Sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ giúp ôn thi hiệu quả giai đoạn nước rút

14/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
Sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ giúp ôn thi hiệu quả giai đoạn nước rút

Để giỏi môn Hóa học em cần phải học song hành giữa lý thuyết và bài tập. Tuy nhiên, việc học hiểu và nhớ lâu lý thuyết không phải là việc dễ dàng đối với các sĩ tử. Bởi khối lượng kiến thức để thi THPT Quốc gia là khá lớn. Em hãy đọc bài viết sau của CCBook - Đọc là đỗ nắm trọn sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ giúp ôn thi hiệu quả giai đoạn nước rút.

Sơ đồ tư duy là gì?

Để nắm được sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ. Trước tiên em cần hiểu sơ đồ tư duy là gì? Sơ đồ tư duy hay bản đồ tư duy (Mind Map) là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung, hệ thống hoá một chủ đề.

Sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ là gì? 

Lý thuyết về kim loại kiềm thổ được biểu diễn trên sơ đồ tư duy

Xem thêm: MẸO TỔNG HỢP LÝ THUYẾT ĐẠI HỌC MÔN HÓA CỦA CÁC THỦ KHOA

Học bằng sơ đồ tư duy hiệu quả như thế nào ?

Không chỉ với kiến thức về sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ. Mà cách học bằng sơ đồ tư duy sẽ hiệu quả đối với tất cả các bài học của môn Hóa. Cách học bằng Sơ đồ tư duy thì hàm lượng và nội dung không đổi so với cách học lý thuyết thông thường. Điểm khác biệt chính là sự liên kết giữa các bài học. Việc kết nối môt cách chặt chẽ, logic giữa các bài học sẽ giúp em có một khung kiến thức vững chắc được hệ thống toàn diện và cảm giác nó ngắn gọn và bớt rườm rà hơn.

Các bước xây dựng sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ đầy đủ và chi tiết

Các bước xây dựng sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ đầy đủ và chi tiết 

Các bước xây dựng sơ đồ tư duy về kim loại kiềm thổ đầy đủ và chi tiết

Trước hết để xây dựng được sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ em phải nắm được trọn vẹn nội dung.

Để xây dựng được đầy đủ nội dung em cần chú ý đến những kiến thức trọng tâm sau:

  • Vị trí cấu tạo: Phải bao gồm được vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn. Cũng như cấu tạo và tính chất của kim loại kiềm.
  • Tính chất vật lí: Gồm nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi - Khối lượng riêng - Tính cứng
  • Tính chất hóa học: Tác dụng với phi kim - tác dụng với axit - Nước
  • Ứng dụng và điều chế
  • Một số hợp chất của kim loại kiềm

Trên đây là toàn bộ nội dung về lý thuyết em cần phải xây dựng qua sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ. Để có thể nắm được toàn bộ kiến thức trọng tâm em cũng có thể tham khảo thêm các tài liệu khác như: Sơ đồ tư duy đại cương kim loại. Hoặc sơ đồ tư duy tính chất hóa học của kim loại lớp 12 và sơ đồ tư duy tính chất của kim loại

Xem thêm: 4 BƯỚC TỔNG HỢP LÝ THUYẾT THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỂ “ĂN” ĐIỂM DỄ DÀNG

Các bài tập cần nắm của sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ để giúp em đạt điểm 9,10

Bài tập 1:

Cho từ từ 1 mol HCl vào dung dịch chứa 0,5 mol Na₂CO₃ và 0,5 mol KHCO₃. Thể tích khí thoát ta sau phản ứng là:

A. 22,40 lít                   B. 11,20 lít                  C. 3,36 lít                        D. 16,80 lít

Bài tập 2:

Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,2 mol KHCO₃ và 0,1 mol Na₂CO₃ vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl thu được V lít khí CO₂ (đktc). Giá trị của V là:

A. 4,48                         B. 5,04                              C. 3,36                          D. 6,72

Bài tập 3:

Nung nóng M gam hỗn hợp gồm Al và Fe₃O₄ trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H₂ (đktc). Sục khí CO₂ dư vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 45,6                   B. 48,3                              C. 36,7                          D. 57,0

Bài tập 4:

Khối lượng K₂O cần lấy để hòa tan vào 70,6 gam nước để thu được dung dịch có nồng độ 14%

A. 8,4 gam                     B. 4,8 gam                  C. 4,9 gam                   D. 9,4 gam

Bài tập 5:

Để hòa tan vừa đủ m gam hỗn hợp Al, Al₂O₃ cần dùng 200 ml dung dịch  KOH 2M, phản ứng xong thu được 6,7 lít H₂ (đktc). Giá trị của M là:

A. 25,8                      B. 15,6                          C. 13,2                          D. 19,7

Bài tập 6:

Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 0,896 lít (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức hóa học của muối đem điện phân là:

A. LiCl                         B. KCl                         C. RbCl                          D. NaCl

Sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ - Bài tập 

Những dạng bài tập về kim loại kiềm thổ cần nắm vững

Bài tập 7:

Cho rất từ từ từng giọt 100ml dung dịch HCl 2,5M vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Na₂CO₃. Sau khi dung dịch HCL hết cho dung dịch nước vôi trong dư vào thu được bao nhiêu dam kết tủa?

A. 7,5 gam                   B. 10,0 gam                   C. 5,0 gam           D. 15,0 gam

Bài tập 8:

Thực hiện các thí nghiệm:

A. Thổi CO₂ đến dư vào dung dịch Ca(OH)₂

B. Cho dung dịch Ba(OH)₂ đến dư vào dung dịch Al₂(SO₄)₃

C. Cho K từ từ cho đến dư vào dung dịch AlCl₃

D. Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch Ba(HCO₃)₂

E. Sục khí CO₂ vào dung dịch NaAlO₂

Số thí nghiệm sau khi kết thúc thu được kết tủa là:

A. 2                              B. 3                                      C. 4                                 D. 5

Bài tập 9:

Đốt cháy hoàn toàn m gam photpho trong oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành vào 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,1M vào KOH 0,2M đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng, làm khô các chất thu được 9,448 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 1, 426                    B. 1,085                        C. 1,302                          D. 1,395

Bài tập 10:

Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe₃O₄ rồi nung nóng cho phản ứng xảy ra một thời gian, làm lạnh được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al₂O₃, FeO và Fe₃O₄. Cho toàn bộ X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,352 lít H₂ (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y được a gam muối khan. Giá trị của a là:

A. 28,326                      B. 18,325                      C. 27,965                D. 16,605

Bài tập12345678910
Đáp ánBBBDBBDBCC

Em có thể tham khảo thêm tính chất hóa học chung của kim loại trong sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ. Kiến thức tính chất hóa học của kim loại đóng vai trò quan trọng để em học tốt các nội dung khác của sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ.

Muốn rút ngắn thời gian ôn tập các bài tập về tính chất hóa học của kim loại. Em có thể tham khảo thêm các tài liệu khác như: Tài liệu chuyên đề đại cương về kim loại có đáp án. Hoặc bài tập đại cương về kim loại có lời giải.

Xem thêm: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA THI ĐẠI HỌC GIÚP EM “HẠ GỤC” MỌI ĐỀ THI KHÓ

Sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ giúp ôn thi hiệu quả giai đoạn nước rút qua tài liệu chuẩn

Nhằm rút ngắn thời gian ôn tập mà vẫn giúp em học hiệu quả. NXB Đại học Quốc gia HN và thương hiệu CCBook - Đọc là đỗ đã phát hành sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2019. Cuốn sách chính là cẩm nang giúp em học và ôn thi hiệu quả.

Sơ đồ tư duy kim loại kiềm thổ giúp ôn thi hiệu quả giai đoạn nước rút qua tài liệu chuẩn 

Cuốn sách tham khảo chính là bảo bối giúp em ôn thi hiệu quả trong giai đoạn nước rút

Nội dung sách sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia năm 2019 môn Hóa học

Phạm vi kiến thức: Cung cấp kiến thức một cách hệ thống, đầy đủ và chi tiết của cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12. Nội dung kiến thức đi sâu vào định hướng học, thi của Bộ GD & ĐT và bắt kịp những kiến thức trọng tâm nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Về lý thuyết: Sách tận dụng triệt để ưu điểm của phương pháp học bằng sơ đồ khối giúp những kiến thức lý thuyết phức tạp sẽ được tổng hợp đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ.

Về bài tập: Các bài tập đều được trích từ các đề thi THPT QG các năm, đề thi của các trường chuyên… chuẩn định hướng thi của Bộ GD & ĐT. Mỗi bài tập đều có đáp án và lời giải chi tiết giúp em hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức đã học.

Bài tập có đầy đủ các dạng từ nhận biết - thông hiểu - vận dụng và vận dụng cao. Nhưng chủ yếu phân bổ ở vận dụng và vận dụng cao giúp em dễ dàng đạt điểm 9, 10.

Giá trị nhận được khi sử dụng sách Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT Quốc gia môn Hóa học:

- Giúp em gói gọn toàn bộ kiến thức lý thuyết đầy đủ và chi tiết của cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12.

- Em sẽ được ôn luyện nhuần nhuyễn các dạng bài tập chuẩn định hướng thi THPT Quốc gia năm 2019 từ dễ đến khó.

- Giúp em tiết kiệm chi phí và rút ngắn được thời gian ôn tập

- Nâng cao và nắm chắc toàn bộ kiến thức dễ dàng đạt điểm 9, 10 trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Xem thêm: TỔNG HỢP BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI CÓ LỜI GIẢI ĐẦY ĐỦ VÀ CHI TIẾT

CCBOOK – ĐỌC LÀ ĐỖ

 Điện thoại: 024.3399.2266

 Email: [email protected]

 Website: http://www.ccbook.vn

 Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: