Giải bài tập lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu

11/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
Giải bài tập lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu

Với bộ tài liệu lịch sử 9 bài 1, CCBook sẽ thâu tóm phần kiến thức lý thuyết, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong SGK và cung cấp thêm một số câu hỏi ôn luyện (kèm theo đáp án và gợi ý trả lời) để các em nắm vững kiến thức quan trọng của bài học này.

Kiến thức trọng tâm lịch sử 9 bài 1

Trước khi giải sbt lịch sử 9 bài 1, chúng ta cùng ôn tập lại kiến thức phần lý thuyết; hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua thông tin sau:

Bối cảnh lịch sử và công cuộc khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1945 - những năm 70 của thế kỉ XX)

 • Bối cảnh lịch sử:

+ Hậu quả chiến tranh nặng nề: 27 triệu người chết, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá, 1.710 thành phố và 70.000 làng mạc bị phá hủy, kinh tế phát triển chậm lại sau 10 năm.

+ Bị Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa bao vây về kinh tế và cô lập về chính trị.

Vấn đề cấp thiết lúc này đó là phải phục hồi lại đất nước.

Bối cảnh lịch sử 9 bài 1 

Bối cảnh lịch sử và công cuộc khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

 • Khôi phục kinh tế

+ Nhờ sự đoàn kết, tự lực, tự cường nên công cuộc khôi phục hoàn thành trước hạn 9 tháng.

+ Soạn lịch sử 9 bài 1 ngắn gọn tóm tắt lại một số thành tựu tiêu biểu như sau: Năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73%; nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; Năm 1949 đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phát vỡ thế độc quyền của Mĩ.

 • Xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - 1973)

+ Thực hiện qua các kế hoạch dài hạn, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, khoa học vũ trụ và an ninh quốc phòng.

+ Thành tựu tiêu biểu:

Đến những năm 70 của thế kì XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới, sau Mĩ (nhiều lĩnh vực vượt Mĩ: dầu mỏ, than đá, sắt, thép).

Đi đầu trong chinh phục vũ trụ (phóng thành công vệ tinh nhân tạo và tàu vũ trụ bay quay vòng quanh thế giới)

Đối ngoại thân thiện, tích cực, hữu nghị, giúp đỡ cách mạng nhiều nước

Đây chính là thành trì của hòa bình thế giới.

 • Tác động

+ Chứng minh tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản.

+ Bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Đạt được thế cân bằng về quân sự so với nước Mĩ.

+ Bảo vệ vững chắc chế độ, phát huy được thành quả của chủ nghĩa xã hội.

+ Liên Xô trở thành một cực trong trật tự thế giới hai cực I-an-ta và đã ngăn chặn được những âm mưu, hành động phá hoại của Mĩ.

Những nét chính về các nước dân chủ nhân dân Đông Âu (1945 - những năm 70 của thế kỉ XX)

Trong sách lịch sử 9 bài 1, về các nước dân chủ nhân dân Đông Âu; các em cần nắm được các nội dung sau:

 • Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

+ 1944 - 1945: Được sự giúp đỡ của Liên Xô trong công cuộc truy kích phát xít Đức, nhân dân Đông Âu nổi dậy giành chính quyền, thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân: Ba Lan, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, An-ba-ni, Bun-ga-ri…

+ Riêng nước Đức, do tác động của Chiến tranh lạnh nên năm 1949 có 2 nhà nước ra đời đối lập nhau (Cộng hòa liên bang Đức đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và Cộng hòa Dân chủ Đức đi theo con đường xã hội chủ nghĩa).

 • Chống phá thế lực thù địch trong và ngoài nước.
 • Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.
 • Quốc hữu hóa xí nghiệp lớn của tư bản.
 • Cải cách ruộng đất.
 • Thực hiện quyền tự do dân chủ.
 • Cải thiện đời sống nhân dân.

Các nước Đông Âu đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ra đời ở châu Âu.

 • Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội

+ Xuất phát điểm trong điều kiện khó khăn, phức tạp (cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, các nước đế quốc bao vây, chống phá; bọn phản động trong nước phá hoại cách mạng).

+ Nhiệm vụ: Xóa bỏ giai cấp bóc lột; tập thể hóa nông nghiệp; phát triển công nghiệp hóa; xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại; mở rộng quan hệ đối ngoại.

+ Thành tựu: Nhiều nước trở thành nước công – nông nghiệp. Bộ mặt kinh tế, xã hội của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc.

+ Tác động: Góp phần củng cố sức mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa, vượt qua sự bao vây, chông phá của chủ nghĩa tư bản.

Giải bài tập lịch sử 9 bài 1 trang 7  

Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Giải bài tập lịch sử 9 bài 1 trang 7

Để giúp các em thuận lợi trong quá trình làm bài tập, chúng tôi đã soạn sử 9 bài 1 trả lời câu hỏi. Tất cả các câu hỏi đều được gợi ý chi tiết, các em tham khảo chi tiết qua thông tin dưới đây:

 • Câu 1: Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Gợi ý trả lời:

+ Trong những năm diễn ra Chiến tranh tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Âu bị phát xít Đức chiếm đống và nô dịch tàn bạo. Khi Hồng quân Liên Xô truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

+ Từ 1944 - 1946, dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đã được thành lập ở Đông Âu.

 • Câu 2: Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện nhiệm vụ gì?

Gợi ý trả lời:

Từ năm 1945 - 1949, các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của các mạng dân chủ nhân dân. Đó là:

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước.

+ Thực hiện quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân.

 • Câu 3: Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô (1945 - 1950) đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào?

Gợi ý trả lời:

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô phải chịu những tổn thất nặng nề về người và của.

+ Đầu năm 1946, Đảng và Nhà nước Liên Xô đã đề ra kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế đất nước với kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 - 1950).

+ Kết quả: Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành trước thời hạn 9 tháng. Các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch dự định:

 • Kinh tế: 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% (kế hoạch dự định tăng 48%). Hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng mới đã đi vào hoạt động. Một số ngành sản xuất nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh.
 • Đời sống nhân dân được cải thiện.
 • Khoa học - kỹ thuật phát triển vượt bậc. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

Luyện tập và củng cố lịch sử 9 bài 1

Để củng cố nội dung lịch sử 9 bài 1 sách giáo khoa, các em cần luyện tập thêm một số câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:

Câu 1: Quốc gia nào giữ vai trò trụ cột trong Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)?

A, Liên Xô

B, Việt Nam

C, Trung Quốc

D, Tiệp khắc

Câu 2: Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo là?

A, Mĩ

B, Liên Xô

C, Anh

D, Ấn Độ

Câu 3: Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật?

A, Phóng thành công tên lửa đạn đạo.

B, Chế tạo thành công bom nguyên tử.

C, Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

D, Chế tạo thành công tàu ngầm.

Câu 4: Ngày 8/1/1949 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

A, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập.

C, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập.

D, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ.

Câu 5: Một trong những cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là?

A, Cùng chung mục tiêu tiến lên chủ nghĩa tư bản.

B, Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác –Lê-nin.

C, Cùng chung mục đích đàn áp phong trào cách mạng quốc tế.

D, Đều nhận được sự giúp đỡ, viện trợ của Mĩ và các nước phương Tây.

Câu 6: Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai vì?

A, Các nước phương Tây bao vây, cấm vận.

B, Các thế lực phản động chống phá.

C, Bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

D, Mĩ triển khai “chiến lược toàn cầu”.

Câu 7: Trong giai đoạn 1945 - 1950, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Xô là?

A, Phá thế bị bao vây, cô lập, mở rộng quan hệ đối ngoại.

B, Tiến hành cải tổ để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

C, Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

D, Xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Gợi ý đáp án: 1A, 2B, 3B, 4C, 5B, 6C, 7C.

Tài liệu trên được trích từ sách “Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 9” - Đây là 1 sản phẩm trí tuệ của PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng (Chủ biên); PGS. TS hiện là giảng viên Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Được biên soạn với nội dung bám sát chương trình học SGK, với hệ thống bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kì bám sát chương trình giúp các em thuận lợi trong quá trình ôn luyện; trang bị kiến thức và kỹ năng để các em tự tin chinh phục điểm 9, 10 trong mọi bài kiểm tra trên lớp.

Sách tham khảo lịch sử 9 bài 1  

Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 9 do PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng (Chủ biên)

Sách được ứng dụng INFOGRAPHIC, lý thuyết được trình bày bằng hình ảnh minh họa trực quan giúp các em dễ tiếp cận và ghi nhớ kiến thức. Bên cạnh đó, đi kèm với sách là hệ thống video bài giảng online và sự hỗ trợ giải đáp 24/24 sẽ nâng cao tối đa hiệu quả tự học. Các em có thể tìm hiểu thêm về cuốn sách tham khảo này TẠI ĐÂY.

Trên đây là tài liệu về lịch sử 9 bài 1, hy vọng sẽ hữu ích với các em trong quá trình học. Trong chuyên đề tiếp theo, chúng tôi sẽ tóm tắt và giải bài tập bài 2 trong chương trình lịch sử lớp 9, mời các em chú ý theo dõi.

Để nhận được tư vấn chi tiết về sách tham khảo lịch sử 9, mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CCBook - Đọc là đỗ

Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024.3399.2266

Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: