARN.

C, rARN.        D, ADN.

Câu 7 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học: Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử là

A, prôtêin.       B, Axit nucleic

C, ARN            D, ADN.

Câu 8: Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, vùng khởi động được kí hiệu là:

A, O (operator).               B, P (promoter).

C, Z, Y, A,     D, R.

Câu 9: Trong mô hình cấu trúc của Ôpêron Lac, gen điều hòa là nơi

A, Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúC,

B, ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

C, Protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã.

D, Mang thông tin qui định cấu trúc protein ức chế.

Câu 10 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học: Ở sinh vật nhân thực axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là

A, pheninalanin               B, metiônin

C, foocmin mêtiônin                D, glutamin

Câu 11: Đột biến cấu trúc NST thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản của sinh vật thuộc đột biến

A, mất đoạn nhỏ.     B, đảo đoạn.

C, lặp đoạn.              D, chuyển đoạn lớn.

Câu 12: Sự thay đổi số lượng nhiễm sắc thể chỉ liên quan đến một hay một số cặp nhiễm sắc thể gọi là

A, thể lệch bội.          B, đa bội thể lẻ.

C, thể tam bội.           D, thể tứ bội.

Câu 13 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ARN không có loại

A, Ađênin.                        B, Timin(T)

C, Guanin(G). D, Uraxin(U).

Câu 14: Mã di truyền có các bộ ba kết thúc quá trình dịch mã là

A, UAA, UAG, UGA,

B,UUA, UAG, UGA

C,UAA, UGG, UGA

D, AAU, UAG, UGA

Câu 15 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học: Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 20 thì loài này có thể hình thành bao nhiêu loại thể ba khác nhau về bộ NST?

 A, 20                                 B, 40.

C, 10.                                D, 21.

Câu 16: Ở một loài thực vật, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Biết các giao tử tạo ra đều có khả năng thụ tinh. Cho cây 4n có kiểu gen Aaaa giao phấn với cây 4n có kiểu gen aaaa, kết quả phân tính đời lai là

A, 1 đỏ: 1 vàng.               B, 35 đỏ: 1 vàng.

C, 11 đỏ: 1 vàng.             D, 3 đỏ: 1 vàng.

2, Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học trường THPT Lý Thái Tổ

Câu 1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình?

A, Aabb x aaBb và Aa x aa

B, Aabb x aaBb và AaBb  x aabb

C, Aabb x AaBb và AaBb x AaBB

D, Aabb x aabb và Aa x aa

Câu 2 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học. Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tuỳ thuộc vào

A, độ pH của đất.

B, cường độ ánh sáng.

C, nhiệt độ môi trường.

D, hàm lượng phân bón

Câu 3. Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội chẵn?

A, Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n).

B, Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n).

C, Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).

D, Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).

Câu 4 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học Theo nguyên tắc dịch mã, bộ ba đối mã khớp bổ sung với các bộ ba mã sao 5'AUG3' là.

A, 5'XGU3'.               B, 5'XXU3'.

C, 5'GUX3'.               D, 3'UAX5'.

Câu 5. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Phép lai nào sau đây cho đời con có 50% số cây thân cao?

A, Aa × aa.                  B, Aa × AA.

C, AA × aa.                  D, Aa × Aa.

Câu 6. Quá trình nào sau đây sử dụng axit amin làm nguyên liệu?

A, Tổng hợp mARN.   B, Tổng hợp ADN.

C, Tổng hợp protein.   D, Tổng hợp ARN.

Câu 7. Mã bộ ba mở đầu trên mARN là :

A, AAG.                     B, UAA

C, AUG.                      D, UAG.

Câu 8 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học. Một gen có 200T và 400X. Gen có bao nhiêu liên kết hidro?

A, 1600.                     B, 800.

C, 1900.                       D, 2100.

Câu 9. Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông màu đen. Giải thích nào sau đây không đúng?

A, Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân

B, Nhiệt độ thấp enzim điều hoà tổng hợp mêlanin hoạt động nên các tế bào vùng đầu mút tổng hợp được mêlanin làm lông đen.

C, Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân

D, Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.

Câu 10 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học. Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng?

A, 0,1 AA: 0,5 Aa: 0,4 aa.

B, 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa.

C, 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa.

D, 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa.

Câu 11. Tần số tương đối các alen của một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen  0,81 AA + 0,18 Aa + 0,01 aa là

A, 0,7A; 0,3a.             B, 0,9A; 0,1a.

C, 0,3 A; 0,7a.             D, 0,4A; 0,6a.

CC Thần tốc luyện đề 2021 môn Sinh học: Bộ 24 đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Sinh cực chất

CC Thần tốc luyện đề 2021 môn Sinh học được biên soạn với lộ trình chuẩn để học sinh có thể ôn tập NGAY TỪ BÂY GIỜ. Lộ trình ôn thi gồm 3 giai đoạn: Khởi động, Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc.

đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học

Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học

Trong phần thứ nhất, các Thầy Cô đã tổng hợp tất cả những lỗi sai cần tránh trong quá trình làm đề thi trắc nghiệm môn Sinh học. Mỗi vấn đề đều kèm thêm ví dụ minh họa, phân tích và chỉ dẫn kĩ lưỡng. Nhờ đó, học sinh sẽ hạn chế được tối đa những lỗi sai này trong đề thi chính thức

Tiếp theo đó là một số lưu ý khi ôn luyện thi môn Sinh học, những hướng dẫn trong việc xây dựng lộ trình, chiến lược ôn thi, cách sắp xếp thời gian ôn tập

Phần thứ hai: Bộ 24 đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học

Cuốn sách có tổng cộng 24 đề đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học với lộ trình 3 giai đoạn là Khởi động, Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc. Trong mỗi chặng, đề thi sẽ có độ khó khác nhau phù hợp với lộ trình ôn thi; giúp học sinh từng bước củng cố kiến thức, luyện kĩ năng giải đề, từ đó nâng cao điểm số.

Toàn bộ 24 đề thi đều được nhóm Thầy Cô biên soạn dựa trên cấu trúc đề thi cũng như ma trận của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Phần thứ ba: Đáp án và lời giải chi tiết 

Phần đáp án gồm có 2 dạng: đề có lời giải trong sách và đề được chữa bằng video bài giảng. Toàn bộ 24 đề thi đều có đáp án chi tiết

Đề có lời giải chi tiết từng câu trong sách

Để học sinh có thể hiểu bản chất, toàn bộ đề thi sẽ được chữa chi tiết từng bước giải như một đề thi tự luận. Những câu lý thuyết cũng sẽ được phân tích chi tiết. Bên cạnh đó, những câu có thể giải nhanh, giải bằng mẹo, nhọ tác giả sẽ hướng dẫn cả những đáp án theo hướng tối giản, giúp học sinh tăng tốc độ giải đề, tiết kiệm thời gian làm bài

đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn sinh học

Đề được chữa bằng video bài giảng

Bên cạnh bảng đáp án cho tất cả 40 câu trong đề thi, mỗi đề thi Sinh học đều có kèm theo video chữa đề do các Thầy Cô giáo giảng. Video chữa đề sẽ trình bày chi tiết lời giải tự luận của mỗi câu. Học sinh sẽ dễ dàng theo dõi và kiểm tra xem mình đúng hay sai ở đâu.

Phụ lục: Phiếu tô trắc nghiệm

Nhằm giúp học sinh bắt nhịp nhanh chóng với hình thức thi trắc nghiệm, CC Thần tốc luyện đề 2021 môn Sinh học đính kèm 24 tờ phiếu tô trắc nghiệm (tương ứng với 24 đề thi trong sách). Phiếu được thiết kế như phiếu thi chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo. Các em có thể dễ dàng cắt chúng ra và luyện tập làm đề thi ngay trên những tờ phiếu tô trắc nghiệm

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: