494 câu hỏi trắc nghiệm di truyền học đại cương có đáp án

17/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
494 câu hỏi trắc nghiệm di truyền học đại cương có đáp án

Di truyền học là nội dung xuất hiện nhiều nhất trong đề thi THPTQG môn Sinh. Để giúp các em nắm chắc các dạng bài thuộc chuyên đề này. CCBook tặng teen 2k1 494 câu trắc nghiệm di truyền học có đáp án. Các em cùng lưu lại để tham khảo nhé.

➡️ 41 bài tập di truyền học quần thể nâng cao trong đề thi Đại học

Trắc nghiệm di truyền học

Các chuyên đề kiến thức trọng tâm thuộc chương di truyền học

Trước khi đi vào luyện tập bộ 494 câu hỏi trắc nghiệm di truyền học. CCBook sẽ tổng hợp lại các chuyên đề kiến thức quan trọng thuộc chuyên đề này.

Chương 1: Di truyền học sẽ bao gồm 6 chuyên đề kiến thức

  • Chuyên đề 1: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân thử.
  • Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị cấp tế bào.
  • Chuyên đề 3: Quy luật di truyền
  • Chuyên đề 4: Di truyền học quần thể
  • Chuyên đề 5: Ứng dụng di truyền
  • Chuyên đề 6: Di truyền học người

Dưới đây, CCBok sẽ tặng teen 2k1 494 câu hỏi trắc nghiệm di truyền học. Tương ứng với 6 chuyên đề kiến thức lý thuyết ở trên.

Bộ 494 câu hỏi trắc nghiệm di truyền học có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm di truyền học chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử

Câu 1: Vùng điều hòa của gen cấu trúc nằm ở vị trí nào của gen?
A. Đầu 5' mạch mã gốc
B. Đầu 3' mạch mã gốc
C. Nằm ở giữa gen
D. Nằm ở cuối gen

Đáp án chính xác: B.

Câu 2: Gen cấu trúc của vi khuẩn có đặc điểm gì?
A. Phân mảnh.
B. Vùng mã hóa không liên tục.
C. Không phân mảnh.
D. Không mã hóa axit amin mở đầu.

Đáp án chính xác: C.

Sơ đồ cấu trúc của phân tử ADN

Câu 3: Có bao nhiêu bộ mã có chưa nu loại A?
A. 25
B. 27
C. 37
D. 41

Đáp án chính xác: C. 37

Câu hỏi trắc nghiệm di truyền học chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị cấp tế bào

Câu 1: Đặc điểm nào không đúng đối với nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ?
A. VCDT là ADN hoặc ARN
B. VCDT là ADN trần, không liên kết với protein
C. ADN là mạch xoắn kép, dạng vòng
D. Chưa có cấu trúc NST điển hình.

Đáp án chính xác: A

Câu 2: Các kì nào của nguyên phân, NST ở trạng thái kép?
A. Kì giữa, kì sau.
B. Kì sau, kì cuối
C. Cuối kì trung gian, kì đầu, kì giữa.
D. Kì dầu, kì giữa.
Đáp án chính xác: C.

cơ chế di truyền và biến dị cấp tế bào

Câu 3: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng:
A. 2nm
B. 11nm
C. 20nm
D. 30nm
Đáp án chính xác: B.

Câu 4: Cho: 1: cromatit 2: Sợi cơ bản 3. ADN xoắn kép. 4. Sợi nhiễm sắc 5. Vùng xếp cuộn 6: NST kì giữa 7: nucleoxom:
Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực thì trình tự nào sau đây là đúng?
A. 3-2-7-4-1-6
B. 3-7-2-4-5-1-6
C. 3-7-4-2-5-1-6
D. 3-2-4-1-5-6

Đáp án chính xác: B

Câu hỏi trắc nghiệm về quy luật di truyền

Câu 1: Đâu là điểm độc đáo nhất trong phương pháp nghiên cứu di truyền đã giúp Menđen phát hiện ra các qui luật di truyền?
A. Trước khi lai, tạo các dòng thuần.
B. Lai các dòng thuần khác nhau về một hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.
C. Sử dung toán học để phân tích kết quả lai.
D. Đưa giả thuyết và chứng minh giả thuyết.
Đáp án chính xác: B

quy luật di truyền
Câu 2: Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều, Menđen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào ?
A. Lai phân tích
B. Lai thuận
C. Lai nghịch
D. Cho tự thụ
Đáp án chính xác: A.

Câu hỏi trắc nghiệm di truyền học chuyên đề di truyền học quần thể

Câu 1: Một quần thể thực vật có 1000 cây, trong đó 300 cây có kiểu gen AA, 200 cây có kiểu gen Aa còn lại là aa. Xác định tần số alen của quần thể trên.
A. 0,6A : 0,4a.
B. 0,5A: 0,5a

C. 0,4A: 0,6a

D. 0,55A: 0,45a

Đáp án chính xác: C

Di truyền học quần thể

Câu 2: Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen A và a. Trong đó kiểu gen đồng hợp lặn chiếm 30%. Kiểu gen đồng hợp trội gấp 2 lần số kiểu gen đồng hợp lặn. Xác định tần số alen của quần thể trên.

A. 0,65A: 0,35a

B. 0,6A: 0,4a

C. 0,35A: 0,65a

D. 0,7A: 0,3a

Câu hỏi trắc nghiệm di truyền học chuyên đề ứng dụng di truyền

Câu 1: Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Một trong những giả thuyết để giải thích cơ sở di truyền của ưu thế lai được nhiều người thừa nhận là giả thuyết siêu trội.

B. Để tạo ra những con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính tốt nào đó. Người ta thường bắt đầu bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau.

C. Trong một số trường hợp, lai giữa hai dòng nhất định thu được con lai không có ưu thế lai. Nhưng nếu cho con lai này lai với dòng thứ ba thì đời con lại có ưu thế lai.

D. Người ta tạo ra những con lai khác dòng có ưu thế lai cao để sử dụng cho việc nhân giống.

Đáp án chính xác: D.

Cà chua biến đổi gen 

Cà chua biến đổi gen nhờ ứng dụng di truyền

Câu 2: Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

(1) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn

(2) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau

(3) Lai các dòng thuần chủng với nhau

(4) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn

Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo quy trình:

A. (1), (2), (3), (4)

B. (4), (1), (2), (3)

C. (2), (3), (4), (1)

D. (2), (3), (1), (4)

Đáp án chính xác: D

Câu hỏi trắc nghiệm di truyền học chuyên đề di truyền học người

Câu 1: Nghiên cứu phả hệ không cho phép chúng ta xác định:

A. Tính trạng liên kết giới tính hay không liên kết giới tính.

B. Tính trạng là trội hay lặn.

C. Tính trạng do 1 hay nhiều gen quy định.

D. Tính trạng có hệ số di truyền cao hay thấp.

Đáp án chính xác:: D.

 kĩ thuật chữa trị các bệnh di truyền bằng cách thay thế gen 

kĩ thuật chữa trị các bệnh di truyền bằng cách thay thế gen[/caption]

Câu 2: Một phụ nữ có đặc điểm: lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, âm đạo hẹp, dạ con nhỏ, trí tuệ chậm phát triển. Cơ chế gây nên bệnh này được xác định bằng phương pháp:

A. Nghiên cứu tế bào.

B. Nghiên cứu trẻ đồng sinh.

C. Nghiên cứu di truyền phân tử.

D. Nghiên cứu phả hệ.

Đáp án chính xác: A.

Trên đây là một số câu hỏi trắc nghiệm được trích từ bộ tài liệu 494 câu hỏi trắc nghiệm di truyền học. Để tải trọn bộ các câu hỏi, các em tải tại đây!

Ngoài ra, để nắm chắc toàn bộ kiến thức Sinh học cả 3 lớp 10, 11, 12. Các em cần trang bị tài liệu ôn thi chuẩn giúp em tiết kiệm 50% thời gian và công sức.

➡️11 lý thuyết ứng dụng di truyền học 2k1 nhất định phải nắm chắc

Sách luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh học 2019 chuẩn nhất

Hiểu được những khó khăn mà các em gặp phải khi năm đầu tiên phải thi kiến thức 3 lớp 10, 11, 12. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội và CCBook - chuyên sách luyện thi đã phát hành cuốn sách Đột phá 8+ môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia. Cuốn sách được đánh giá là sách ôn thi môn Sinh chuẩn nhất năm 2019, bởi những ưu điểm:

Sách Đột phá 8+ môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia có đủ kiến thức 3 lớp 

Sách Đột phá 8+ môn Sinh học kì thi THPT Quốc gia có đủ kiến thức 3 lớp 10, 11, 12

☑ Cuốn sách hệ thống đủ kiến thức 3 lớp 10, 11, 12 nên em được học trúng – đúng kiến thức cần ôn thi.

☑ Có đủ các dạng bài tập theo các mức độ từ cơ bản và nâng cao. Đặc biệt các dạng bài tập trong chuyên đề di truyền học. Bởi chương di truyền học là nội dung xuất hiện nhiều nhất trong đề thi các năm. Hơn nữa, các câu hỏi trong chuyên đề này là những câu hỏi giúp em ghi điểm 9, 10.

☑ Sách có đủ phương pháp giải chi tiết, có phương pháp giải nhanh giúp em tiết kiệm thời gian làm bài.

☑ Hướng dẫn cách bấm máy tính casio chỉ từ 15s – 60s/câu, tiết kiệm tối đa thời gian.

☑ Luyện đề thi thử THPTQG 2019 CCTest như thi thật thả ga. 100% câu hỏi có lời giải chi tiết.

 

Hệ thống thi thử THPTQG 

Hệ thống thi thử luyện đề online CCTest

Cuốn sách chính là “bảo bối” giúp em đạt ít nhất điểm 8 điểm môn Sinh trong kì thi THPTQG sắp tới.

➡️ Ôn thi Đại học môn Sinh theo chuyên đề đầy đủ nhất

Thông tin liên hệ với CCBook – Chuyên sách luyện thi

Ngay bây giờ teen 2k1 hãy CMT SĐT dưới bài viết này hoặc nhắn tin cho fanpage CCBook – Đọc là đỗ bằng cách:

Nhắn tin nhanh nhấthttp://m.me/ccbook.vn

Hotline: 024.3399.2266.

Địa chỉ: Số 10 Dương Quảng Hàm – Cầu Giấy – Hà Nội.

Email: [email protected].

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: