CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ - CCBOOK

10/05/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ - CCBOOK

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CCBOOK

 

Đây là Tuyên bố về Quyền riêng tư của trang Web https://ccbook.vn/ (“Trang Web”). Trang này được điều hành và duy trì bởi thương hiệu sách CCBOOK thuộc Công ty Cổ phần CCGROUP Toàn Cầu được nhắc đến trong phần Giới thiệu trang web (sau đây gọi là “chúng tôi” hoặc “CCBOOK”) có trách nhiệm kiểm soát việc xử lý tất các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này.

Chúng tôi sử dụng các thông tin nhằm giúp trải nghiệm của bạn tốt hơn khi sử dụng các tiện ích tích hợp cùng sách do chúng tôi cung cấp. Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp khách hàng hiểu rõ về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng, nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu thông tin của khách hàng và các tùy chọn mà khách hàng có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể được điều chỉnh theo thời gian. Người dùng Trang Web nên thường xuyên xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư để biết những thay đổi có thể có. Tuyên bố về Quyền riêng tư này được cập nhật gần nhất vào ngày 09/01/2020.

NGUYÊN TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CCBOOK

 

CCBook rất coi trọng quyền riêng tư. Dưới đây là năm nguyên tắc - cơ sở cho cách tiếp cận của chúng tôi trong việc tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng:

1. Chúng tôi đánh giá cao niềm tin của khách hàng dành cho chúng tôi khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách một cách chân thực, chính xác vào mục đích đã công bố rõ ràng trước đó.

2. Quý khách có quyền tìm hiểu tin tức về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo về thông tin chúng tôi thu thập, mục đích sử dụng thông tin, đối tượng chúng tôi chia sẻ và người khách hàng cần liên hệ trong trường hợp có bất kỳ mối quan ngại nào.

3. Nếu khách hàng có mối quan ngại về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bạn để giải quyết nhanh chóng những vấn đề này.

4. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của khách hàng không bị lạm dụng và bảo mật thông tin đó.

5. Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ theo tất cả các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Nếu không bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về bảo vệ dữ liệu.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CCBOOK

 

CCBOOK cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách về Quyền Riêng Tư này nêu rõ những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin đó.

Đối tượng áp dụng Chính sách về Quyền riêng tư của CCBOOK

 

Chính sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho thông tin cá nhân được CCBOOK thu thập liên quan đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tìm hiểu thêm thông tin về chúng tôi tại địa chỉ: https://ccbook.vn/gioi-thieu/. Trang web này thu thập thông tin cá nhân khách hàng qua Internet thông qua đăng ký thành viên, các chiến dịch trao thưởng, các cuộc thi…. Chính sách về Quyền Riêng Tư này được kết hợp và tạo thành một phần của các điều khoản và điều kiện sử dụng Trang web CCBOOK ứng dụng. Để biết thông tin về việc CCBOOK chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Chính sách về Quyền Riêng Tư này không áp dụng với những trường hợp sau:

- Thông tin thu thập được từ các trang web, các nền tảng/ứng dụng thứ ba (“Các trang web thứ ba”) mà chúng tôi không quản lý.

- Thông tin do các trang web bên thứ ba thu thập mà khách hàng có thể truy cập qua các đường link vào các trang web của CCBOOK.

- Hoặc các băng rôn quảng cáo, chương trình quảng cáo hay các khuyến mãi khác trên các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi có thể tài trợ hoặc tham gia.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khi có sự đồng ý của khách hàng

 

CCBOOK sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin khi đã được khách hàng đồng ý. Trong hầu hết trường hợp, chúng tôi sẽ xin phép khách hàng một cách rõ ràng; tuy nhiên trong một số tường hợp, chúng tôi có thể suy luận về sự đồng ý từ những hành động và hành vi của khách hàng. Bằng cách sử dụng trang web CCBOOK, khách hàng đồng ý cho phép CCBOOK thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách theo Chính sách về Quyền Riêng Tư này.

Chúng tôi có thể yêu cầu khác hàng cung cấp sự đồng thuận bổ sung nếu cần sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích không được trình bày trong Chính sách về Quyền Riêng Tư này. Khách hàng không bắt buộc phải đồng ý, tuy nhiên nếu khách hàng quyết định không đồng ý thì khi đó khách hàng có thể bị hạn chế tham gia vào một số hoạt động. Nếu khách hàng đồng ý bổ sung, các điều khoản của sự đồng ý đó sẽ được áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản của Chính sách về Quyền Riêng Tư này.

Nếu khách hàng không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo cách này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ tiện ích tại trang web CCBOOK.

Đối với trường hợp khách hàng dưới 16 tuổi

 

Trang web này được thiết kế phục vụ mục đích phục vụ việc học tập của học sinh thông qua các tiện ích, nhóm đối tượng học sinh cấp 2 và cấp 3, bao gồm cả học sinh dưới 16 tuổi.

Người dưới 16 tuổi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân nếu được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp đã đọc Tuyên bố về Quyền Riêng Tư này.

Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

 

Trong Chính sách về Quyền Riêng Tư này, “thông tin cá nhân” của khách hàng về cơ bản bao gồm: Họ và tên, Địa chỉ, Tên đăng nhập, Hình đại diện, Email, Số điện thoại; cũng có thể bao gồm thông tin về Mã quà tặng (“Mã code”). Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

Thông tin khách hàng cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

 

Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập thông tin về khách hàng nếu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chẳng hạn như khi khách hàng đăng ký tài khoản để xem video bài giảng, sử dụng CCTest. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ khách hàng bao gồm:

* Họ và tên

* Email

* Số điện thoại

* Nội dung do người dùng khởi tạo, các nội dung khác hàng nộp cho Trang web CCBOOK

* Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin chúng tôi tự động thu thập khi khách hàng sử dụng Trang web CCBOOK

 

Chúng tôi sử dụng cookies và các công cụ khác (chẳng hạn như công cụ phân tích web) để tự động thu thập thông tin về quý khách khi quý khách sử dụng các Trang Web CCBOOK, tùy theo các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và các luật và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng. Những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập tự động bao gồm:

* Thông tin về kiểu bộ trình duyệt quý khách sử dụng

* Chi tiết về các trang web mà quý khách đã xem

* Địa chỉ IP của quý khách

* Các siêu liên kết mà quý khách đã nhấp vào

* Tên người dùng, hình đại diện, giới tính, mạng của quý khách và bất kỳ thông tin nào khác mà quý khách chọn để chia sẻ khi dùng các Trang Web Bên Thứ Ba (chẳng hạn khi quý khách dùng chức năng “Like” (thích) trên Facebook hay chức năng +1 trên Google+)

* Các trang web khách hàng đã truy cập trước khi vào Trang Web CCBOOK

Hầu hết các bộ trình duyệt internet được thiết lập ban đầu đều chấp nhận cookies. Khách hàng có thể thay đổi thiết lập để chặn các cookies hoặc cảnh báo khách hàng khi các cookies được gửi tới thiết bị của khách hàng. Nếu khách hàng tắt cookies, điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng trên Trang Web CCBOOK.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

 

Chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin cá nhân về khách hàng từ các nguồn khác nếu khách hàng cho phép chia sẻ thông tin đó. Điều này có thể bao gồm thông tin từ các nguồn thương mại hiện có, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công và các tổ chức tổng hợp dữ liệu và thông tin từ các bên thứ ba. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ những nguồn này bao gồm:

* Tên của khách hàng.

* Địa chỉ.

* Thói quen mua sắm của quý khách.

* Sở thích và thông tin về phong cách sống của khách hàng, chẳng hạn như sở thích riêng và các mối quan tâm.

* Các thông tin khả dụng công khai chẳng hạn như nội dung do người dùng khởi tạo, các blog và bài đăng tải, được luật pháp cho phép.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng như thế nào?

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm:

* Cải tiến sản phẩm của chúng tôi và nâng cao trải nghiệm của quý khách trên các Trang Web này:

- Đánh giá việc sử dụng các Trang Web CCBOOK, các sản phẩm và dịch vụ.

- Phân tích tính hiệu quả của các dịch vụ, quảng cáo và chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

- Cá nhân hóa trải nghiệm trang web của khách hàng, đồng thời đánh giá tổng thể các số liệu thống kê về hoạt động của trang web, chẳng hạn như thời gian khách hàng truy cập, liệu khách hàng đã từng ghé thăm trang web này trước đó không và trang web nào giới thiệu quý khách đăng nhập vào đó.

- Giúp dễ dàng sử dụng các Trang Web CCBOOK và điều chỉnh hiệu quả các Trang Web CCBOOK cũng như các sản phẩm của chúng tôi theo sở thích và nhu cầu của quý khách

- Giúp thúc đẩy các hoạt động trong tương lai của quý khách và trải nghiệm về các Trang Web CCBOOK. Ví dụ, một trang có thể nhận ra rằng quý khách đã cung cấp thông tin cá nhân và sẽ không yêu cầu thông tin đó lần thứ hai nữa.

- Thu thập thông tin về thiết bị khách hàng đang sử dụng để xem Trang Web CCBOOK, chẳng hạn như địa chỉ IP của quý khách hay loại bộ trình duyệt Internet hay hệ điều hành quý khách đang sử dụng, và liên kết chúng tới thông tin cá nhân của quý khách nhằm đảm bảo rằng mỗi Trang Web CCBOOK thể hiện trải nghiệm web tốt nhất cho quý khách

* Để liên lạc với quý khách về sản phẩm và dịch vụ mà quý khách có thể quan tâm, với điều kiện quý khách đồng ý cho chúng tôi làm như vậy hay trước đó quý khách đã yêu cầu sản phẩm hay dịch vụ từ chúng tôi và thông tin liên lạc liên quan đến yêu cầu trước đó và được lập trong bất kỳ khung thời gian nào được luật pháp áp dụng quy định:

- Giới thiệu các sản phẩm hay dịch vụ mà chúng tôi cho rằng quý khách quan tâm.

- Trao cho quý khách cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi.

Quý khách có thể quyết định không tiếp nhận thông tin từ chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thông tin tiếp thị trực tiếp nào mà chúng tôi gửi cho quý khách sẽ cung cấp cho quý khách thông tin và phương tiện cần thiết để từ chối.

* Để cung cấp cho quý khách các sản phẩm hay dịch vụ quý khách yêu cầu từ chúng tôi:

- Để phục vụ mục đích của các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi mà quý khách đã tham gia

- Để gửi cho quý khách thông tin, sản phẩm hay mẫu mà quý khách yêu cầu

- Để đáp ứng các yêu cầu hay nhận xét của quý khách

Nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể, chúng tôi sẽ không giữ thông tin đó lâu hơn khoảng thời gian cần thiết của mục đích đó, trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin vì các lý do kinh doanh hay pháp lý chính đáng. Để bảo vệ thông tin không bị phá hoại một cách vô tình hay cố ý, khi chúng tôi xóa thông tin khỏi dịch vụ của mình, chúng tôi có thể không xóa ngay các bản sao còn lại từ máy chủ hay xóa bỏ thông tin từ hệ thống sao lưu của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với ai?

 

Về nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với bất kỳ ai ngoài CCBOOK. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba đáng tin cậy và được sự đồng ý của quý khách. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với:

- Các cơ quan quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi để giúp chúng tôi thực hiện và phân tích tính hiệu quả của các chiến lược quảng cáo và khuyến mãi.

- Các bên thứ ba được yêu cầu giao sản phẩm hay dịch vụ cho quý khách, chẳng hạn như giao hàng hay dịch vụ bưu chính chuyển phát sản phẩm mà quý khách đã đặt hàng.

- Cơ quan cưỡng chế luật pháp hay cơ quan chính phủ tuân thủ quy trình pháp luật thích hợp yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin.

- Các bên thứ ba muốn gửi cho quý khách thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của họ, nhưng chỉ khi quý khách đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy.

- Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như xử lý dữ liệu, cho CCBOOK.

- Các nhà cung cấp công cụ phân tích web, chẳng hạn như Google.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các công ty, tổ chức hay cá nhân bên ngoài CCBOOK nếu chúng tôi nghĩ rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết vì các lý do hợp pháp.

- Thi hành các điều khoản sử dụng áp dụng của các Trang Web CCBOOK.

- Tiến hành điều tra các vi phạm pháp luật áp dụng có thể có.

- Phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ chống làm giả và các khả năng dễ bị thương tổn về an ninh hay kỹ thuật.

- Tuân thủ pháp luật và quy định áp dụng, hợp tác trong bất kỳ vụ điều tra pháp lý nào và đáp ứng các yêu cầu của chính quyền.

Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với một bên thứ ba, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng họ sẽ bảo mật thông tin của quý khách, thực hiện mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ chống lạm dụng thông tin và chỉ sử dụng thông tin theo cách thống nhất với Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu áp dụng.

CCBOOK không bán thông tin cá nhân, trừ đơn vị mà chúng tôi rút lui tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của mình (ví dụ, liên quan tới việc bán thương hiệu của chúng tôi), hay liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát, tái cơ cấu hay thanh lý tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách

 

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý khách tới các máy chủ đặt bên ngoài quốc gia mà quý khách đang sinh sống hoặc tới các công ty liên kết hay các bên thứ ba đáng tin cậy khác nằm ở các nước khác sao cho họ có thể xử lý thông tin cá nhân thay mặt cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang Web CCBOOK hay nói cách khác cung cấp thông tin cá nhân cho CCBOOK, quý khách đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy theo các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư cũng như pháp luật và quy định về bảo vệ dữ liệu áp dụng.

Quý khách phải nhận thức được rằng nhiều quốc gia không thể bảo vệ pháp lý thông tin cá nhân giống như quý khách có thể nhận được tại đất nước quê hương của mình. Trong khi thông tin cá nhân của quý khách nằm ở một nước khác, tòa án, các cơ quan cưỡng chế thi hành luật và các cơ quan an ninh quốc gia tại nước đó có thể truy cập vào thông tin này theo luật pháp của họ. Theo yêu cầu truy cập hợp pháp này, chúng tôi cam kết rằng bất kỳ ai xử lý thông tin cá nhân của quý khách bên ngoài đất nước quê hương quý khách đều phải áp dụng các biện pháp bảo vệ thông tin và chỉ được phép xử lý thông tin theo hướng dẫn của CCBOOK.

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

 

Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo mật thông tin cá nhân của quý khách đồng thời yêu cầu các bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân cho chúng tôi cũng phải làm tương tự như vậy. Việc truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách bị giới hạn nhằm ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, thay đổi hay sử dụng sai mục đích và chỉ có nhân viên và đại lý của chúng tôi mới được phép truy cập trên cơ sở cần phải biết.

Quyền riêng tư của khách hàng và người liên hệ

 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hay mối quan ngại nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách, thì quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết Liên Hệ với Chúng Tôi trên Trang Web CCBOOK hướng dẫn quý khách tới Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Ngoài ra, vui lòng ghé thăm trang web ccbook.vn chọn quốc gia thích hợp và nhấp vào liên kết Liên Hệ với Chúng Tôi. Yêu cầu của quý khách sẽ được chuyển tới công ty tập đoàn CCBOOK thích hợp.

Quý khách có quyền thông báo cho chúng tôi nếu quý khách:

- Không muốn chúng tôi liên hệ trong tương lai.

- Muốn nhận một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về quý khách.

- Muốn chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật, hay xóa bỏ thông tin cá nhân của quý khách trong hồ sơ của mình.

- Muốn báo cáo về bất kỳ trường hợp nào lạm dụng thông tin cá nhân của quý khách.

Để hỗ trợ chúng tôi giải quyết thắc mắc của quý khách, vui lòng cung cấp họ tên và thông tin chi tiết của quý khách.

Thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi

 

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất của Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên các Trang Web CCBOOK. Chúng tôi sẽ gửi thông báo thích hợp tới quý khách về bất kỳ thay đổi lớn nào. Chúng tôi khuyến khích quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách.

Các chính sách khác về quyền riêng tư của CCBOOK

 

Ngoài Chính Sách về Quyền Riêng Tư này, có thể có những chiến dịch hay quảng cáo cụ thể được chi phối bởi các điều khoản hay chính sách về quyền riêng tư bổ sung. Quý khách nên đọc những điều khoản hay chính sách bổ sung này trước khi tham gia vào bất kỳ chiến dịch hay quảng cáo nào như vậy vì quý khách sẽ phải tuân thủ chúng nếu tham gia. Các điều khoản hay chính sách về quyền riêng tư bổ sung sẽ được gửi rõ ràng tới quý khách.

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: