Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945 siêu hay

12/05/2021 Đăng bởi: Công ty cổ phần CCGroup toàn cầu
Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945 siêu hay

Trong Lịch sử Việt Nam cách đây 74 năm, tháng 8 năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên Tổng khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền trong cả nước. Vậy ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945 là gì?

 

Xem thêm: Lịch sử chính thức trở thành môn thi thứ tư vào lớp 10 tại Hà Nội

Diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945

 

Trước khi đi vào ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945. Chúng ta cùng điểm qua những nét chính diễn biến cuộc Cách mạng tháng 8. 

Đội Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập (22/12/1944) chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Tháng 8-1945

Trước khi đi vào ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945. Chúng ta cùng điểm qua những nét chính diễn biến cuộc Cách mạng tháng 8 trong lịch sử nước ta năm 1945.

Lệnh tổng khởi nghĩa

Ngày 13/8/1945, khi Nhật đầu hàng Đồng minh, Đảng họp Hội nghị toàn quốc tại Tân Trào:

- Quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc trước khi Đồng minh vào.

- Lập Ủy ban khởi nghĩa. Và ngay trong đêm 13/8 ra Quân lệnh số 1 - Hạ lệnh Tổng khởi nghĩa.

 Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào ngày 16/8/1945

Nội dung chính của Đại hội là:

- Tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa.

- Thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh.

- Thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam (tức chính phủ lâm thời sau này) do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

 Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội

 

Đội Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập (22/12/1944) chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Tháng 8-1945 

Đội Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập (22/12/1944) chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Tháng 8-1945

 - Từ 15/8/1945, lệnh khởi nghĩa về tới Hà Nội. Phong trào chuẩn bị khởi nghĩa rất khẩn trương với nhiều hình thức: Diễn thuyết, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi.

 - Sáng 19/8/1945, cuộc mít tinh lớn ở quảng trường Nhà hát lớn (Hà Nội) do Việt Minh tổ chức đã nhanh chóng chuyển thành cuộc biểu tình.

Do các đơn vị chiến đấu đi đầu, đánh chiếm phủ Khâm sai, Tòa Thị chính, Sở Cảnh sát… Cuộc khởi nghĩa Hà Nội thắng lợi hoàn toàn trong ngày 19/8/1945.

Giành chính quyền trong toàn quốc

 - Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, có 4 tỉnh lị giành được chính quyền: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

 - Ngày 23/8/1945: giành chính quyền ở Huế.

 -  Ngày 25/8/1945: giành chính quyền ở Sài Gòn.

 - Thắng lợi của khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đã cổ vũ nhân dân toàn quốc vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Trong vòng 15 ngày (14/8/1945 – 28/8/1945), Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước.

 - Ngày 2/9/1945, tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời (Ủy ban Dân tộc giải phóng) đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tham khảo ngay: "Bộ ba sát thủ" giúp 2k4 hạ gục kì thi vào 10

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945

Cuộc cách mạng tháng Tám 1945 có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Không chỉ trong lịch sử chiến tranh Việt Nam mà có ý nghĩa đối với toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào. Mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa. Một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà nội, 1995, trang 6 (Xuất bản lần thứ hai) trang 159).

Đối với Việt Nam

Cách mạng tháng Tám 1945 thành công có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Đối với việt Nam đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

- Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta.

- Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến. Lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam.

- Mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do. Nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc. Kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.

- Đảng Cộng sản Đông Dương trở thàng Đảng cầm quyền chuẩn bị điều kiện cho những thắng lợi tiếp theo.

Như vậy, cuộc Cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử dựng nước ta.

Đối với thế giới

- Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng. Có ảnh hưởng to lớn đến Lào và Campuchia.

Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945 để lại vô cùng to lớn trong lịch sử nước Việt Nam. Sự thành công của cuộc cách mạng tháng 8 là nhờ:

Nguyên nhân khách quan

Chiến thắng của Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít, nhất là chiến thắng Đức, Nhật của Liên Xô. Đã cổ vũ tinh thần, niềm tin cho nhân dân ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa.

Nguyên nhân chủ quan

- Truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta.

- Đảng đã đề ra đường lối chiến lược, chỉ đạo chiến lược và sách lược đúng đắn. Trên cơ sở lý luận Mac Lê-nin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam.

- Đảng có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm. Đã rút những bài học kinh nghiệm thành công và thất bại qua các cuộc khởi nghĩa.

Tài liệu ôn thi ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945 siêu hay

Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 9.

Ngoài ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945. Các kiến thức khác trong chương trình Lịch sử cũng vô cùng quan trọng. Nhất là khi kỳ thi vào 10 ngày càng đến gần. Chính vì thế em cần tài liệu ôn thi tăng nhanh điểm số.

Nhằm giúp em ôn luyện nhẹ nhàng mà đạt kết quả cao trong 02 tháng nước rút. NXB Đại học Quốc gia và Thương hiệu CCBook – Đọc là đỗ đã cho ra đời cuốn sách Bí quyết tăng nhanh điểm kiểm tra Lịch sử 9.

Chi tiết sách em xem: Tại đây.

 

 

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: