Cấu trúc đề thi THPT Tiếng Anh 2021 và cách làm từng dạng bài

28/04/2021 Đăng bởi: cầu Công ty cổ phần CCGroup toàn
Cấu trúc đề thi THPT Tiếng Anh 2021 và cách làm từng dạng bài

Một đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh chuẩn được xây dựng với đầy đủ các phần. Dưới đây là phân tích cấu trúc đề thi THPT Tiếng Anh 2021 dành cho 2k3 chuẩn bị ôn tập, kèm với ví dụ chi tiết cho từng dạng bài.

Cấu trúc đề thi thpt tiếng anh - Nội dung 1: Ngữ âm (Phonetics)

Bao gồm các câu hỏi về Phát âm (Pronunciation) và Trọng âm (Stress)

Dạng bài của phần Ngữ âm sẽ như sau. Đề bài đưa ra 4 từ vựng, sau đó học sinh chọn ra một từ có cách phát âm phần gạch chân hoặc có trọng âm khác biệt nhất so với 3 từ còn lại. Kiểu ra đề này đòi hỏi học sinh trong quá trình ôn thi thpt quốc gia phải nắm vững cách phát âm cũng như trọng âm của các từ

Để bù nhanh kiến thức Ngữ âm, các em có thể tham khảo Bí quyết Chinh phục điểm cao Tiếng Anh kì thi THPT Quốc gia tại đây

9 nguyên tắc trọng âm

Để có thể làm được những câu hỏi thuộc phần Phát âm và Trọng âm, các em nên học kĩ càng từng từ một. Nhưng nếu như muốn tăng tốc trong thời gian ngắn, có một số mẹo cần chú ý như

Nguyên tắc 1: Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Nguyên tắc 2: Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Nguyên tắc 3: Với những từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên.

Nguyên tắc 4: Các từ tận cùng bằng các đuôi -ic, -ish, -ical, - sion, -tion, -ance, -ence, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -ian, -ity thì thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó:

Nguyên tắc 5: Các từ có hậu tố: -ee, -eer, -ese, -ique, -esque, -ain thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó

Nguyên tắc 6: Các từ có hậu tố: -ment, -ship, -ness, -er / -or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less thì trọng âm chính của từ không thay đổi

Nguyên tắc 7: Các từ tận cùng -graphy, -ate, -gy, -cy, -ity, -phy, -al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

Nguyên tắc 8: Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1

Nguyên tắc 9: Tính từ ghép (thường có dấu gạch ngang ở giữa): Trọng âm rơi vào từ thứ hai

Chú ý: Trọng âm của từ thường thay đổi khi chuyển từ danh từ thành động từ, tính từ hay trạng từ.

Cấu trúc đề thi thpt tiếng anh - Nội dung 2: Từ vựng (Vocabulary)

Đề thi sẽ có một số dạng bài như: Từ vựng đơn thuần, Cụm từ cố định, Thành ngữ, Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa. Đây là những câu hỏi thuộc dạng câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple choice). Để làm tốt được những câu hỏi này, học sinh cần nắm vững từ vựng trong văn cảnh (context) của từng từ. Còn nếu chỉ học từ vựng đơn thuần sẽ rất dễ nhầm lẫn.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 19: We’re not taking on any new staff at the moment so that we can cut down the cost.

A. employing B. hiring

C. offering                           D. laying off

Câu đề bài: Chúng tôi hiện đang không nhận thêm nhân viên mới vào lúc này để có thể giảm thiểu chi phí.

To take somebody on: nhận ai vào làm việc >><< to lay somebody off: cho ai nghỉ việc.

Các đáp án còn lại:

To employ (v.): thuê ai;

To hire (v.): thuê, mướn ai/ cái gì;

To offer (v.): mời, đề nghị.

Question 20: The story was that of a little girl who was born in a well-to-do family and was a top performer in her studies.

A. rolling in money B. made of money

C. well-heeled                         D. destitute

Câu đề bài: “Câu chuyện kể về một cô bé sinh ra ở một gia đình khá giả và là người đứng đầu trong học tập.”

Well – to - do (adj.): giàu có, khá giả. >><< destitute (adj.): nghèo khổ, bần cùng. Các đáp án còn lại:

To be rolling in money: đang có rất nhiều tiền;

To be made of money (informal): rất giàu;

To be well heeled (informal) = wealthy: giàu có.

Cấu trúc đề thi thpt tiếng anh - Nội dung 3: Ngữ pháp (Grammar)

Cùng với Từ vựng, Ngữ pháp cũng là nội dung trọng tâm của đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh. Những dạng bài thường gặp trong đề gồm có: Điền từ hoàn thành câu, Tìm lỗi sai, Tìm câu đồng nghĩa, Kết hợp câu

Những chủ điểm Ngữ pháp ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh chính

Trọn bộ ngữ pháp ôn thi cấp tốc

1 - Nouns: Danh từ

2 - Pronouns: Đại từ.

3 - Adjectives: Tính từ.

4 - Articles: Mạo từ.

5 - Tense: Các thì trong tiếng Anh.

6 - Modal verbs: Động từ khuyết thiếu.

7 - Gerund & Infinitives: Danh động từ & động từ nguyên thể.

8 - Adverbs: Trạng từ.

9 - Comparisons: So sánh.

10 - Prepositions: Giới từ.

Cấu trúc đề thi thpt tiếng anh - Nội dung 4: Giao tiếp (Communications)

Đây là một nội dung mới trong đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh những năm gần đây. Đề bài sẽ đưa ra một đoạn hội thoại gồm từ 3 cho đến 4 câu, trong đó có 1 câu để trống. Học sinh phải điền vào chỗ trống đó câu hội thoại hợp lí nhất.

Question 29: “Do you mind me smoking here?”

“ .........look at the sign. It says, "no smoking"
A. It doesn't matter B. No, I don't

C. You’d better not D. Never mind

Đáp án: C

Question 30: “Would you like some more chicken?” “..........I‟m full.”
A. Yes, please B. No, thanks

C. Yes, I would D. No, I wouldn't

Đáp án: B

cấu trúc đề thi thpt tiếng anh - Nội dung 5: Kĩ năng Đọc (Reading)

3 dạng bài căn bản của Nội dung số 5 bao gồm: Đọc – Điền từ, Đọc hiểu ngắn, Đọc hiểu dài. Phần Đọc hiểu thường được đánh giá là tương đối khó. Để ôn thi thpt quốc gia môn tiếng anh phần đọc hiểu hiệu quả, em cần có nền tảng từ vựng và ngữ pháp tương đối chắc chắn.

Một số mẹo nhỏ khi làm bài có thể kể đến như đọc lướt tóm gọn ý chính (skim and scanning), tìm từ đồng nghĩa để “đoán” đáp án,…

Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi - 02439996268
hoặc

  Hỗ trợ trực tuyến
popup

Số lượng:

Tổng tiền: