6 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội có đáp án: cập nhật T6/ 2020

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
6 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội có đáp án: cập nhật T6/ 2020

Tổng hợp bộ 6 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội đợt thi thử cuối tháng 6 (22/6-30/6) dành cho học sinh lớp 9 ôn tập nước rút. Các em làm đề rồi so sánh với đáp án để ước tính điểm số của mình nhé

 

Bộ đề thi thử vào 10 môn toán hà nội có đáp án tuyển chọn từ các trường THCS, THPT lớn

1, Đề thi thử vào 10 môn toán hà nội 2020 trường THCS Thành Công – đã cập nhật đáp án

Bài I

Bài II đề thi thử vào 10 môn toán hà nội (2 điểm)

1, Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc sau 12 ngày thì hoàn thành. Nếu hai đội làm chung trong 3 ngày, sau đó đội II đi làm việc khác và đội I làm thêm 7 ngày thì được 7/12 công việc. Hỏi mỗi đội làm một mình thì sau bao lâu hoàn thành công việc?

2, Một dụng cụ làm bằng thủy tinh dùng để chứa dung dịch có dạng hình nón với độ dài đường sinh là 15 cm và diện tích xung quanh là 135π cm². Hãy tính thể tích của dụng cụ đó (bỏ qua bề dày của dụng cụ).

Bài III đề thi thử vào 10 môn toán hà nội (2,5 điểm)

1, Cho hệ phương trình

(1) x + 2y = 5

(2) mx + y = 4

a, Giải hệ phương trình khi m = 3

b, Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x: y) thỏa mãn x = |y|.

2, Chứng minh đường thẳng (d): y = mx + m + 1 luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của m.

Bài IV đề thi thử vào 10 môn toán hà nội (3 điểm)

Cho đường tròn (O; R), đường kính AB và CD không vuông góc với nhau sao cho AC < AD. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt AC, AD lần lượt tại E và F.

1, Chứng minh BE.BF = 4R².

2, Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp.

3, Gọi O' là trung điểm của EF, AO' cắt CD tại K. Chứng minh AO' vuông góc với CD và KC/ KD = BF/ BE

Bài V (0,5 điểm) Cho a, b, c > 0 và ab + bc + ca = 1. Chứng minh

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Xem thêm trọn bộ 15 đề Toán có đáp án:

Đề thi thử vào 10 môn toán 2020: Bộ 5 đề có kèm đáp án

Bộ 6 đề thi vào 10 môn toán có đáp án chi tiết - ôn thi THPT công lập và Chuyên

Đề thi thử vào lớp 10 môn toán: Bộ 4 đề chuẩn có đáp án chi tiết

2, Đề thi thử vào 10 môn toán hà nội 2020 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Câu 1: Cho hai hàm số y = 3x2 và y = -x2

Hàm số nào

a/ Đồng biến khi x > 0? Vì sao

b/ Nghịch biến khi x > 0? Vì sao

Câu 2 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội:

1/ Cho phương trình ẩn x: ax2 + bx + c = 0 (1)

a/ Với điều kiện nào của hệ số a thì phương trình (1) là phương trình bậc hai một ẩn

b/ Viết công thức tính delta của phương trình bậc hai nói trên

2/ Cho phương trình x3 – 3x + 2 = 0 (2)

a/ Xác định các hệ số a, b, c của phương trình (2)

b/ Giải phương trình (2)

Câu 3 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội:  Cho phương trình ẩn x: x3 + 2x + m – 1 = 0 (1), với m là tham số

a/ Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm

b/ Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện

(2 – x1) (2 – x2) = 0

Câu 4: (1,0 điểm) Trên quãng đường từ A đến B dài 50km. Bạn Bình dự định đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi. Khi đi được 2 giờ, Bình dừng lại 30 phút để nghỉ. Để đến B đúng thời gian định, Bình phải tăng vận tốc thêm 2km/h trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc dự định lúc đầu của Bình.

Câu 5: (3,0 điểm)

1, Xích Đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ dài khoảng 40000km. Tính bán kính của Trái Đất (lấy pi = 3,14, làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

2, Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính BC = 2R, lấy điểm A trên nửa đường tròn ấy cho BA = R. Lấy M là một điểm trên cung AC (M khác A và C). Dây BM cắt dây AC tại I, Tia BA cắt tia CM tại D.

a) Chứng minh AIMD là tứ giác nội tiếp.

b) Tính góc ADI.

Câu 6 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội: (1,0 điểm)

a) Viết công thức tính thể tích của một hình trụ có bán kính đáy là 7 và chiều cao là h

b) Một lon sữa dạng hình trụ có bán kính đáy là 5cm và chiều cao là 15cm. Tính thể của lon sữa đó. (lấy 1 = 3,14).

3, Đề thi thử vào 10 môn toán hà nội 2020 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội

Câu 1 (1,0 điểm): Cho biểu thức A. Tìm căn bậc hai của biểu thức A

Câu 2 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội (1,0 điểm): Không sử dụng máy tính cầm tay, giải phương trình sau

Câu 3 (1,0 điểm) Cho hàm số y = (2m – 1) x + 3 (m là tham số thực, m khác -1/2)

a/ tìm m để hàm số nghịch biến trên tập R

b/ tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm A (1; 2)

Câu 4 (1,0 điểm). Tìm a, b để hệ phương trình có nghiệm (x;y) = (-1; 1)

(1) 2ax + 3y = 4

(2) x + by = 1

Câu 5 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội (1,0 điểm)

Cho biểu thức P với a> 0 và a khác 1

Hãy rút gọn P và tính giá trị của biểu thức P khi a + 4 + 2 căn 3

Câu 6 (1,0 điểm). Miếng kim loại thứ nhất nặng 880g, miếng kim loại thứ hai nặng 858g. Thể tích của miếng thứ nhất nhỏ hơn thể tích của miếng thứ hai là 10 cm3 nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất lớn hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 1g/ cm3. Tìm khối lượng riêng của mỗ kim loại

Câu 7 (1,0 điểm) Một hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên. Tính diện tích hình thang biết đáy nhỏ dài 14cm, đáy lớn dài 50cm

Câu 8 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội (1,0 điểm) Cho đường tròn tâm O bán kính 2cm. Một đường thẳng đi qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn và cắt đường tròn tại hai điểm B, C trong đó AB = BC. Kẻ đường kính COD. Tính độ dài AD

Câu 9 (1,0 điểm) Không dùng máy tính cầm tay hoặc bảng giá trị lượng giác, hãy sắp xếp các giá trị lượng giác sau theo thứ tự tăng dần: sin20, cos 20, sin55, cos40, tan70

Câu 10 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội (1,0 điểm) Cho nửa đưởng tròn đường kính AB. Gọi C là một điểm thuộc nửa đưởng tròn. Trên tia AC kéo dài lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên AB lấy điểm E sao cho AE = AC. Biết DE cắt BC tại H và AH cắt nửa đường tròn tại K. Chứng minh rằng

a/ Góc DAH bằng góc BAH

b/ Chứng minh 3 điểm B, K, D thẳng hàng

4, Đề thi thử vào 10 môn toán hà nội 2020 Phòng GD – ĐT Mê Linh

Câu 1: (1,0 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau

Câu 2 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội: (1,5 điểm): Cho biểu thức P với x >0, x khác 9

a, Rút gọn biểu thức P

b, Tìm giá trị của x để P = 1

Câu 3: (2,5 điểm)

Cho đường thẳng (d1): y = x + 2 và đường thẳng (d2): y = (2m2 – m) x + m2 + m (m là tham số)

a, Tìm m để (d1) // (d2)

b, Gọi A là điểm thuộc đường thẳng (d1) có hoành độ x = 2. Viết phương trình đường thẳng (d3) đi qua A vuông góc với (d1)

c, (*) Khi (d1) // (d2). Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng (d1), (d2)

d, (*) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d1) và tính diện tích tam giác OMN với M, N lần lượt là giao điểm của (d1) với các trục tọa độ Ox, Oy

Câu 4 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội (2,0 điểm) Cho phương trình x2 – 2x + m – 3 = 0 (1) với m là tham số

a, Giải phương trình (1) khi m = 0

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x12 + 12 = 2x2 – x1 x2

câu 5: (3,0 điểm). Cho (O) đường kính AB = 2R, C là trung điểm của OA và dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là điểm tùy ý trên dây cung nhỏ BM (K khác B, M). H là giao điểm của AK và MN.

a, Chứng minh rằng BCHK là tứ giác nội tiếp

b, Chứng minh rằng AH. AK = AM2

c, (*) Xác định vị trí của điểm K để KM + KN + KB đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó

5, Đề thi thử vào 10 môn toán hà nội năm 2020 trường THCS Đức Giang

Câu 1:

a, Tính A với x = 16

b, Rút gọn B

c, Tìm các số thực x để P = A : B là số nguyên

Câu 2 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội: (2,5 điểm)

1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Một xe du lịch đi từ tỉnh A đến tỉnh B dài 480 km với một vận tốc dự định. Nhưng sau khi đi được 2 giờ với vận tốc dự định thì xe bị hỏng nên dừng lại nghỉ để sửa chữa 30 phút sau đó xe đi trên quãng đường còn lại với vận tốc tăng thêm 20km/h nữa. Nên đã đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Tính vận tốc dự định của xe.

2) Một thùng đựng nước hình trụ có đường kính đáy 20 cm, có chiều cao gấp đôi đường kính dày, Hỏi thùng đựng đầy được bao nhiêu lít nước

Câu 3: (2 điểm)

1, giải hệ phương trình

2, Cho hàm số y = ½ x2 (P)

a, Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì đường thẳng (d): y = (m-4)x + m + 1 và parabol (P) luôn cắt nhau tại 2 điểm phân biệt

b, Gọi y1, y2 là tung độ giao điểm của hai đồ thị (d) và (P). Tìm m để y1 + y2 đạt giá trị cực tiểu

Câu 4 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội: Cho đường tròn (O) đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 2/3 AO. Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng M, N và B. Nối AC cắt MN tại E

a/ Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp đường tròn

b/ Chứng minh tam giác AME  đồng dạng với tam giác ACM và AM2 = AE.AC

c/ Chứng minh AE.AC – AI.IB = AI2

Câu 5 (0,5 điểm): Giải phương trình

6, đề thi thử vào 10 môn toán hà nội Phòng GDĐT Ứng Hòa

Câu 1 (2 điểm): Giải các phương trình và hệ phương trình sau

a/ 2(x-1)2  = x

b/ Hệ phương trình: (1) x – 2y = 7; (2) 2x + y = 4

Câu 2 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội (2 điểm)

Cho phương trình x2 – mx + m – 1 = 0 (1) (m: tham số)

a/ Giải phương trình (1) với m = - 1

b/ Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m

c/ Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1)

Đặt A = x12 + x22 – 6x1x2. Tìm m để A đạt giá trị nhỏ nhất

Câu 3 (2,5 điểm)

a/ Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 17m và diện tích của mảnh đất là 110m2. Tính các kích thước của mảnh đất đó

b/ Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2 AD quay xung qunah cạnh AD. Tính thể tích hình tạo thành biết AC = căn 5 cm

Câu 4 đề thi thử vào 10 môn toán hà nội: Cho tam giác BAC nhọn nội tiếp (O;R), AB < AC, các đường cao BD, CE

a/ Chứng minh tức giá BEDC nội tiếp

b/ Chứng mình góc EBD = góc ECD

c/ Vẽ đường thẳng xy tiếp xúc (O) tại A. Chứng minh xy song song với ED

d/ Cho góc BAC bằng 60 độ, R = 2 cm. Tính diện tích hình viên phân tạo bởi cung nhỏ BC và day cung đó

 

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: