Tuyển tập 7 đề thi thử vào 10 môn toán 2019 có đáp án chi tiết: Long An, Sóc Trăng, Đồng Nai

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Tuyển tập 7 đề thi thử vào 10 môn toán 2019 có đáp án chi tiết: Long An, Sóc Trăng, Đồng Nai

Bộ 7 đề thi thử vào 10 môn toán 2019 các tỉnh Long An, Sóc Trăng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Hòa Bình, Bình Thuận có đáp án chi tiết

Xem thêm trọn bộ 15 đề Toán có đáp án:

Đề thi thử vào 10 môn toán 2020: Bộ 5 đề có kèm đáp án

Bộ 6 đề thi vào 10 môn toán có đáp án chi tiết - ôn thi THPT công lập và Chuyên

Đề thi thử vào lớp 10 môn toán: Bộ 4 đề chuẩn có đáp án chi tiết

 

Đề thi thử vào 10 môn toán 2019 có đáp án chi tiết

1, Đề thi thử vào 10 môn toán 2019 tỉnh Long An

ĐỀ BÀI

Câu I: (1,5 điểm)

Rút gọn các biểu thức sau:

Câu II: (1,5 điểm)

1/ Giải phương trình sau

2/ Giải hệ phương trình sau

Câu III: (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = 2x + 1

1, Vẽ (d). Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d1): y = - x + 7 bằng phép tính

2, Viết phương trình đường thẳng (d’): y = ax + b biết (d’) song song với (d) và cắt trục tung tại điểm F có tung độ là -2

3, Cho hai đường thẳng sau (d2): y = 2x + 2020; (d3): y = -3x +1. Nêu vị trí tương đối của (d) và (d2); (d) và (d3)

Câu IV: (1,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH , biết độ dài AH = 4cm, AB = 6 cm. Tính độ dài BH, BC và tan góc ACH

Câu V: (2,5 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB, C là điểm thuộc đường tròn (CA< CB). Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt BC tại D. Vẽ dây AE vuông góc với OD tại F.

a) Chứng minh AC ^ DB và các điểm A, F, C, D cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O)

c) Đường thẳng qua E vuông góc với AB tại K cắt BC tại H. Chứng minh HF //

Câu VI: (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

2, Đề thi thử vào 10 môn toán 2019 tỉnh Hòa Bình

ĐỀ BÀI 

Câu I (2,0 điểm)

a/ Tính biểu thức

b/ Tìm x, biết

Câu II (2,0 điểm)

1/ Tìm giá trị của m để đường thẳng (d): y = x + m đi qua điểm A (1;2). Khi đó hãy vẽ đường thẳng (d) trong hệ trục tọa độ Oxy

2/ Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Biết AB = 6cm, BC = 10cm, tính đọ dài AH và diện tích tam giác ABC

3/ Một người đi xe máy từ A đến B với thời gian và vận tốc đã dự định. Nếu người đó
đi nhanh hơn dự định trong mỗi giờ là 10km thì đến đích sớm hơn dự định là 36 phút. Nếu
người đó đi chậm hơn dự định trong mỗi giờ là 10km thì đến đích muộn hơn dự định là 1 giờ. Tính vận tốc dự định của người đó và chiều dài quãng đường AB

Câu IV (2,0 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB và C là một điểm nằm trên (O) (C khác A, B). Đường phân giác của góc ACB cắt đoạn thẳng AB tại E và cắt (O) tại điểm thứ hai là K.

1/ Chứng minh rằng tam giác KAE đồng dạng với tam giác KCA

2/ Cho đường tròn I đi qua điểm E và tiếp xúc với đường tròn (O) tại tiếp điểm C. Đường tròn I cắt CA, CB tại điểm thứ hai theo thứ tự là M, N. Chứng minh rằng MN song song AB.

Câu V (1,0 điểm): Giải phương trình

ĐÁP ÁN CHI TIẾT           

3, Đề thi thử vào 10 môn toán 2019 tỉnh Hòa Bình (số 2)

ĐỀ BÀI

Câu I (2,0 điểm)

1/ a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm x biết 4x – 6 = 0

2/ Rút gọn biểu thức B = (x + 2)2 – x2

b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x – 3 trong mặt phẳng với tọa độ Oxy

Câu II (2,0 điểm)

1) Giải phương trình x4 – 8x2 – 9 = 0

2) Giải hệ phương trình

Câu III (2,0 điểm)

1) Do cải tiến kỹ thuật nên tổng sản lượng thu hoạch cam nhà bác Minh năm 2017 đạt 180 tấn, tăng 20% so với năm 2016. Hỏi năm 2016 nhà bác Minh thu hoạch được bao nhiêu tấn cam?

2) Cho hình chữ nhật ABCD, kẻ AH vuông góc với BD tại H, đường thẳng AH cắt
DC tại E. Biết AH = 4cm, HE = 2cm. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD

Câu IV (2,0 điểm) Cho đường tròn (O;R) đường kính AB, một dây CD cắt đoạn thẳng AB tại E, tiếp tuyến của (O) tại B cắt tia AC, AD lần lượt tại M và N

1) Chứng minh rằng góc ACD = góc AMN

2) Chứng minh rằng AC + AD + AM + AN > 8R

Câu V (2,0 điểm)

1) giải phương trình

2) Cho x, y là các số không âm thỏa mãn x + y = 4

Chứng minh rằng x2y2 (x2 +y2) ≤ 128

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

4, đề thi thử vào 10 môn toán 2019 tỉnh Khánh Hòa

ĐỀ BÀI

Câu 1: a) Tìm điều kiện của x biểu thức sau có nghĩa: A =

b) Tính:

Câu 2: Giải phương trình và bất phương trình sau:

a) (x-3)2 = 4

Câu 3: Cho phương trình ẩn x: x2 – 2mx - 1 = 0 (1)

a) Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x1 và x2.

b) Tìm các giá trị của m để: x12 + x22 – x1x2 = 7.

Câu 4: Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB (CD không đi qua tâm O). Trên tia đối của tia BA lấy điểm S; SC cắt (O; R) tại điểm thứ hai là M.

b) Gọi H là giao điểm của MA và BC; K là giao điểm của MD và AB. Chứng minh BMHK là tứ giác nội tiếp và HK // CD.

c) Chứng minh: OK.OS = R2

Câu 5: Giải hệ phương trình

(1) x3 + 1 = 2y

(2) y3 + 1 = 2x

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

5, Đề thi thử vào 10 môn toán 2019 tỉnh Bình Thuận

ĐỀ BÀI

Câu 1: a) Giải hệ phương trình

(1) 2x + y = 5

(2) x – 3y = -1

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình: 3x2 – x – 2 = 0. Tính giá trị biểu thức: P = 1+ 1/ x1 + 1/ x2

Câu 2:

Câu 3: Cho phương trình ẩn x: x2 – x + 1 + m = 0 (1)

a) Giải phương trình đã cho với m = 0.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: x1x2.(x1x2 – 2) = 3( x1 + x2).

Câu 4: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và tia tiếp tuyến Ax cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên Ax kẻ tiếp tuyến thứ hai MC với nửa đường tròn (C là tiếp điểm). AC cắt OM tại E; MB cắt nửa đường tròn (O) tại D (D khác B).

a) Chứng minh: AMCO và AMDE là các tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh góc ADE = góc ACO

c) Vẽ CH vuông góc với AB (H AB). Chứng minh rằng MB đi qua trung điểm của CH.

Câu 5: Cho các số a, b, c . Chứng minh rằng:   a + b2 + c3 – ab – bc – ca  1.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

6, Đề thi thử vào 10 môn toán 2019 tỉnh Sóc Trăng

ĐỀ BÀI

Câu 1: a) Cho hàm số. Tính giá trị của hàm số khi x

b) Tìm m để đường thẳng y = 2x – 1 và đường thẳng y = 3x + m cắt nhau tại một điểm nằm trên trục hoành.

Câu 2 : a) Rút gọn biểu thức A

b) Giải phương trình

Câu  3: Cho hệ phương trình

(1) 3x – y = 2m – 1

(2) x + 2y = 3m + 2

a) Giải hệ phương trình đã cho khi m = 1.

b) Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x; y) thỏa mãn: x2 + y2 = 10.

Câu 4: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng OA, điểm N thuộc nửa đường tròn (O). Từ A và B vẽ các tiếp tuyến Ax và By. Đường thẳng qua N và vuông góc với NM cắt Ax, By thứ tự tại C và D.

a) Chứng minh ACNM và BDNM là các tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh ∆ANB đồng dạng với ∆CMD.

c) Gọi I là giao điểm của AN và CM, K là giao điểm của BN và DM. Chứng minh IK //AB.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

7, Đề thi thử vào 10 môn toán 2019 tỉnh Đồng Nai

ĐỀ BÀI

Câu 3: Một xí nghiệp sản xuất được 120 sản phẩm loại I và 120 sản phẩm loại II  trong  thời gian 7 giờ. Mỗi giờ sản xuất được số sản phẩm loại I ít hơn số sản phẩm loại II là 10 sản phẩm. Hỏi mỗi giờ xí nghiệp sản xuất được bao nhiêu sản phẩm mỗi loại.

Câu 4: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ AC, AD thứ tự là đường kính  của hai đường tròn (O) và (O’)

a) Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng.

b) Đường thẳng AC cắt đường tròn (O’) tại E; đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại F (E, F khác A). Chứng minh 4 điểm C, D, E, F cùng nằm trên một đường tròn.

c) Một đường thẳng d thay đổi luôn đi qua A cắt (O) và (O’) thứ tự tại M và N. Xác định vị trí của d để CM + DN đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5: Cho hai số x, y thỏa mãn đẳng thức. Tính x, y

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

 

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: