Tổng hợp bộ 5 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn toán đợt 1 CÓ ĐÁP ÁN

29/04/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Tổng hợp bộ 5 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn toán đợt 1 CÓ ĐÁP ÁN

Kết thúc học kì 1 cũng là lúc các trường THPT trên các nước tổ chức các kì thi thử THPT. CCBOOK đã tổng hợp bộ 5 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán dành cho 2k3. Các em tải xuống đề thi (bản PDF) ở cuối mỗi mục nhé. Theo dõi CCBOOK để update thêm thật nhiều đề thi thử môn toán tại đây

Ngoài ra, đặt sách CC Thần tốc luyện đề 2021 để sở hữu bộ đề thi chuẩn mực theo lộ trình 3 giai đoạn giúp em chinh phục điểm 9, 10 thi THPT Quốc gia nhé

1, Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn toán - THPT Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Câu 1:  Số đỉnh của một khối lăng trụ tam giác là
A. 9. B. 3. C. 6. D. 12.

Câu 3 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1 .
B. Hàm số có đúng một cực trị.
C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1.

Câu 5: Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B = 6 và chiều cao h = 3. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A. 18. B. 54. C. 36. D. 2.

Câu 18 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán: Cho cấp số nhân (un) với u1 = 2 và u2 = 8. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
A. 6 . B. 4. C. 6. D. 1/2.

Câu 20: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?
A. 12. B. 81. C. 24. D. 64

Câu 25: Cho khối chóp ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Đường thẳng GE song song với đường thẳng CD.
B. Đường thẳng GE cắt đường thẳng CD.
C. Đường thẳng GE và đường thẳng AD cắt nhau.
D. Đường thẳng GE và đường thẳng CD chéo nhau.

Câu 40 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán: Anh Thưởng dự định sử dụng hết 4m2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

LINK TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

2, Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn toán - THPT Yên Dũng Bắc Giang

Câu 21. Cho tứ diện O.ABC với OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = 3a, OB = OC = 2a. Thể tích V của khối tứ diện đó là

Câu 26 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán. Một lớp học có 30 bạn học sinh, trong đó có 3 cán sự lớp. Hỏi có bao nhiêu cách cử 4 bạn đi dự đại hội đoàn trường sao cho trong 4 học sinh đó có ít nhất một cán sự lớp
A. 9855. B. 27405 . C. 8775. D. 657720

Câu 28. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Giá trị lớn nhất của hàm số trên tập số thực bằng 0.
B. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0.
C. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0.
D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập số thực bằng -1/6

Câu 37 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán

Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm

Câu 39. Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình vuông và có mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác SAB
là tam giác đều. Gọi I và E lần lượt là trung điểm của cạnh
AB và BC; H là hình chiếu vuông góc của I lên cạnh SC. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Mặt phẳng SIC vuông góc với mặt phẳng SDE
B. Mặt phẳng SAI vuông góc với mặt phẳng SBC
C. Góc giữa hai mặt phẳng SAB và SIC là góc BIC.
D. Góc giữa hai mặt phẳng SIC và SBC là góc giữa hai đường thẳng IH và BH

LINK TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

3, Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn toán - THPT Lý Thái Tổ Bắc Ninh

Câu 3. Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh?
A. 10 . B. 11. C. 12 . D. 13

Câu 7 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán

Đội văn nghệ của lớp 12A có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh của đội văn nghệ sao cho 2 học sinh có 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ?
A. 35 . B. 20 . C. 12 . D. 70

Câu 15: Một người gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,3%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau ít nhất sau bao nhiêu tháng người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và số tiền lãi) hơn 225 triệu đồng? (Giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra).

Câu 29 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B có AC = 2a. Cạnh SA vuông góc với đáy và SA = 2a. Mặt phẳng (P) đi qua A, vuông góc với cạnh SB tại K và cắt cạnh SC tại H. Gọi V1, V2 lần lượt là thể tích của khối tứ diện SAHK và khối đa diện ABCHK. Tỉ số V2/V1 bằng?

Câu 43

Cho hình trụ có hai đáy là đường tròn tâm O và O’, bán kính đáy bằng chiều cao bằng 4a. Trên đường tròn đáy có tâm O lấy điểm A, D; trên đường tròn tâm O’ lấy điểm B, C sao cho AB song song với CD và AB không cắt OO’. Tính độ dài AD để thể tích khối chóp O’.ABCD đạt giá trị lớn nhất?

LINK TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

4, Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn toán - THPT chuyên Hưng Yên

Câu 1: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 23 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 3.
C. Hàm số có hai điểm cực tiểu. D. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 0

Câu 37: Gọi d là đường thẳng đi qua A(2;0) có hệ số góc m (m > 0) cắt đồ thị (C): y = -x^3 + 6x^2 – 9x + 2 tại ba điểm phân biệt A, B, C. Gọi B’, C’ lần lượt là hình chiếu vuông góc của B, C lên trục tung. Biết rằng hình thang BB’C’C có diện tích bằng 8, giá trị của m thuộc khoảng nào sau đây?

Câu 40 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán: Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức c(t) = t/(t^2 + 1) (mg / L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

Câu 49: Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi X là tập hợp tất cả các tam giác có 3 đỉnh trùng với 3 trong số 18 đỉnh của đa giác đã cho. Chọn 1 tam giác trong tập hợp X. Xác suất để tam giác được chọn là tam giác cân bằng?

LINK TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

5, Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn toán - THPT Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB > AD. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Xét các mệnh đề sau:
(i). SM vuông góc với (ABCD).

(ii). BC vuông góc với (SAB).

(iii). AN vuông góc với (SDM).
Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Câu 6 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?
A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
B. Nếu đường thẳng a và mặt phẳng (P) cùng vuông góc với một mặt phẳng thì a song song với (P) hoặc a nằm trong (P).
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

Câu 15 đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn toán. Hình bát diện đều có bao nhiêu mặt?
A. 6 . B. 9 . C. 4 . D. 8

Câu 43: Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x/(x + 1) mà tiếp tuyến đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân?

LINK TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: