21 chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc

18/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
21 chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc

Học ngữ pháp là một điều vô cùng quan trọng trong việc học Tiếng Anh. Với các em bị mất gốc Tiếng Anh, càng phải nắm chắc ngữ pháp. Vì vậy, CCBook - Đọc là đỗ dành tặng các em 21 chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc.

Mất gốc tiếng Anh là gì? Liệu em đã hiểu về mất gốc?

cách học tiếng anh khi mất gốc

21 chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc dưới đây sẽ giúp em nạp kiến thức siêu tốc. Lấp đầy lỗ hổng mất gốc, đạt 5 điểm dễ dàng chỉ trong 7 tuần.

21 chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc

Dưới đây là 21 chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh cho người mất gốc các em cần phải nắm chắc:

1. Chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cho người mất gốc 1: Commas - dấu phẩy

Với những em có kỹ năng viết yếu. Các em thường gặp vấn đề là có quá ít, hay quá nhiều dấu phải trong bài viết. Vì vậy, các em cần phải nhất quán việc sử dụng dấu câu và sự cân bằng trong bài viết của mình.

2. Chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cho người mất gốc 2: Verb tense - Thì của động từ

Có rất nhiều thì ở các dạng quá khứ, hiện tại và tương lai. Các em hãy cẩn thận khi sử dụng chung thì quá khứ đơn cùng thì quá khứ hoàn thành.

Ví dụ:

Thì quá khứ đơn: “I danced all night.”

Thì quá khứ hoàn thành: “I had danced all night.”

3. Chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cho người mất gốc 3: Adjectives vs. Adverbs - Tính từ và trạng từ

Hãy chắc chắn rằng, các em đang dùng tính từ bổ nghĩa cho danh từ và trạng từ bổ nghĩa cho động từ.

Ví dụ: People don’t run quick (adjective); they run quickly (adverb)

4. Chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cho người mất gốc 4: Check your homophones - Kiểm tra các từ đồng âm

Những từ đồng âm chính là những "con quỷ nhỏ". Bởi việc kiểm tra đánh vần không thể bắt được chúng và đôi khi chúng còn qua mắt được người biên tập.

Từ tập hợp những từ đồng âm cơ bản như they’re, their và there đến những từ nâng cao hơn như complement và compliment. Vì thế các em cần đọc lại 1 cách tỉ mỉ và học cách sử dụng phù hợp.

5. Rare or uncommon punctuation marks: Những dấu câu hiếm gặp

Nếu em  định sử dụng những dấu câu như dấu ba chấm (…) hay chấm phẩy (;), hãy dành thời gian để học cách gọi chúng và cách sử dụng chúng hợp lý.

6. Subject-verb agreement: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Dựa trên sự chia động từ, đây là 1 phần đòi hỏi sự tinh tế của những người nói Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 và cho những bạn nhỏ đang học nói Tiếng Anh.

Ví dụ: She have two cats.

Động từ “have” không đi với chủ ngữ “she”. Câu trả lời đúng nên là: She has two cats.

7. Only proper nouns are capitalized: Chỉ có danh từ riêng mới viết hoa chữ cái đầu

Rất nhiều em cho mình sự tự do để viết hoa bất cứ chữ cái nào mà mình cảm thấy quan trọng.

Ví dụ: “The Product is on Sale now” không phải là một câu được viết đúng ngữ pháp.

học tiếng anh cấp tốc cho người mất gốc

8. Verb tense consistency and meticulous editing: Sự nhất quán về thì giữa các động từ

Một câu gốc ở dạng thì quá khứ hoàn thành được chuyển sang dạng quá khứ đơn. Nhưng 1 số từ trong câu lại bị bỏ sót. Và các em sẽ nhận được kết quả như sau:

She went to the store and had shopped for the produce.

Và câu trả lời đúng phải là:

She went to the store and shopped for the produce.

Vì thế các em cần phải chỉnh sửa thật tỉ mỉ để không dẫn đến những sai lầm căn bản.

9. Should’ve, could’ve, would’ve

Đuôi “ve” trong những từ trên không có nghĩa là “of”. Nó là dạng ngắn gọn của từ “have”

Những từ này là dạng rút gọn của:

 • Should have chứ không phải should of
 • Could have chứ không phải could of
 • Would have chứ không phải would of

10. Consistency is key: Tính kiên định là chìa khóa.

Khi viết bài, các em sẽ cảm thấy bị thử thách trong việc làm sao để tạo nên những câu và đoạn văn Tiếng Anh trôi chảy. Hãy luôn luôn kiên định. Giữ một cuốn sổ tay hướng dẫn. Ghi chép các cấu trúc, từ mới bên người sẽ mang lại hiệu quả đáng kể.

11. Use active voice: Sử dụng câu chủ động

Động từ (điều gì đang được làm) đi theo sau chủ ngữ.

Nếu có 1 tân ngữ (người nhận hành động), nó sẽ theo sau động từ.

Công thức như sau: S (subject/ chủ ngữ) + V (verb/ động từ) + O (object/ tân ngữ).

12. Link ideas with a conjunction: Liên kết các câu với nhau nhờ 1 liên từ

Đôi khi các em muốn liên kết 2 câu văn có đủ thành phần S + V + O làm một. Khi các em làm thế thì cần một liên từ (coordinating conjunction)

Các liên từ:

 • For
 • And
 • Nor
 • But
 • Or
 • Yet
 • So

(FANBOYS)

13. Use a comma to connect two 2 ideas as one: Sử dụng dấu phẩy để liên kết 2 ý kiến thành một.

For/And/Nor/But/Or/Yet/So(FANBOYS) được sử dụng khi kết nối 2 ý kiến với nhau thành 1 câu đơn, nhưng đừng quên dấu phẩy.

Ví dụ: I do not walk Mary’s dog, nor do i wash him.

Mary fed her dog, and I drank tea.

14. Use a serial commas in a list: Sử dụng dấu phẩy để tách 3 hay nhiều cụm từ trong 1 câu dài (câu liệt kê)

Serial comma là dấu phẩy cuối cùng trong 1 danh sách. Thường xuất hiện trước từ “and”. Ví dụ serial comma đứng sau từ “dog” trong câu sau:

Pets R Us has lizards, dogs, and birds.

Pets R Us has lizards and frogs, dogs and cats, and parakeets and macaws.

Serial comma đứng trước từ “and” nhưng không phải từ “and” cuối cùng trong câu. Từ “and” chỉ theo sau dấu phẩy bởi vì chúng nghe hay hơn.

Lộ trình học Tiếng Anh cho người mất gốc

15. Use a semicolon to join two ideas: Sử dụng dấu chấm phẩy để kết nối 2 câu với nhau

Nếu em muốn nối 2 câu với nhau nhưng lại không quyết định được. Hoặc không muốn sử dụng một liên từ nào. Hai câu đó có thể trở thành hai câu riêng biệt. Nhưng em nghĩ là chúng có sự liên kết rất chặt chẽ, chúng nên là một. Hãy sử dụng dấu chấm phẩy.

Ví dụ: Mary’s dog is hyperactive; it won’t stop barking or sit still.

My heart is like a cup of Lapsang Souchong tea; it’s bitter and smoky.

16. Use the simple present tense for habitual actions: Sử dụng thì hiện tại đơn cho những hành động quen thuộc, thường lệ

Thì hiện tại đơn là 1 thì mà bạn dùng cho bất cứ hoạt động thường lệ, thói quen nào.

Ví dụ: I don’t walk Mary’s dog.

Mary and I drink tea every Tuesday together.

17. Use the present progressive tense for current action: Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho những hành động đang xảy ra

Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng cho bất cứ điều gì đang diễn ra. Mọi thì tiếp diễn đều dễ nhận ra. Bởi vì động từ của chúng luôn kết thúc với đuôi “ing” và đi kèm với một trợ động từ.

Ví dụ: The barking dogs outside are driving me crazy.

18. Chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc: Add “ed” to verbs for the past tense- Thêm đuôi “ed” cho những động từ ở dạng thì quá khứ

Khi nói về quá khứ, các phải thêm đuôi “ed” vào những động từ nguyên thể để tạo thành động từ ở dạng quá khứ.

Những động từ bất quy tắc đòi hỏi các em phải tinh tế và khéo léo vì chúng có những quy luật riêng.

Ví dụ: Qúa khứ của drink là drank chứ không phải drinked.

19. Chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc 19: Use present perfect for the unfinished past - Sử dụng thì quá khứ hoàn thành cho những hành động đã xảy ra nhưng chưa kết thúc

Khi mọi người nói về những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng vẫn chưa hoàn thành cho đến thời điểm được đặt ra. Các em nên dùng động từ ở dạng quá khứ phân từ và thêm trước nó trợ động từ.

Trợ động từ sẽ là sự chia động từ của từ “to have”

Ví dụ:

I have drunk three cups of Lapsang Souchong tea today.

Mary’s hyperactive dog has bitten me three times so far.

20. Use present perfect progressive for unfinished action and past - Sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn cho hành động chưa hoàn thành và trong quá khứ

Để diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ. Động từ sẽ đi kèm với 2 trợ động từ là “to be” và “to have” rồi chuyển sang dạng quá khứ phân từ.

Ví dụ:

I have been drinking tea all day.

Mary’s dog has been barking like crazy since it was born.

21. Use past perfect for the first of two past actions - Dùng thì quá khứ hoàn thành cho hành động xảy ra trước trong 2 hành động đã xảy ra

Khi 2 hành động xảy ra trong quá khứ. Chúng ta phải đánh dấu đâu là điều xảy ra trước. Hành động xảy ra trước thì động từ của nó sẽ ở dạng quá khứ phân từ và đi kèm với trợ động từ “had”.

Ví dụ: By the time I drank one cup of Lapsang Souchong, Mary’s dog had barked a million times.

I had not yet eaten breakfast when Mary walked her dog.

Trên đây, CCBook đã điểm qua 21 chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc. Các em hãy lưu lại tài liệu học Tiếng Anh cấp tốc để ôn luyện nhé.

Đề cương chi tiết để học Tiếng Anh cấp tốc

Lộ trình học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc

Cuốn sách Easy 5 lộ trình học Tiếng Anh cho người mất gốc theo ngày trong 7 tuần. Phù hợp cho những bạn muốn học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc.

sách phương pháp học tiếng anh cho người mất gốc

Mỗi ngày chỉ cần dành ra 1h để học Tiếng Anh cơ bản cho người mất gốc. Từ không biết gì cũng đạt ít nhất 5 điểm Tiếng Anh.

Lộ trình học tiếng anh cho người mới bắt đầu

 • Kiến thức được trình bày từ dễ đến khó. Tập trung vào kiến thức trọng tâm của cả 3 năm.
 • Câu hỏi có lời giải chi tiết để các bạn MẤT GỐC học được "ngon lành".

cách học ngữ pháp tiếng anh cho người mất gốc

 • Cuốn sách Tiếng Anh dành cho người mất gốc  này còn có bài kiểm tra để em thực hành sau khi đã nắm chắc kiến thức theo từng tuần.

cách tự học tiếng anh cho người mất gốc

 • Lý thuyết được trình bày theo sơ đồ khối giúp em dễ học, dễ hiểu, nhớ lâu.

Sách tự học tiếng anh cấp tốc

 

Cuốn sách Easy 5 của CCBook chính là "tuyệt chiêu" để học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc, đạt điểm 5 dễ dàng chỉ trong 7 tuần.

         

Video giới thiệu về sách Easy 5 của CCBook

Ngay bây giờ teen 2k1 hãy CMT SĐT hoặc nhắn tin cho fanpage của CCBook theo link: http://m.me/ccbook.vnĐể nhận được bộ tài liệu học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc và đặt sách nhanh nhất nhé.

Đừng quên lưu lại 21 chủ đề ngữ pháp học Tiếng Anh cấp tốc cho người mất gốc để ôn luyện nhé.

Cách lấy lại gốc Tiếng Anh bất chấp kiến thức 3 năm

Thông tin liên hệ với CCBook - Chuyên sách luyện thi

Nhắn tin nhanh nhất theo link: http://m.me/ccbook.vn

Hotline: 024.3399.2266

Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy - Hà Nội.

Email: [email protected]

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: