153 bài dòng điện xoay chiều trong đề thi đại học các năm

17/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
153 bài dòng điện xoay chiều trong đề thi đại học các năm

Dòng điện xoay chiều 12  là một nội dung quan trọng trong chương trình Vật lí 12. Chuyên đề này chiếm nhiều câu hỏi trong đề thi Đại học. Chính vì vậy, CCBook đã tổng hợp lại các câu hỏi dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học các năm để em ôn luyện, đừng quên lưu lại để thực hành cho thật tốt nhé.

 

➡️“Cân tất” 200 câu hỏi trắc nghiệm dòng điện xoay chiều lớp 12

bài tập dòng điện xoay chiều hay và khó

Kiến thức lý thuyết dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học

Dòng điện xoay chiều là một nội dung quan trọng thuộc chương 3 của chương trình Vật lí 12. Trong chuyên đề này các em cần phải nắm chắc kiến thức Lý 12 dòng điện xoay chiều sau:

Chuyên đề 1: Đại cương dòng điện xoay chiều.

Chuyên đề 2: Mạch điện chỉ có một phần tử.

Chuyên đề 3: Mạch R, L, C mắc nối tiếp.

Mạch R, L, C mắc nối tiếp

Chuyên đề 4: Công suất của dòng điện xoay chiều.

Chuyên đề 5: Thay đổi các tham số trong bài toán điện xoay chiều.

Chuyên đề 6: Các loại máy điện.

Tương ứng với từng chuyên đề, sẽ có các công thức dòng điện xoay chiều 12. Cũng như các dạng bài khác nhau. Để hiểu rõ dòng điện xoay chiều là gì? Cũng như để giúp các em nắm chắc kiến thức lý thuyết, các dạng bài này. Các em nên tham khảo thêm trong cuốn sách luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý. Đây được coi là tài liệu ôn thi môn Vật lý chuẩn nhất năm 2019. Bởi vì sách có đủ kiến thức và các dạng bài tập đủ cả 3 lớp 10, 11, 12.

Trên đây là những chuyên đề kiến thức trong chương dòng điện xoay chiều các em cần nắm vững. Dưới đây, CCBook sẽ tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm dòng điện xoay chiều trong đề thi đại học. Tất cả các câu hỏi đều có đáp án để các em so sánh, đối chiếu.

Dòng điện xoay chiều trong đề thi đại học các năm có đáp án

Dòng điện xoay chiều trong đề thi đại học, cao đẳng 2017

Câu 1

Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR , uL , uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là

A.  uR trễ pha π/2 so với  uC .                 B.  uC trễ pha π so với  uL .

C.  uL sớm pha π/2 so với uC.                 D. UR sớm pha π/2 so với uL .

Câu 

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần

A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.

B. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

C. luôn lệch pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

D. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.

Câu 3

Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là

A. 20 V.                      B. 40 V.                     C. 10 V.                      D. 500 V.

Câu 4

Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt với  ω , U0  không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng

A.    140 V.                   B. 220 V.                    C. 100 V.                    D. 260 V.

Câu 5

Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0sin (ωt +π/6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0sin(ωt - π/3) . Đoạn mạch AB chứa

A. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần).              B. điện trở thuần.

C. tụ điện.                                                       D. cuộn dây có điện trở thuần.

Câu 6

Lần lượt đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 5√2sin(ωt)với  ω không đổi vào hai đầu mỗi phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì dòng điện qua mỗi phần tử trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50 mA. Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là

A.  Ω 3 100 .                B. 100 Ω.                   C.  Ω 2 100 .               D. 300 Ω.

Câu 7

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, trong đó R, L và C có giá trị không đổi. Đặt vào  hai đầu đoạn mạch trên hiệu điện thế u = U0sinωt, với ω có giá trị thay đổi còn  U0  không đổi. Khi ω = ω1 = 200π rad/s hoặc ω = ω2 =  50π rad/s thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì tần số ω bằng

A. 100 π  rad/s.          B. 40 π  rad/s.                          C. 125 π  rad/s.            D. 250 π  rad/s.

Câu 8

Đặt hiệu điện thế u = 125√2sin100πt(V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm  L = 0,4/π H  và  ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Biết ampe kế có điện trở không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là

A. 2,0 A.                    B. 2,5 A.                     C. 3,5 A.                     D. 1,8 A.

Câu 9

Đặt vào hai  đầu  đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu  điện thế xoay chiều u=U0 sinωt.  Kí hiệu UR , UL , UC tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu  C L UR = UL/2 = Uthì dòng điện qua đoạn mạch

A. trễ pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

B. trễ pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

C. sớm pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

D. sớm pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Các dạng bài tập của dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều trong đề thi đại học năm 2017

Câu 10

Đặt vào hai  đầu  đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu  điện thế xoay chiều u = U0sinωt thì dòng điện trong mạch là i = I sin(ωt + π/6) . Đoạn mạch điện này luôn có

A. ZL < ZC.                B. ZL = ZC.                C. ZL = R.                  D. ZL > ZC.

Câu 11 

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện.

B. sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện.

C. trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện.

D. trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện.

Câu 12

Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?

A.  . 3/ 400s                 B. 1/600 . s                  C. 1/300  . s                 D. 1/1200 . s

Câu 13

Đặt hiệu  điện thế u = U0sinωt (U0 không  đổi) vào hai  đầu  đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.

C. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 14

Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có L = 1/π H. Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha π/4 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là

A. 125 Ω.                    B. 150 Ω.                    C. 75 Ω.                      D. 100 Ω.

Câu 15

Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,85.                       B. 0,5.                                     C. 1.                            D. 1/√2

Câu 16

Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là

A. 2500.                      B. 1100.                      C. 2000.                      D. 2200.

Câu 17

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với 0 < φ < 0,5π) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

A. gồm điện trở thuần và tụ điện.

B. chỉ có cuộn cảm.

C. gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện.

D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần).

Câu 18

Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm

A.  1/300s và  2/300. s                                    B.1/400 s và  2/400. s

C. 1/500 s và  3/500. S                                   D. 1/600 s và  5/600. s

dòng điện xoay chiều luyện thi đại học

Câu 19

Đặt hiệu điện thế  u = 100√2sin 100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và  L = 1/π. H Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 100 W.                   B. 200 W.                    C. 250 W.                    D. 350 W.

➡️Bộ 758 câu hỏi trắc nghiệm thuộc các chuyên đề Vật lý 12

Dòng điện xoay chiều trong đề thi đại học, cao đẳng năm 2018

Câu 20

Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây có điện trở trong r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế  u = U√2sinωt  (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch là khác nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là

A. U2/(R + r).                          B. (r + R ) I2.              C. I2R.                                     D. UI.

Câu 21

Khi đặt hiệu điện thế u = U0 sinωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30 V, 120 V và 80 V. Giá trị của U0 bằng

A. 50 V.                      B. 30 V.                      C. 50√ 2  V.                D. 30 √2  V.

Câu 22

Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần 100  Ω , cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L=1/(10π) và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện hiệu điện thế u = 200 √2sin100π t (V). Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng

A. 200 V.                    B. 100√2  V.               C. 50√2  V.                D. 50 V

Câu 23

Dòng điện có dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là

A. 10 W.                        B. 9 W.                          C. 7 W.                          D. 5 W.

Câu24

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế giữa hai đầu

A. đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

B. cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

C. cuộn dây luôn vuông pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

D. tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

25

Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở thuần một hiệu điện thế xoay chiều thì cảm kháng của cuộn dây bằng√3 lần giá trị của điện trở thuần. Pha của dòng điện trong đoạn mạch so với pha hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là

A. chậm hơn góc π/3     B. nhanh hơn góc π/3  . C. nhanh hơn góc π/6    .       D. chậm hơn góc π/6 .

Câu 26

Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở thuần. Nếu đặt hiệu điện thế u = 15√2sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 5 V. Khi đó, hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng

A. 5√2  V.                    B. 5 √3 V.                    C. 10 √2  V.                   D. 10√3 V.

Câu 27:

 Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thếu = 100√2sin100π t (V) thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng

A. 10 V.                      B. 20 V.                      C. 50 V.                      D. 500 V

Câu 28:

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị1/(2π√(LC))

A. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

C. dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn

Dòng điện xoay chiều trong đề thi đại học năm 2018

Câu 29:

Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng  lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là

A. 0.                              B. .                              C. .                              D. .

Câu 30:

Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha  so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là

A. R2 = ZC(ZL – ZC).     B. R2 = ZC(ZC – ZL).       C. R2 = ZL(ZC – ZL).         D. R2 = ZL(ZL – ZC).

Câu 31:

Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là:

Dòng điện xoay chiều trong đề thi đại học

Trên đây là tổng hợp 153 câu hỏi trắc nghiệm dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học các năm. Các câu hỏi đều có đáp án để các em so sánh, đối chiếu. Đừng quên lưu lại bài viết để ôn luyện cho thật tốt nha!

Ôn hết kiến thức dòng điện xoay chiều luyện thi đại học qua tài liệu chuẩn

Kì thi THPTQG 2019 các em sẽ phải thi kiến thức của cả 3 lớp 10, 11, 12. Khối lượng kiến thức tăng gấp 3. Trong khi đó thời gian ôn thi lại không thay đổi. Chắc chắn các em sẽ gặp phải rất nhiều áp lực trong quá trình học.

Để giúp các em tiết kiệm 50% thời gian và công sức ôn thi. NXB Đại học Quốc gia Hà NộiCCBook đã phát hành cuốn sách luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lí. Đây được coi là tài liệu ôn thi Vật lí chuẩn nhất năm 2019 dành cho teen 2k1. Không chỉ hệ thống đủ kiến thức và bài tập dòng điện xoay chiều ôn thi đại học. Cuốn sách còn có những ưu điểm có 1-0-2:

Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lí

  • Hệ thống đủ kiến thức Vật lí 3 năm lớp 10, 11,12 trong 1 cuốn sách duy nhất.
  • Đủ các dạng bài tập, phủ hết 4 mức độ có trong đề thi.
  • Rất nhiều phương pháp giải nhanh, mẹo làm bài giúp em tiết kiệm thời gian
 

Chính vì những ưu điểm này. Nên ngay sau khi ra mắt, bộ sách nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ phía các thầy cô và teen 2k1 trên cả nước.

Bộ quà tặng cực khủng trị giá 4 triệu đồng cho 100 bạn đầu tiên

Ngay lúc này, 100 bạn cmt số điện thoại để được tư vấn và đặt sách nhanh nhất sẽ nhận được bộ quà tặng trị giá 4 triệu đồng:

☑ Hệ thống video bài giảng chữa nội dung kiến thức, bài tập khó, chuyên sâu.

Hệ thống video bài giảng bổ trợ
☑ Hệ thống thi thử THPTQG 2019 CCTest, 100% có đáp án chi tiết để em so sánh, đối chiếu.

Hệ thống thi thử THPTQG
☑ Quyền tham gia nhóm giải đáp thắc mắc học tập trên Facebook 27/4.

Nhóm giải đáp học tập trên Facebook

➡️Thuộc lòng công thức Vật lý 12 chương 2 "ăn" chắc điểm cao

Thông tin liên hệ với CCBook - Chuyên sách luyện thi

Ngay bây giờ teen 2k1 hãy CMT SĐT dưới bài viết này hoặc nhắn tin cho fanpage CCBook - Đọc là đỗ bằng cách:

Nhắn tin nhanh nhất: http://m.me/ccbook.vn

Hotline: 024.3399.2266.

Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy - Hà Nội.

Email: [email protected].

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: