Tài liệu ôn tập học kì I: bộ đề trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Tài liệu ôn tập học kì I: bộ đề trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án

Sinh học tế bào là một chuyên đề thuộc chương trình Sinh học bậc Trung học phổ thông, nghiên cứu sâu về tế bào và cơ thể sống, về cấu trúc tế bào. Nhằm cung cấp cho các em học sinh một tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2020 chất lượng, dưới đây là tuyển tập trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án chi tiết từng câu. Bộ câu hỏi được chia thành các chuyên đề, trước hết sẽ giúp em khái quát lại toàn bộ kiến thức lý thuyết của chuyên đề đó.

1, Tổng hợp bài tập trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án – Chuyên đề 1: Giới thiệu chung về thế giới sống

bộ đề trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án-1 

Bộ đề được chia làm 2 phần tương ứng với hai chuyên đề đầu tiên của chương, bao gồm Giới thiệu chung về thế giới sống và Thành phần hóa học của tế bào

 

a) Nhắc lại khái quát lý thuyết về Thế giới sống

Các cấp độ tổ chức của thế giới sống: các cấp tổ chức chính của thế giới sống bao gồm: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái

Các đặc điểm chung của thế giới sống.

 • Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: Các cấp tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên
 • Là hệ thống mở và tự điều chỉnh:

Hệ thống mở nghĩa là mọi cấp độ tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường

Tự điều chỉnh nghĩa là đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống tồn tại và phát triển. Đây là phần mà các câu hỏi trắc nghiệm về sinh học tế bào thường hỏi đến.

 • Liên tục tiến hóa
 1. b) Giới và hệ thống phân loại 5 giới

Giới (regnum) trong sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định

Dưới giới là ngành -> lớp -> bộ -> họ -> chi -> loài

Hệ thống phân loại 5 giới

 • Giới thực vật: Nhân thực, đa bào, quang tự dưỡng
 • Giới Nấm: Nhân thực, đa bào hoặc đơn bảo, dị dưỡng
 • Giới Động vật: Nhân thực, đa bào, dị dưỡng
 • Giới Nguyên sinh: Nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, tự dưỡng hoặc dị dưỡng. Đại diện cho giới nguyên sinh là tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh
 • Giới Khởi sinh: Nhân sơ, có kích thước nhỏ bé, sống hoại sinh, tự dưỡng hoặc kí sinh. Đại diện cho giới khởi sinh là vi khuẩn

bộ đề trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án-2 

Cấu tạo tế bào của giới khởi nguyên

c) bài tập trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án chi tiết

Câu 1: Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là:

 1. Các đại phân tử
 2. Tế bào
 3. Cơ quan

Hướng dẫn trả lời: Tế bào là đơn vị cấu tạo và chức năng của mọi đơn vị sống

Vậy đáp án đúng là B. Tế bào

Câu 2: Cơ thể người gồm những cấp tổ chức của sự sống nào

 1. tế bào, cơ quan, hệ cơ quan, quần thể
 2. tế bào, cơ quan, quần thể, quần xã
 3. cơ quan, quần thể, quần xã, hệ sinh thái
 4. tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan

Hướng dẫn trả lời: Cơ thể người thuộc cấp độ cơ thể -> Cơ thể người chỉ có thể chứa các cấp độ dưới cấp độ cơ thể. Vậy cơ thể người sẽ bao gồm những cấp độ là tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan

Vậy câu hỏi số 2 phần trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án đúng là D. tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không phải là của hệ sống?

 1. cảm ứng và sinh trưởng
 2. phát triển và sinh sản
 3. không có khả năng tự điều chỉnh
 4. trao đổi chất với môi trường xung quanh

Hướng dẫn trả lời: Những đặc điểm nổi bật của hệ sống là:

Hệ sống là hệ mở có khả năng tương tác với nhau và tương tác với môi trường (trao đổi chất với môi trường xung quanh)

Hệ sống có khả năng tự điều chỉnh

Có khả năng sinh trưởng, phát triển và sinh sản

Vậy câu hỏi số 3 phần trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án đúng là C. không có khả năng tự điều chỉnh

Câu 4: Nếu tế bào cơ tim, mô cơ tim, quả tim và hệ tuần hoàn bị tách ra khỏi cơ thể sống thì cơ thể sẽ không hoạt động co rút bơm máu, tuần hoàn máu vì thiếu sự phối hợp điều chỉnh của các hệ cơ quan khác (hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh,…). Điều này chứng tỏ tổ chức sống

 1. là hệ mở
 2. có khả năng tự điều chỉnh
 3. là hệ thống nhất
 4. được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

Hướng dẫn trả lời: Không có hoạt động co rút máu, tuần hoàn máu vì thiếu sự phối hợp của các hệ cơ quan khác trong cơ thể hoàn chỉnh như hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ nội tiết, hệ thần kinh,… từ đó cho thấy tổ chức sống là một hệ thống nhất, các bộ phận cấu thành nên tổ chức sống có mối quan hệ mật thiết cùng phối hợp để thực hiện chức năng

Vậy đáp án đúng là C. là hệ thống nhất

2, Tổng hợp bài tập trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án – Chuyên đề 2: Thành phần hóa học của tế bào

 

 1. a) Vai trò của nước trong tế bào

Nước có vai trò quan trọng đối với tế bào

 • Là thành phần cấu tạo, là dung môi hòa tan và vận chuyển các chất cần thiết cho hoạt động sống của tế bào
 • Là môi trường và nguồn nguyên liệu cho các phản ứng sinh lí, sinh hóa của tế bào
 • Tham gia điều hòa, trao đổi nhiệt của tế bào và cơ thể

 

bộ đề trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án-3 

Nước có vai trò quan trọng với tế bào của mọi cơ thể sống

b) Nhắc lại lý thuyết trong sách trắc nghiệm sinh học tế bào: Các nguyên tố hóa học

Tế bào được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học. Trong số các nguyên tố cấu tạo nên cơ thể sống, các nguyên tố C, H, O, N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống

Người ta chia các nguyên tố hóa học thành 2 nhóm cơ bản , bao gồm

 • Nguyên tố đa lượng: là các nguyên tố có tỉ lệ > 0,01%. Ví dụ: C, H, O, N, S, P, K,…
 • Nguyên tố vi lượng: là các nguyên tố có tỉ lệ < 0,01%.Ví dụ: F, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, Co, B, Cr,...
 1. c) các bài tập trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án chi tiết

Câu 1: Cacbon là nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ vì cacbon:

 1. là một trong những nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống
 2. chiếm tỉ lệ đáng kể trong cơ thể sống
 3. cùng lúc tạo nên 4 liên kết cộng hóa trị với nguyên tử khác
 4. phổ biến trên Trái Đất

Hướng dẫn trả lời: Cacbon là nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ vì cacbon có thể cùng lúc tạo nên 4 liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử khác tạo nên một số lượng rất lớn các phân tử hữu cơ khác nhau

Vậy câu hỏi số 1 phần trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án đáp án đúng là C. cùng lúc tạo nên 4 liên kết cộng hóa trị với nguyên tử khác

Câu 2: Thành phần chủ yếu trong các cơ thể sống là:

 1. chất hữu cơ
 2. chất vô cơ
 3. nước
 4. vitamin

Hướng dẫn trả lời: Nước là thành phần chủ yếu của các cơ thể sống

Vậy đáp án đúng là C. nước

Câu 3: Nước có đặc tính phân cực cao nên có vai trò

 1. làm dung môi hòa tan nhiều chất, tạo môi trường cho các phản ứng sinh hóa xảy ra
 2. làm ổn định nhiệt của cơ thể
 3. làm giảm nhiệt độ cơ thể
 4. làm cho tế bào chất dẫn điện tốt

Hướng dẫn trả lời: Vì có tính phân cực cao nên nước có vai trò làm dung môi hòa tan nhiều chất, tạo môi trường cho các phản ứng sinh hóa xảy ra

Vậy câu số 3 đề trắc nghiệm sinh học đại cương có đáp án đúng là A. làm dung môi hòa tan nhiều chất, tạo môi trường cho các phản ứng sinh hóa xảy ra

Câu 4: Tế bào của cơ thể sinh vật sẽ chết khi đưa vào môi trường có nhiệt độ dưới 0 độ C vì:

 1. các phân tử nước của nước đá nở ra sẽ phá vỡ cấu trúc tế bào
 2. mật độ phân tử nước ở nước đá tăng cao sẽ phá vỡ cấu trúc tế bào
 3. sức căng bề mặt của nước tăng cao sẽ phá vỡ cấu trúc tế bào
 4. các liên kết hidro của các phân tử nước bị phá vỡ

Hướng dẫn trả lời: Nếu đưa tế bào vào môi trường có nhiệt độ dưới 0 độ C, nước trong tế bào sẽ thành dạng nước đá. Mà nước đá có cấu trúc tinh thể -> nước đá có cấu trúc rỗng -> thể tích lớn hơn khi nước ở trạng thái bình thường. Thể tích nước tăng lên vượt quá ngưỡng chứa của tế bào sẽ gây phá vỡ cấu trúc của tế bào.

Vậy câu hỏi số 4 phần trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án đúng là A. các phân tử nước của nước đá nở ra sẽ phá vỡ cấu trúc tế bào

Câu 5: vào mùa lạnh hanh khô, người ta thường bôi kem (sáp) chống nứt nẻ da vì:

 1. sáp giúp da thoát hơi nước nhanh
 2. sáp giúp chống thoát hơi nước qua da
 3. sáp giúp dự trữ năng lượng
 4. sáp bổ sung nhiều vitamin cho da

Hướng dẫn trả lời: Kem (sáp) có đặc tính chống thoát hơi nước, do đó sẽ giữ cho da mềm mại, tránh hiện tượng nứt nẻ vào mùa lạnh, hanh khô

Vậy đáp án đúng là B. sáp giúp chống thoát hơi nước qua da

Với hai chuyên đề mở đầu cho chương Sinh học tế bào là Giới thiệu chung về thế giới sống và Thành phần hóa học của tế bào, các em đã nắm được những kiến thức căn bản nhất. Các em có thể ôn tập lại chương Sinh học tế bào với hệ thống bài tập trắc nghiệm sinh học tế bào có đáp án đi kèm mỗi chuyên đề nhé. Chúc các em ôn tập tốt

Mọi thông tin xin mời liên hệ:

Sách CCBook – Đọc là đỗ

Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 024.3399.2266

Email: [email protected]

Nguồn: ccbook.vn

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: