Đề tổ hợp xã hội 3 môn Lịch sử – Địa lý – GDCD chuẩn cấu trúc đề minh họa lần 2

06/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Đề tổ hợp xã hội 3 môn Lịch sử – Địa lý – GDCD chuẩn cấu trúc đề minh họa lần 2

Bài thi tổ hợp xã hội gồm có 3 môn: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Năm nay là năm đầu tiên mà thí sinh chỉ được chọn một trong hai bài thi tổ hợp thay vì có thể làm cả 2 bài và chọn bài thi có điểm cao hơn để xét tuyển.

Năm nay theo thống kê có đến trên 70% học sinh đăng kí tổ hơp khoa học xã hội. Dưới đây là đề bài thi tổ hợp KHXH mẫu theo đúng cấu trúc đề minh họa lần 2 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Đề thi có kèm đáp án chi tiết phía dưới

tổ hợp xã hội 

Tổ hợp xã hội gồm 3 môn, mỗi môn gồm 40 câu trắc nghiệm

1, Phần Lịch sử trong bài thi tổ hợp xã hội (40 câu)

ĐỀ THI

Câu 1. Sự kiện mở đầu cho cuộc Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 ở Nga là

A, cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pêtơrôgrát

B, cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông.

C, cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva

D, cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva

Câu 2 phần Lịch sử bài thi tổ hợp xã hội. Từ năm 1897 đến năm 1914 là khoảng thời gian thực dân Pháp tiến hành

A, bình định Việt Nam.

B, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.

C, chính sách "chia để trị" ở Việt Nam.

D, cướp ruộng đất của nông dân để lập đồn điền.

Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhằm duy trì một trật tự thế giới mới và bảo vệ quyền lợi cho mình, các nước tư bản đã thành lập một tổ chức quốc tế có tên gọi là

A, Liên hợp quốc

B, Hội quốc liên.

C, Phe liên minh.

D, Liên minh thần thánh.

Câu 4. Ý nào đúng để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau:

"Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Bắc Á (trừ......) đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch. Sau chiến tranh, khu vực này có sự biến đổi to lớn về………………….. .. Đây là khu vực duy nhất ở châu Á có……………….của thế giới."

A, Hàn Quốc……địa – chính trị và kinh tế……trung tâm khoa học – kĩ thuật

B, Trung Quốc……..địa – chính trị…….trung tâm vũ trụ

C, Hàn Quốc…….địa – chính trị………trung tâm kinh tế - tài chính lớn

D, Nhật Bản……địa – chính trị…….trung tâm kinh tế - tài chính lớn

Câu 5 phần Lịch sử bài thi tổ hợp xã hội. Hội nghị Ianta (1945) diễn ra trong bối cảnh nào?

A, Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt.

B, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúC,

C, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe phát xít.

D, Thế giới phân chia thành hai cực, do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cựC,

Câu 6 phần Lịch sử bài thi tổ hợp xã hội. Năm 1945, ở khu vực Đông Nam Á các quốc gia nào giành được độc lập?

A, Việt Nam, Lào, Campuchia

B, Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

C, Việt Nam, Lào, Philíppin.

D, Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan.

Câu 7. Phương pháp đấu tranh mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 đề ra là

A, đấu tranh bí mật, bất hợp pháp.

B, đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp

C, đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.

D, đấu tranh nghị trường.

Chữa đề minh họa sử 2020 lần 1 chi tiết từng câu

Đề minh họa sử 2020 lần 2 - chữa lời giải chi tiết (đã cập nhật)

Câu 8 phần Lịch sử bài thi tổ hợp xã hội. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, quân đội nước nào thuộc phe Đồng minh kéo vào nước ta?

A, Quân Anh, quân Mĩ.

B, Quân Pháp, quân Anh.

C, Quân Anh, quân Trung Hoa Dân quốc

D, Quân Liên Xô, quân Trung Hoa Dân quốc

Câu 9. Để giải quyết nạn dốt, ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh

A, thành lập một số trường đại học trọng điểm.

B, thành lập Nha bình dân học vụ.

C, thành lập Cơ quan Giáo dục quốc gia

D, xóa nạn mù chữ

tổ hợp xã hội - lịch sử 

Bình dân học vụ

Câu 10 phần Lịch sử bài thi tổ hợp xã hội. Tiêu biểu nhất trong phong trào "Đồng khởi" (1959 - 1960) là phong trào ở địa phương nào?

A, Quảng Ngãi.

B, Bình Định

C, Bến Tre

D, Ninh Thuận

TẢI FULL ĐỀ THI TẠI ĐÂY

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

1. A2. B3. B4. D5. B6. B7. A8. C9. B10. C
11. B12. B13. C14. A15. A16. C17. C18. B19. B20. B
21. D22. C23. A24. A25. A26. C27. D28. A29. A30. D
31. D32. B33. C34. D35. D36. C37. C38. D39. A40. D

 

2, Phần Địa lý trong bài thi tổ hợp xã hội (40 câu)

ĐỀ THI

Câu 1. Biển Đông có đặc điểm nào dưới đây?

A, Nằm ở phía đông của Thái Bình Dương.

B, Là một biển nhỏ trong các biển ở Thái Bình Dương

C, Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa

D, Phía đông và đông nam mở ra đại dương.

Câu 2 phần Địa lý bài thi tổ hợp xã hội

Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới, với

A, nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều trên 20°C,

B, nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều trên 20°C (trừ vùng núi Đông Bắc).

C, nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều trên 20°C (trừ vùng núi Tây Bắc).

D, nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều trên 20°C (trừ vùng núi cao).

Câu 3. Vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở là

A, vùng tiếp giáp lãnh hải

B, lãnh hải

C, vùng đặc quyền kinh tế

D, nội thủy

Câu 4 phần Địa lý bài thi tổ hợp xã hội. Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm là

A, trình độ đô thị hóa thấp

B, Tỉ lệ dân thành thị giảm

C, phân bố đô thị đều giữa các vùng

D, Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh

Câu 5. Về cơ bản, nền nông nghiệp nước ta là một nền nông nghiệp

A, cận nhiệt đới

B, nhiệt đới

C, cận xích đạo

D, ôn đới

Câu 6. Tuyến đường được coi là "xương sống" của hệ thống đường bộ nước ta là

A, quốc lộ 5

B, quốc lộ 6

C, quốc lộ 1

D, quốc lộ 2

Chữa đề minh họa địa 2020 lần 2 - cập nhật lời giải chi tiết

Câu 7 phần Địa lý bài thi tổ hợp xã hội. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A, Có diện tích rộng nhất so với các vùng khác trong cả nước

B, Có số dân đông nhất so với các vùng khác trong cả nước

C, Có sự phân hoá thành hai tiểu vùng

D, Tiếp giáp với Trung Quốc và Lào

Câu 8. Vấn đề tiêu biểu nhất trong phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là

A, khai thác lãnh thổ theo chiều sâu.

B, phát triển nghề cá.

C, hình thành các vùng chuyên canh.

D, thu hút đầu tư.

Câu 9. Cây công nghiệp quan trọng số một của vùng Tây Nguyên là

A, Cao su

B, cà phê

C, điều

D, dừa

Câu 10 phần Địa lý bài thi tổ hợp xã hội. Khu vực Đông Nam Á có

A, 10 quốc gia

B, 11 quốc gia

C, 12 quốc gia

D, 21 quốc gia

tổ hợp xã hội - lịch sử địa lý gdcd 

Hội nghị cấp cao ASEAN và họi nghị bên lề lần thứ 33 tổ chức tại Singapore

TẢI FULL ĐỀ THI TẠI ĐÂY

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

1. C2. D3. D4. A5. B6. C7. B8. A9. B10. B
11. C12. C13. D14. D15. B16. C17. C18. B19. D20. C
21. B22. D23. B24. A25. A26. C27. B28. B29. D30. C
31. C32. B33. B34. A35. B36. D37. D38. C39. C40. A

 

3, Phần Giáo dục công dân trong bài thi tổ hợp xã hội (40 câu) 

ĐỀ THI

Câu 1. Hàng hóa là

A, sản phẩm của lao động nhằm thoả mãn nhu cầu của con người

B, sản phẩm để con người trao đổi và mua bán phục vụ cho cuộc sống

C, sản phẩm của lao động, sản xuất ra với mục đích để trao đổi và mua bán trên thị trường

D, sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán

Câu 2 phần GDCD bài thi tổ hợp xã hội. Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng

A, giữa các dân tộc

B, giữa các địa phương

C, giữa các thành phần dân cư

D, giữa các tầng lớp xã hội

Câu 3. Cá nhân, tổ chức nào dưới đây có quyền áp dụng pháp luật?

A, Mọi cán bộ, công chức nhà nước

B, Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền

C, Mọi cơ quan, tổ chức

D, Mọi công dân

Câu 4. Một trong những nội dung của bình đẳng giữa cha mẹ và con là:

A, Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con

B, Cha mẹ có quyền yêu thương con gái hơn con trai

C, Cha mẹ cần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con trai

D, Cha mẹ yêu thương, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi

Câu 5 phần GDCD bài thi tổ hợp xã hội. Bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A, Vợ chồng có quyền cùng nhau quyết định về kinh tế trong gia đình

B, Vợ chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau

C, Người vợ có quyền quyết định về việc nuôi dạy con

D, Người vợ cần làm công việc gia đình nhiều hơn chồng để tạo điều kiện cho chồng phát triển

Câu 6. Để được đề nghị sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động, cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây trong giao kết hợp đồng lao động?

A, Tự do ngôn luận.

B, Tự do, công bằng, dân chủ

C, Tự do, tự nguyện, bình đẳng

D, Tự do thực hiện hợp đồng

Câu 7. Nội dung nào dưới đây nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hoá?

A, Các dân tộc có nghĩa vụ phải sử dụng tiếng nói, chữ viết của mình

B, Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình

C, Các dân tộc có quyên duy trì mọi phong tục, tập quán của dân tộc mình

D, Các dân tộc có nghĩa vụ phải cải biến những phong tục, tập quán của dân tộc mình cho phù hợp với dân tộc khác

Câu 8 phần GDCD bài thi tổ hợp xã hội. Sự thay đổi của giá cả hàng hoá là biểu hiện hoạt động của quy luật nào dưới đây?

A, Quy luật giá trị

B, Quy luật cung - cầu

C, Quy luật cạnh tranh

D, Quy luật lưu thông tiền tệ

Câu 9. Một trong các đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

A, tính dân tộc

B, tính hiện đại

C, tính xã hội

D, tính quyền lực, bắt buộc chung

Câu 10 phần GDCD bài thi tổ hợp xã hội. Nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá?

A, Tính hấp dẫn của lợi nhuận

B, Sự khác nhau về điều kiện và hoàn cảnh sản xuất của mỗi chủ thể

C, Sự khác nhau về tiền vốn để sản xuất kinh doanh

D, Sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu khác nhau với lợi ích kinh tế khác nhau

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

1. D2. A3. B4. A5. B6. C7. B8. A9. D10. D
11. C12. A13. B14. A15. D16. A17. A18. D19. B20. C
21. A22. B23. A24. C25. C26. D27. D28. B29. C30. C
31. C32. D33. C34. D35. A36. D37. C38. C39. B40. C

TẢI FULL ĐỀ THI TẠI ĐÂY

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: